| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przejść na pełną rachunkowość

Jak przejść na pełną rachunkowość

Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w księgi rachunkowe wiąże się z koniecznością zamknięcia księgi przychodów, podsumowania jej zapisów i sporządzenia na podstawie szczegółowej inwentaryzacji wykazu aktywów i pasywów. Dane z księgi i inwentarza są podstawą bilansu otwarcia ksiąg rachunkowych. Jednostka musi ponadto opracować własną dokumentację rachunkowości, w tym plan kont odpowiedni do jej specyfiki.

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe
 
Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych określa art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Są wśród nich m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro.
 
Jak obliczyć limit przychodów
 
Do przeliczenia na złote, wspomnianej wcześniej, kwoty 800 tys. euro stosuje się średni kurs ustalony przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. 30 września 2005 r. kurs średni euro wyniósł 3,9166 zł. Oznacza to, że limit przychodów zobowiązujący do założenia ksiąg rachunkowych wynosi 3 mln 133 tys. 280 zł (800 tys. x 3,9166 zł). Zatem podatnicy, którzy uzyskają przychód w 2005 roku co najmniej w takiej wysokości, będą musieli pożegnać się z podatkową księgą przychodów i rozchodów i od 1 stycznia 2006 r. założyć księgi rachunkowe.
 
Kiedy otworzyć księgi
 
W jednostkach kontynuujących działalność księgi rachunkowe otwiera się w ciągu 15 dni po rozpoczęciu każdego następnego roku obrotowego. Ostateczne otwarcie ksiąg w takich jednostkach następuje najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Jeśli jednak księgi otwiera jednostka po raz pierwszy, z racji przekroczenia limitu obrotów wskazanego w art. 2 ustawy o rachunkowości, podatnik musi je otworzyć do 15 stycznia następnego roku obrotowego, po roku w którym przekroczyła limit. Jeśli więc wspomniany limit przekroczymy w 2005 roku, księgi musimy otworzyć najpóźniej do 15 stycznia 2006 r.
 
Jak ustalić dochód za rok podatkowy
 
Dla podatników opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych i prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakończenie roku podatkowego pokrywa się z końcem roku kalendarzowego i przed otwarciem ksiąg rachunkowych wiąże się z koniecznością ustalenia przede wszystkim wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym. W tym celu należy:
- sporządzić spis z natury,
- wycenić składniki majątku objęte spisem z natury,
- wpisać spis z natury do księgi,
- sporządzić roczne zestawienie (w sytuacji gdy podatnik nie dokonuje podsumowania zapisów kolejnych miesięcy narastająco od początku roku),
- ustalić wysokość dochodu, osiągniętego w roku podatkowym w sposób określony w objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 
Jakie dodatkowe prace trzeba wykonać
 
Księga przychodów i rozchodów jako uproszczona forma ewidencji podatkowej rejestruje w zasadzie jedynie przychody i koszty, nie zawiera więc informacji, które zgodnie z zasadami rachunkowości muszą być uwzględnione w utworzonym bilansie otwarcia. Jest rzeczą oczywistą, że firma, która przekracza równowartość 800 000 euro przychodów, z reguły jest podmiotem stosunkowo dużym o znacznym majątku. Prawie zawsze firma taka posiada aktywa trwałe i obrotowe, a w nim występujące składniki, takie jak: zapasy towarów, wyrobów i półfabrykatów, środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym, ewentualne udziały finansowe w innych podmiotach gospodarczych, szeroki zakres środków trwałych, środki transportu, wartości niematerialne i prawne. To wszystko stanowi aktywa firmy określające posiadany przez nią majątek. Musimy też dokładnie określić źródła jego finansowania, czyli pasywa. Dopiero te informacje pozwolą stworzyć bilans otwarcia. Na podstawie danych z księgi nie jesteśmy w stanie stworzyć bilansu otwarcia, gdyż księga nie zawiera danych niezbędnych do tego celu. Pewne informacje można co prawda zaczerpnąć z dodatkowych rejestrów, np. ewidencji środków trwałych lub ewidencji wyposażenia, ale jest to tylko wycinek niezbędnych informacji. Dlatego jedynym rozwiązaniem umożliwiającym określenie bilansu otwarcia jest pełna inwentaryzacja rzeczywistego stanu środków finansowych i rzeczowych, wierzytelności, a także kapitałów własnych i obcych zaangażowanych w działalność i sporządzenie na jej podstawie inwentarza.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK