| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przygotować się do kontroli podatkowej

Jak przygotować się do kontroli podatkowej

Co to jest kontrola podatkowa? Jakie są obowiązki kontrolera podczas kontroli podatkowej? Co powinien robić i na co może sobie pozwolić podatnik w czasie kontroli?

Kontrola tylko za upoważnieniem
 
Kontrola podatkowa może być przeprowadzona przez organ podatkowy pierwszej instancji tylko na podstawie upoważnienia wystawionego przez uprawniony podmiot (patrz: formularze i wzory). Upoważnienia udzielane są przez:
• naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego – pracownikom tego urzędu,
• naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego – funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu,
• wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa – pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego.
Wszczęcie kontroli podatkowej z reguły następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie, do tego wyznaczonej, upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Kontrolowany jest zobowiązany wskazać osobę, która będzie go reprezentowała w trakcie kontroli, w czasie jego nieobecności, jeżeli nie wskazał jej wcześniej.
Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, upoważnienie doręcza się oraz okazuje legitymację służbową członkowi zarządu, wspólnikowi, innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wcześniej wyznaczonej do wykonywania tych czynności za podatnika.
Jeśli w wyniku nieobecności podatnika urząd wezwie podatnika do stawienia się w miejscu, w którym można prowadzić czynności kontrolne następnego dnia po upływie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a ten nie stawi się, to wszczęcie kontroli nastąpi w dniu upływu tego 7-dniowego terminu od dnia doręczenia wezwania. Upoważnienie do kontroli doręcza się kontrolowanemu lub osobie wskazanej, gdy stawi się w miejscu prowadzenia kontroli.
 
Co w upoważnieniu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera:
- oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,
- wskazanie podstawy prawnej,
- imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
- numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących),
- oznaczenie kontrolowanego,
- określenie zakresu kontroli,
- datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,
- podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,
- pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
 
Termin wezwania
 
W razie nieobecności kontrolowanego lub osób do tego wyznaczonych kontrolujący wzywa kontrolowanego lub osobę wskazaną do stawienia się w miejscu, w którym można prowadzić czynności kontrolne następnego dnia po upływie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
W przypadku gdy poprzez nieobecność kontrolowanego lub osoby wyznaczonej przez podatnika nie jest możliwe prowadzenie czynności kontrolnych, a w szczególności nie jest zapewniony dostęp do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, kontrolę zawiesza się do czasu umożliwienia przeprowadzenia tych czynności.
Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok NSA z 4 marca 1998 r. (sygn. akt I SA/Ka 1330/96; niepublikowany), gdzie sąd wskazał, iż przeprowadzenie kontroli w obecności księgowego firmy, wobec nieobecności podatnika i ustanowionego przez niego do prowadzenia działalności gospodarczej pełnomocnika, w pełni odpowiada prawu. Organ kontrolny nie ma bowiem obowiązku zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli ani też zapewnienia, aby wziął w niej udział podatnik lub jego pełnomocnik. Nie ma przy tym żadnego znaczenia przyczyna nieobecności podatnika. Dopiero o ustaleniach kontroli, w drodze doręczenia kopii protokołu organ zobowiązany jest zawiadomić podatnika.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK