| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > VAT przy zakupie paliw do samochodów

VAT przy zakupie paliw do samochodów

22 sierpnia 2005 r. weszły w życie zmiany w zakresie przepisów VAT, które dotyczą między innymi zasad odliczania podatku naliczonego, związanego z nabywaniem paliw do samochodów.

Znowelizowane zasady „nowej” ustawy o VAT
Od 22 sierpnia 2005 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Wzór Lisaka zniknął z art. 86 ustawy. Ustawodawca uzależnił możliwość odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw do samochodów od masy całkowitej pojazdu.
Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, tzn. pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
Również od tej zasady są pewne wyjątki. Mianowicie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego przy nabyciu paliw do pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony nie dotyczy:
1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które są oddzielone od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,
3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w myśl przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o VAT,
6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.
Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w punktach 1–4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.
Ze względu na nieprecyzyjną redakcję przepisu art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, podatnicy mieli wątpliwości, czy wyjątki zawarte w ust. 4 art. 86 mają zastosowanie przy nabywaniu paliw do wymienionych w tym przepisie samochodów. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów zamieściło na swoich stronach internetowych następujące wyjaśnienie: „Znowelizowany przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi o braku możliwości odliczenia podatku od paliwa wykorzystywanego do samochodów i pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 3. W przepisie tym są wymienione samochody osobowe oraz pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Przepis ten nie dotyczy jednak wszystkich pojazdów o takiej właśnie dopuszczalnej masie całkowitej. Zakres przedmiotowy samochodów i pojazdów, które objęte są regulacją art. 86 ust. 3 znowelizowanej ustawy, jest określony również przez ust. 4 tego artykułu. Przepis art. 86 ust. 4 jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje, że przepis art. 86 ust. 3 nie dotyczy, a zatem nie obejmuje, pewnych kategorii pojazdów. Tym samym zakaz odliczenia podatku od paliwa, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3, nie odnosi się do paliwa wykorzystywanego do pojazdów, których ten przepis nie dotyczy. Oznacza to zatem, że podatnikowi będzie przysługiwało odliczenie podatku od paliwa wykorzystywanego do pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 4. Warto jednak pamiętać, że spełnienie wymagań dla niektórych pojazdów samochodowych wymienionych w ust. 4 art. 86 stwierdza się na podstawie zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów.
Należy zaznaczyć, iż zgodnie z regulacjami ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn.zm.) oraz zmianami wprowadzonymi do tej ustawy omawianą nowelizacją, w przypadku gdy podczas kontroli drogowej zostanie stwierdzone, że właściciel pojazdu dokonał jego przeróbek i nie zostało to uwzględnione w dokumentach rejestracyjnych, policja będzie obowiązana do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz zawiadomienia dyrektora izby skarbowej.
Ponadto zgodnie z dodanym przedmiotową nowelą art. 95a w ustawie z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114 z późn.zm.) posługujący się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane o spełnieniu przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113) niezgodne ze stanem faktycznym podlega karze grzywny do 500 zł”.
Reasumując – brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionego paliwa do samochodów daje podstawę do zaliczenia podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Podstawa prawna:
art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).


Maria Dolna-Ciemniakowska
doradca podatkowy
Publikacja: Prawo Przedsiębiorcy 37/2005 z dnia 12.09.2005

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK