| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przejść na pełną rachunkowość

Jak przejść na pełną rachunkowość

Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w księgi rachunkowe wiąże się z koniecznością zamknięcia księgi przychodów, podsumowania jej zapisów i sporządzenia na podstawie szczegółowej inwentaryzacji wykazu aktywów i pasywów. Dane z księgi i inwentarza są podstawą bilansu otwarcia ksiąg rachunkowych. Jednostka musi ponadto opracować własną dokumentację rachunkowości, w tym plan kont odpowiedni do jej specyfiki.

Jak zaprezentować w bilansie otwarcia należności od odbiorców
 
Większość firm realizuje sprzedaż z odroczonym terminem płatności, udzielając tzw. kredytu kupieckiego. W praktyce oznacza to, że towar faktycznie został już sprzedany jednak zaplata nie trafiła na konto bankowe. Ustalając wartość należności, należy o tym pamiętać. Sprawa jest ułatwiona, jeśli firma prowadziła dokumentację, z której wynika pełna informacja, od których kontrahentów i jaka kwota się należy. Wówczas wskazane jest wykazanie tych należności na kontach analitycznych, przypisanych poszczególnym kontrahentom. W przypadku gdy firma nie posiada takiej dokumentacji, wówczas musi odtworzyć te informacje poprzez analizę i porównanie wystawionych faktur, wyciągów bankowych i wpływów do kasy. Dopuszczalne jest oczywiście podanie należności od kontrahentów jako zbiorczej kwoty na koncie syntetycznym bilansu otwarcia. Będzie to jednak informacja uboga, dlatego warto pokusić się o faktyczne uporządkowanie należności już w momencie otwierania ksiąg rachunkowych. Wyszczególnić też powinniśmy inne należności:
- od dostawców z tytułu przekazanych im zaliczek na poczet jeszcze niezrealizowanych dostaw,
- od pracowników z tytułu pobranych i nierozliczonych zaliczek,
- o charakterze publicznoprawnym, jak ewentualne nadpłaty podatków, ZUS,
- sporne.
Inne aktywa, jakie mogą wystąpić u osób prowadzących księgę przychodów i rozchodów, to oczywiście sroki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Ich inwentaryzacja i sporządzenie stanów początkowych kont jest ułatwiona o tyle, że przedsiębiorcy dysponują informacjami z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Dane te posłużą do określenia wartości tych składników w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia. Te wartości pojawią się po stronie aktywów bilansu otwarcia. Równocześnie po stronie pasywów pojawią się dotychczasowe odpisy amortyzacyjne tych składników. W przypadku inwentaryzacji wyposażenia może zaistnieć sytuacja, gdy wartość wyposażenia będzie równa zeru. Przypadek taki mieć będzie miejsce, gdy jednostka gospodarcza całe zakupywane wyposażenie wprowadzała jednorazowo w koszty.
W trakcie inwentaryzacji także może wystąpić sytuacja ujawnienia środka trwałego – w takim przypadku należy zarejestrować go w spisie według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, a w przypadku środków trwałych otrzymanych w darowiźnie według wartości rynkowej.
 
Jak ustalić salda początkowe niektórych aktywów
 
Kasa. Saldem początkowym konta „Kasa” w bilansie otwarcia jednostki jest faktyczna ilość środków pieniężnych posiadanych w kasie firmy w dniu przejścia na księgi rachunkowe. Równocześnie jest to saldo początkowe dla pierwszego raportu kasowego, który zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości powinien być prowadzony na bieżąco w jednostce. Raport kasowy jest dokumentem źródłowym, umożliwiającym prawidłowe księgowanie wpływów i wydatków gotówkowych w jednostce gospodarczej.
Rachunek bankowy. Saldem początkowym tego konta jest saldo końcowe wyciągu bankowego z dnia zakończenia prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
Papiery wartościowe. Wystawione są imiennie na osobę fizyczną prowadzącą dotychczas działalność w oparciu o księgę przychodów i rozchodów. Jest więc sprawą właściciela firmy, czy posiadane papiery wartościowe uzna za majątek firmy, jeżeli tak, to należy sporządzić ich specyfikację i wprowadzić jako aktywa do bilansu otwarcia.
Udziały w innych jednostkach. Jeżeli firma ma udziały w innym podmiocie gospodarczym (np. w przypadku spółek cywilnych), należy na podstawie posiadanej umowy spółki, do której wniesiono udział oraz potwierdzenia zarządu jednostki o wysokości udziału, zaprezentować je w bilansie otwarcia.
Weksle obce. Jeżeli wynikające z nich należności mają być egzekwowane przez firmę i na jej rachunek, należy sporządzić specyfikację tych weksli z określeniem nazwy ich wystawcy, daty wystawienia, kwoty i terminu wykupu.
 
 

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

STY28
TydzieńPWŚCPSN
12930311234
2567891011
312131415161718
419202122232425
526272829303101

Poznaj platformę INFORFK

Ostatnio na forum

Eksperci infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem Infor.pl »