| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Księga przychodów i rozchodów w praktyce

Księga przychodów i rozchodów w praktyce

Podatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi dowód, pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych. Zasady prowadzenia księgi reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Określa ono szczegółowy zakres obowiązków podatnika, dokumenty będące podstawą zapisów, terminy zawiadomienia fiskusa o prowadzeniu księgi, jak również inne nieodzowne informacje.

Ewidencjonowanie zakupu towarów handlowych i materiałów

Ze względu na swoją specyfikę zakup towarów handlowych i materiałów ewidencjonujemy w odrębnej kolumnie. Powinniśmy go również we właściwy sposób udokumentować.

Ewidencji tego rodzaju zakupów dokonuje się w kolumnie 10. W kolumnie tej co do zasady ewidencjonowane są towary. Przez towary należy rozumieć towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że:

• towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,

• materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,

• materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,

• wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane,

• produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem,

• brakami są nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość,

• odpadami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową.

Zakup towarów handlowych i materiałów powinien być odpowiednio udokumentowany. Przede wszystkim podstawą zapisów powinny być faktury VAT, rachunki i noty korygujące.

Niekiedy zakup towarów i materiałów powinien być udokumentowany dowodami wewnętrznymi. Chodzi tu przede wszystkim o:

• zakup, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt,

• zakup od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych (PKWiU 01.11.91-00), jagód, owoców leśnych (PKWiU 01.13.23-00) i grzybów (PKWiU 01.12.13-00.43),

• zakup od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych,

• zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych.

Jeżeli materiał lub towar (udokumentowany fakturami) został dostarczony do zakładu lub dokonano nim obrotu przed otrzymaniem faktury, musimy sporządzić szczegółowy opis otrzymanego materiału lub towaru handlowego.

Opis powinien zawierać imię i nazwisko (firmę) dostawcy, ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość materiału (lub towaru handlowego) oraz datę i podpis osoby przyjmującej towar.

Opis musi być potwierdzony na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która go przyjęła. Powinien być przechowany jako dowód zakupu i połączony z nadesłaną fakturą. Zakup powinien być niezwłocznie zaksięgowany na podstawie opisu w kolumnie 10.

Jeżeli zaistnieje różnica pomiędzy wartością towaru wynikającego w opisie a wartością podaną na fakturze, to tę różnicę wpisujemy do księgi (ewidencji) w kolumnie 10 w dniu otrzymania faktury.

ZAPAMIĘTAJ

Zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych wpisujemy do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Jeżeli zakup nie zostanie zaksięgowany w powyższym terminie, a w firmie będzie kontrola, to księga może zostać uznana za nierzetelną.

Jeżeli otrzymamy materiał lub towar handlowy oraz fakturę za ten materiał lub towar w tym samym miesiącu, to opis dołączamy do otrzymanej faktury, a zapisów w księdze dokonujemy na podstawie otrzymanej faktury.

Nie sporządzamy opisu, jeżeli zakup towarów udokumentowany jest specyfikacją dostawcy. Konieczne jest, aby specyfikacja zawierała te same dane co opis.

Zagadnienia związane z ewidencjonowaniem zakupu towarów handlowych i materiałów często są przedmiotem wyjaśnień organów podatkowych.

Pamiętajmy, że na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go od poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi.

 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK