| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Księga przychodów i rozchodów w praktyce

Księga przychodów i rozchodów w praktyce

Podatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi dowód, pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych. Zasady prowadzenia księgi reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Określa ono szczegółowy zakres obowiązków podatnika, dokumenty będące podstawą zapisów, terminy zawiadomienia fiskusa o prowadzeniu księgi, jak również inne nieodzowne informacje.

Zamknięcie księgi
 
Po zakończeniu miesiąca i po dokonaniu ostatniego wpisu należy dokonać podsumowania.
Podsumowujemy kolumny księgi od 7 do 15. Można też dokonać podsumowania zapisów miesięcznych narastająco. Wówczas pod podsumowaniem zapisów miesięcznych wpisujemy sumy od początku roku do miesiąca poprzedzającego obliczany miesiąc (np. jeżeli obliczamy dochód za sierpień, to pod podsumowaniem sierpnia wpisujemy sumy poszczególnych kolumn za miesiące od stycznia do lipca). W kolejnym podsumowaniu wpisujemy sumę wszystkich kolumn od początku roku. W ten sposób możemy ustalić dochód, aby obliczyć miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy.
Ustalając miesięczny dochód, musimy od sumy przychodu wykazanej od początku roku w kolumnie 9 odjąć sumę wydatków wykazanych w kolumnie 15 oraz odjąć sumę wydatków na zakup towarów handlowych i materiałów wykazanych w kolumnie 10 oraz sumę kosztów ubocznych zakupu wykazanych w kolumnie 11.
Ustalenie dochodu uwzględniającego remanent w ciągu roku może być korzystne dla podatników, którzy dokonują w trakcie roku zakupów towarów handlowych i materiałów, u których występują zapasy magazynowe. Pomimo iż taki podatnik płaci niskie zaliczki na podatek, to na koniec roku z powodu wysokiej wartości remanentu końcowego musi zapłacić wysoki podatek dochodowy.
ZAPAMIĘTAJ
Remanent nie tylko jest konieczny do ustalenia dochodu na koniec roku czy na dzień likwidacji, ale również może być potrzebny do ustalenia dochodu będącego podstawą obliczenia miesięcznych zaliczek. Sporządzenie remanentu w trakcie roku podatkowego może mieć miejsce, gdy podatnik dobrowolnie sam sporządzi remanent, a także na zarządzenie urzędu skarbowego.
PRZYKŁAD
Podatnik zamierza zakupić sporą ilość towarów w grudniu 2005 r. Zamierza je sprzedać dopiero w marcu 2006 r. Ze względu na wysoki dochód, jaki może powstać w marcu 2006 r., podatnik chce dokonać spisu z natury i rozliczyć się z uwzględnieniem remanentu.
Sporządzenie remanentu pozwoli pomniejszyć dochód do opodatkowania za 2005 r., bowiem wartość zakupionych towarów stanie się kosztem uzyskania przychodu jeszcze w 2005 r.
Dane liczbowe wynoszą:
remanent początkowy: 51 000 zł
wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów: 48 000 zł
koszty uboczne zakupu: 3100 zł
pozostałe wydatki: 12 000 zł
przychód: 105 000 zł
remanent końcowy: 43 000 zł
Dochód bez uwzględnienia różnic remanentowych:
105 000 zł – (48 000 zł + 3100 zł + 12 000 zł) = 41 900 zł
Dochód z uwzględnieniem różnic remanentowych:
105 000 zł – (51 000 + 48 000 zł + 3100 zł – 43 000 zł + 12 000 zł) = 105 000 zł – 71 100 = 33 900 zł.
Z podanego przykładu widać, że dochód uwzględniający różnice remanentowe jest niższy od dochodu, który nie był obliczony z uwzględnieniem remanentu. Tym samym opodatkowanie jest niższe.
 
Roczne podsumowanie księgi
 
Wysokość dochodu oblicza się zgodnie z art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f. Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.
Zasady ustalenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym uregulowane są w pkt. 22–24 objaśnień, które stanowią załącznik do rozporządzenia MF.
3 kroki do obliczenia dochodu
1) Ustalamy wartość osiągniętego przychodu w roku podatkowym (kolumna 9).
2) Ustalamy wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodów w następujący sposób:
• do wartości spisu z natury na początek roku podatkowego należy doliczyć wartość zakupu towarów handlowych (materiałów) z kolumn 10 i 11, a następnie pomniejszyć o wartość spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego;
• kwotę wynikającą z tego obliczenia trzeba powiększyć o kwotę wydatków z kolumny 15 oraz pomniejszyć o wartość wynagrodzeń w naturze w tej części, w której wydatki (koszty) związane z wynagrodzeniami w naturze zostały zaksięgowane w innych kolumnach księgi przychodów i rozchodów.
3) Pomniejszamy wartość osiągniętego przychodu (kolumna 9) o wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodu; wynikająca z tego obliczenia różnica stanowi kwotę dochodu osiągniętego w roku podatkowym.
 
 
Luiza Boczek
 
 
Poradnik Gazety Prawnej Nr 042/2005 z dnia 2005-11-15

Źródło:

INFOR

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

GRU23
TydzieńPWŚCPSN
491234567
50891011121314
5115161718192021
5222232425262728
129303101020304

Poznaj platformę INFORFK

Ostatnio na forum

Narzędzia księgowego

Eksperci infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem Infor.pl »