| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przejść na pełną rachunkowość

Jak przejść na pełną rachunkowość

Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w księgi rachunkowe wiąże się z koniecznością zamknięcia księgi przychodów, podsumowania jej zapisów i sporządzenia na podstawie szczegółowej inwentaryzacji wykazu aktywów i pasywów. Dane z księgi i inwentarza są podstawą bilansu otwarcia ksiąg rachunkowych. Jednostka musi ponadto opracować własną dokumentację rachunkowości, w tym plan kont odpowiedni do jej specyfiki.

Jak wykazywać wartości – netto czy brutto
 
Pojawić się może wątpliwość, czy otwierając księgi – na koncie „Środki trwałe”, wykazuje się je w wartości netto (po pomniejszeniu o umorzenie) czy brutto? W ewidencji księgowej aktywa i korygujące je odpisy aktualizacyjne wykazuje się osobno, a więc odrębnie składniki majątku i osobno korygujące je odpisy (pasywa). Dotyczy to więc nie tylko środków trwałych, ale też np. zapasów (odchylenia od ich cen ewidencyjnych oraz koszty zakupu), należności (odpisy uwzględniające prawdopodobieństwo niespłacenia ich w pełnej wysokości). W księgach nie odejmuje się umorzenia od wartości środków trwałych. Natomiast w bilansie, stanowiącym część sprawozdania finansowego, wykazuje się aktywa w wartości netto, a więc po kompensacie ich wartości nominalnej z odpisami aktualizującymi ich wartość.
Wykazana w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów wynika z ich wartości księgowej, skorygowanej o:
- dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych,
- odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych,
- odpisy aktualizujące wartość należności.
 
W jaki sposób inwentaryzować kredyty bankowe i pożyczki
 
Jednym z głównych źródeł finansowania działalności gospodarczej są kredyty bankowe. Stan zadłużenia wobec banku wynikać powinien z ostatniego wyciągu bankowego lub z uzyskanego z banku salda na ten dzień dotyczącego rozliczenia kredytu. Z uwagi na określony w ustawie wymóg dotyczący podziału na kredyty długo i krótkoterminowe, należy sprawdzić zawarte z bankiem umowy. Analogicznie inwentaryzacji podlegają pożyczki zaciągnięte przez firmę od osób prawnych lub fizycznych. Wymaganą w tym przypadku dokumentacją jest zawarta umowa pożyczki oraz wyciąg bankowy lub dowód wpłaty gotówkowej dokonanej przez pożyczkodawcę.
 
Jak ustalić wysokość kapitału własnego
 
Kapitał własny jest ostatnią w zasadzie pozycją, której zadaniem jest zrównoważenie obu stron bilansu, tzn. aktywów i pasywów. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku osób fizycznych, a inaczej w przypadku spółek, np. cywilnych. Wykazany kapitał własny jest źródłem finansowania aktywów pochodzących z wkładu własnego właściciela i wypracowanego w okresie działalności nieskonsumowanego zysku. Osoba fizyczna ma prawo (w przeciwieństwie do osoby prawnej) do swobodnego czerpania gotówki na własne potrzeby, zarówno w okresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, jak i ksiąg rachunkowych. Operacja taka na książce przychodów i rozchodów nie wymagała żadnego udokumentowania, natomiast po przejściu na księgi rachunkowe każdorazowo powinna być zaksięgowana na koncie „Rozrachunki z właścicielem” w korespondencji z kontem „Kasa” i raportem kasowym lub kontem „Rachunek bankowy” i wyciągiem bankowym.
W przypadku spółki cywilnej kapitał własny musi być zgodny z kapitałem założycielskim wspólników wykazanym w umowie spółki.
 
W jakim terminie zawiadomić urząd podatkowy
 
 
Jednostka, która ze względu na przekroczenie limitu jest zobowiązana do otwarcia ksiąg rachunkowych, o fakcie tym musi powiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W myśl przepisów ustawy o PIT w terminie do 20 stycznia 2006 r. musi ona powiadomić o zmianie formy rozliczania podatku dochodowego. Jeżeli jednostka zdecyduje się powierzyć prowadzenie ksiąg biuru rachunkowemu, zgodnie z art. 1 ustawy o rachunkowości, jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 15 dni od dnia wydania ksiąg poza siedzibę jednostki.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK