| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Nowe zasady zwrotu VAT

Nowe zasady zwrotu VAT

Obowiązująca od 1 czerwca br. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług jest pierwszą gruntowną i kompleksową nowelizacją tej ustawy. Wprowadziła ona zmiany również w zakresie terminów zwrotu VAT. Po nowelizacji do żądania zwrotu w przyspieszonym terminie uprawnia także nabycie gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostaną one zaliczone do środków trwałych nabywcy. Także uzyskanie obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, uprawniających do odliczenia podatku naliczonego na terytorium Polski, może być obecnie podstawą wcześniejszego zwrotu.

Zaliczenie zwrotu na poczet innych podatków

Jak już wspomniano, kwota do zwrotu nie jest nadpłatą w rozumieniu Ordynacji podatkowej – jej zwrot VAT następuje na zasadach określonych w ustawie o VAT. Jednak w zakresie tego zwrotu stosuje się odpowiednio przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80 Ordynacji podatkowej – dotyczące dysponowania przez podatnika nadpłatą. Wynika to bezpośrednio z art. 76b Ordynacji podatkowej.
Artykuł 99 ust. 12 ustawy o VAT, stanowi, że kwotę zwrotu różnicy podatku przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi ją w innej wysokości. Podatnik nabywa więc prawo do zwrotu różnicy podatku VAT już w dniu złożenia deklaracji podatkowej VAT-7.
Można zatem, analogicznie jak w przypadku nadpłaty, zażądać zaliczenia kwoty do zwrotu na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych. Zaliczenie to następuje wówczas z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot. Podstawą prawną jest art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Jeśli podatnik złoży:
• deklarację, z której wynika zobowiązanie podatkowe, np. PIT-4 od pracowników i CIT-8
• i równocześnie w tym samym terminie deklarację VAT-7, w której wykaże różnicę podatku VAT do zwrotu na rachunek bankowy,
• i równocześnie wniosek o zarachowanie tej różnicy w całości lub w części na bieżące albo przyszłe zobowiązanie podatkowe, np. PIT-4 od pracowników i CIT-8, to urząd skarbowy z datą złożenia deklaracji VAT-7 dokona zarachowania kwot nadwyżki.
 
Podstawowe terminy zwrotu podatku

Jeśli w jakimś okresie rozliczeniowym (miesiąc czy kwartał) podatnik wykaże nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, będzie miał możliwość dokonania wyboru i wykazania tej nadwyżki jako kwoty do:
• przeniesienia na następny okres rozliczeniowy bądź też
• zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku, który podatnik wskazał w zgłoszeniu identyfikacyjnym.
Organy podatkowe nie mają wpływu na ten wybór – nie mogą np. narzucić podatnikowi przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
Podstawowy termin zwrotu VAT, wynikający z ustawy i przysługujący podatnikowi to termin 60-dniowy. Pozostałe terminy stanowią wyjątek od reguły. Mimo iż regułą jest 60 dni, to w praktyce termin zwrotu w większości przypadków będzie wynosił 180 dni.
Ustawodawca ograniczył prawo do zwrotu w terminie 60 dni do takiej części żądanego zwrotu podatku, która odpowiada kwocie będącej sumą;
• podatku naliczonego związanego z nabyciem
– towarów lub usług, które zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
– gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów,
• kwoty stanowiącej 22 proc. obrotu
– opodatkowanego stawkami niższymi niż 22 proc. (0 proc, 3 proc., 7 proc.)
– z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Proactive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK