| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ustanowić kaucję w VAT

Jak ustanowić kaucję w VAT

Którym podatnikom VAT zwracany jest do 180 dni? Jakie korzyści wynikają z wpłacenia kaucji gwarancyjnej? Jaką formę może mieć kaucja? Po jakim okresie kaucja ulega zwrotowi?

Organ podatkowy wyjaśnił, że wydłużenie terminu zwrotu różnicy podatku dotyczy podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, oraz podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności, w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze dokonywania handlu wewnątrzwspólnotowego. Zatem w stosunku do podatników, którzy wykonywali czynności podlegające opodatkowaniu (zarówno opodatkowane jak i zwolnione), przez co najmniej 12 miesięcy, nie stosuje się wydłużenia terminu zwrotu podatku, a tym samym nie są oni obowiązani do wpłaty kaucji gwarancyjnej, by móc korzystać z podstawowych terminów zwrotu podatku. Organ powołał się na stanowisko wyrażone w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 7 maja 2004 r. (nr PP5-0331-03/214/2004/MZ/PP-1195).
Organ podatkowy stwierdził, że w stosunku do podatników, którzy przed 1 maja 2004 r. byli podatnikami VAT w rozumieniu przepisów starej ustawy o VAT, do okresu 12 miesięcy wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, który umożliwia rejestrowanie się dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego bez konieczności wnoszenia kaucji czy otrzymywania zwrotów w wydłużonym terminie, uwzględniany jest okres wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu w rozumieniu starej ustawy o VAT. Ponieważ spółka wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT dłużej niż 12 miesięcy, w celu uzyskania zwrotu podatku na zasadach ogólnych, nie ma obowiązku zapłaty kaucji gwarancyjnej.
Organ zauważył, że w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (których definicję zamieszczono w art. 2 pkt 10 ustawy o VAT), podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, jeżeli ich dostawy dokonują w sposób sporadyczny (nie częstotliwy). Wynika z tego, że wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu jest czynnością opodatkowaną, niezależnie od tego, kto jest nabywcą tych środków, oraz czy podmiot dokonujący dostawy jest podatnikiem VAT czy też nie.
Zgodnie z przepisami ustawy zasadą jest również, że obowiązkiem zapłaty podatku z tytułu nabycia tego środka do innego państwa członkowskiego obciążony jest zawsze jego nabywca w swoim kraju.
Dostawa nowego środka transportu realizowana z terytorium Polski opodatkowana jest zawsze stawką VAT 0 proc. w kraju, jako kraju wywozu pod warunkiem, że podatnik posiada dowód, iż towar opuścił terytorium kraju i został dostarczony na terytorium państwa członkowskiego, a także, gdy na fakturze zostanie umieszczony numer identyfikacyjny podatnika będącego nabywcą towaru. Podatnik musi w szczególności dysponować:
a) W przypadku, gdy przewóz towaru jest zlecony przewoźnikowi (spedytorowi):
– dokumentem przewozowym otrzymanym od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z którego winno jednoznacznie wynikać, że towar został dostarczony do miejsca przeznaczenia w innym kraju członkowskim,
– kopią faktury dostawy,
– specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku – gdy taka potrzeba istnieje,
– dokumentem potwierdzającym przyjęcie środka transportu przez nabywcę.
b) W przypadku, gdy dostawa nowego środka transportu odbywa się bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu:
– kopią faktury dostawy,
– specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku – gdy taka potrzeba istnieje,
– dokumentem zawierającym: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania dostawcy i nabywcy,
– adres, pod który przewożone są środki transportu, gdy jest on inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy,
– określenie towarów i ich ilości,
– potwierdzeniem przyjęcia towarów przez nabywcę,
– rodzaj i nr rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone nowe środki transportu.
Powyższe dokumenty opisane w pkt a i b wystawia się w dwóch egzemplarzach (oryginał dla nabywcy, a kopia dla sprzedawcy).
c) W przypadku wywozu nowego środka transportu bez użycia innego środka transportu (gdy nabywca nowego środka transportu wyjeżdża nim z kraju do innego kraju członkowskiego):
– kopią faktury dostawy,
– specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku – gdy taka potrzeba istnieje,
– dokumentem wywozu VAT-22, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia ministra finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. nr 84, poz. 783).
Dokument ten powinien zawierać: dane dotyczące podatnika i nabywcy, dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy środek transportu, datę dostawy, podpisy podatnika i nabywcy, oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy, pouczenie nabywcy o skutkach niewywiązania się z obowiązku terminowego wywozu towaru.
W każdym przypadku, w którym ma zastosowanie art. 106 ust. 6 wymienionej ustawy, tzn. w przypadku wewnatrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu dla nabywcy, który nie podał dla tej czynności numeru identyfikacyjnego, nadanego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, powyższe dokumenty (faktura i dokument wywozu) wystawia się w trzech egzemplarzach, z których:
– jeden wydawany jest nabywcy,
– drugi podatnik pozostawia w swojej dokumentacji,
– trzeci podatnik przekazuje w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy do jednostki w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanej „biurem wymiany informacji o podatku VAT”.
Powyższe zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nowych środków transportu zostały określone w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług.
Informacja Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z 5 sierpnia 2004 r. nr RO/436/139/2004

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK