| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przygotować się do kontroli podatkowej

Jak przygotować się do kontroli podatkowej

Co to jest kontrola podatkowa? Jakie są obowiązki kontrolera podczas kontroli podatkowej? Co powinien robić i na co może sobie pozwolić podatnik w czasie kontroli?

Uczestnictwo w kontroli zagwarantowane
 
Jednym z podstawowych uprawnień kontrolowanego jest możliwość uczestniczenia w kontroli. Taką możliwość podatnik może zrealizować osobiście lub poprzez wskazaną przez siebie osobę. Jednak kontrolowany ma także możliwość zrezygnowania z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, czynności kontrolnych dokonuje się w obecności osób upoważnionych. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych składane jest na piśmie. W razie odmowy złożenia oświadczenia kontrolujący dokonuje odpowiedniej adnotacji, dołączając ją do protokołu.
W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany lub osoby go reprezentujące będą nieobecne i nie nastąpiło wskazanie osoby upoważnionej, czynności kontrolne są dokonywane w obecności przywołanego świadka. Świadkiem, o ile to możliwe, powinien być pracownik kontrolowanego, osoba wykonująca czynności na rzecz kontrolowanego lub funkcjonariusz publiczny.
Oczywiście można zrezygnować z uczestnictwa z kontroli. Jednak nie w każdym przypadku taka postawa może być pomocna. Uczestnicząc w kontroli, mamy prawo do obrony, wytłumaczenia się, okazania stosownych dokumentów, dowodów. W każdej bowiem sytuacji urzędnik, który będzie kontrolował podatnika, powinien uwzględnić wniosek podatnika, utrwalając go każdorazowo w aktach sprawy. Jeśli nie chciałby tego zrobić, podatnik może samodzielnie napisać wniosek, który urzędnik będzie musiał dołączyć do akt, gdyż nie ma prawa odmówić przyjęcia żadnego z pism podatnika, nawet jeśli uznałby, że podatnik napisał bzdury.
 
Przede wszystkim współpraca
 
Jak już wspominaliśmy, kontrolowany ma wobec kontrolujących pewne obowiązki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są zobowiązani umożliwić wykonywanie czynności kontrolnych. Powinni oni po pierwsze, umożliwić, nieodpłatnie, filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych oraz utrwalanie stanu faktycznego przy pomocy innych nośników informacji, jeżeli film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na innym nośniku może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli.
Po drugie, powinni przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli.
Kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.
W tym miejscu warto zacytować wyrok z 15 listopada 2000 r. (sygn. akt III SA 2417/99; niepublikowany), gdzie NSA wskazał, iż faktury i ich kopie są – zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o rachunkowości – dowodami księgowymi i powinny być przechowywane w sposób umożliwiający sprawdzalność ksiąg rachunkowych. Zapewnienie dostępności ksiąg do badania przez organy kontroli to zarówno obowiązek podatnika, jak i zagwarantowane ustawowo uprawnienie organu przeprowadzającego kontrolę. Dlatego w sytuacji gdy z winy podatnika nie można skontrolować, czy wywiązał się on z obowiązku dokumentowania działalności, uprawniony jest wniosek, iż go nie dopełnił.
Także osoby upoważnione do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownicy oraz osoby współdziałające z kontrolowanym są zobowiązani udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności lub zadań.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Służewska – Woźnicka

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK