| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Nowe zasady zwrotu VAT

Nowe zasady zwrotu VAT

Obowiązująca od 1 czerwca br. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług jest pierwszą gruntowną i kompleksową nowelizacją tej ustawy. Wprowadziła ona zmiany również w zakresie terminów zwrotu VAT. Po nowelizacji do żądania zwrotu w przyspieszonym terminie uprawnia także nabycie gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostaną one zaliczone do środków trwałych nabywcy. Także uzyskanie obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, uprawniających do odliczenia podatku naliczonego na terytorium Polski, może być obecnie podstawą wcześniejszego zwrotu.

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz praktyką organów skarbowych przyspieszony zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym można otrzymać tylko wtedy, gdy wszystkie kwoty podatku naliczonego wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury. Nie jest zatem możliwe uzyskanie zwrotu przyspieszonego tylko od części zapłaconych faktur.
 
UZASADNIENIE
 
Pytanie dotyczy przyspieszenia zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (art. 87 ust. 6 ustawy o VAT). W przypadku złożenia przez podatnika wraz z deklaracją podatkową umotywowanego wniosku, urząd skarbowy różnicę podatku, która podlegałaby zwrotowi:
• w terminie 60 dni – zwraca w terminie 25 dni,
• w terminie 180 dni – zwraca w terminie 60 dni.
Skrócenie terminów zwrotu następuje pod warunkiem, że kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej wynikają z:
• faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (zapłata, w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza odpowiednio przeliczoną równowartość 15 000 euro, powinna nastąpić na rachunek bankowy podatnika),
• dokumentów celnych oraz decyzji wydanych przez organ celny określających podatek z tytułu importu towarów w prawidłowej wysokości i zostały przez podatnika zapłacone,
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.
Zagrożenia
Gdy zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy zobowiązany jest do wypłacenia podatnikowi należnej kwoty zwrotu wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej.
Z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT wynika, że przyspieszenie zwrotu podatku jest możliwe wtedy, gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej zostały bezpośrednio i w całości zapłacone podatnikowi będącemu wystawcą faktury. Przepis ten nie reguluje bowiem jednoznacznie, czy podatnikowi przysługuje przyspieszenie zwrotu podatku, gdy opłacił wszystkie faktury w danym miesiącu, czy też możliwe jest również przyspieszenie zwrotu w odniesieniu tylko do części podatku naliczonego, który został uregulowany, a w odniesieniu do pozostałej, nieuregulowanej części, zastosowanie zasad ogólnych, czyli dłuższych terminów zwrotu.
W celu uzyskania przez podatnika przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym organy podatkowe wymagają, aby uregulowane były wszystkie faktury, z których wynika podatek naliczony w danym miesiącu. Tak stwierdził między innymi Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu w interpretacji z 12 stycznia 2005 r. (nr ZP/443-633/04). Organ ten wymaga zatem całościowego uregulowania wszystkich faktur ujętych w danym miesiącu, a nie tylko faktury dotyczącej nabycia konkretnego środka trwałego.
Należy zatem stwierdzić, że interpretacja art. 87 ust. 6 ustawy o VAT stanowi w chwili obecnej linię orzecznictwa oraz praktyki, do której stosują się organy podatkowe. Niemniej w celu uzyskania jednoznacznej opinii odnośnie do interpretacji wskazanego przepisu, podatnikowi przysługuje prawo do wystąpienia do właściwego dla siebie organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych.
 


Monitor księgowego 18/2005 z dnia 16.09.2005

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK