| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przejść na pełną rachunkowość

Jak przejść na pełną rachunkowość

Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w księgi rachunkowe wiąże się z koniecznością zamknięcia księgi przychodów, podsumowania jej zapisów i sporządzenia na podstawie szczegółowej inwentaryzacji wykazu aktywów i pasywów. Dane z księgi i inwentarza są podstawą bilansu otwarcia ksiąg rachunkowych. Jednostka musi ponadto opracować własną dokumentację rachunkowości, w tym plan kont odpowiedni do jej specyfiki.

Jak wykazywać wartości – netto czy brutto
 
Pojawić się może wątpliwość, czy otwierając księgi – na koncie „Środki trwałe”, wykazuje się je w wartości netto (po pomniejszeniu o umorzenie) czy brutto? W ewidencji księgowej aktywa i korygujące je odpisy aktualizacyjne wykazuje się osobno, a więc odrębnie składniki majątku i osobno korygujące je odpisy (pasywa). Dotyczy to więc nie tylko środków trwałych, ale też np. zapasów (odchylenia od ich cen ewidencyjnych oraz koszty zakupu), należności (odpisy uwzględniające prawdopodobieństwo niespłacenia ich w pełnej wysokości). W księgach nie odejmuje się umorzenia od wartości środków trwałych. Natomiast w bilansie, stanowiącym część sprawozdania finansowego, wykazuje się aktywa w wartości netto, a więc po kompensacie ich wartości nominalnej z odpisami aktualizującymi ich wartość.
Wykazana w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów wynika z ich wartości księgowej, skorygowanej o:
- dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych,
- odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych,
- odpisy aktualizujące wartość należności.
 
W jaki sposób inwentaryzować kredyty bankowe i pożyczki
 
Jednym z głównych źródeł finansowania działalności gospodarczej są kredyty bankowe. Stan zadłużenia wobec banku wynikać powinien z ostatniego wyciągu bankowego lub z uzyskanego z banku salda na ten dzień dotyczącego rozliczenia kredytu. Z uwagi na określony w ustawie wymóg dotyczący podziału na kredyty długo i krótkoterminowe, należy sprawdzić zawarte z bankiem umowy. Analogicznie inwentaryzacji podlegają pożyczki zaciągnięte przez firmę od osób prawnych lub fizycznych. Wymaganą w tym przypadku dokumentacją jest zawarta umowa pożyczki oraz wyciąg bankowy lub dowód wpłaty gotówkowej dokonanej przez pożyczkodawcę.
 
Jak ustalić wysokość kapitału własnego
 
Kapitał własny jest ostatnią w zasadzie pozycją, której zadaniem jest zrównoważenie obu stron bilansu, tzn. aktywów i pasywów. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku osób fizycznych, a inaczej w przypadku spółek, np. cywilnych. Wykazany kapitał własny jest źródłem finansowania aktywów pochodzących z wkładu własnego właściciela i wypracowanego w okresie działalności nieskonsumowanego zysku. Osoba fizyczna ma prawo (w przeciwieństwie do osoby prawnej) do swobodnego czerpania gotówki na własne potrzeby, zarówno w okresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, jak i ksiąg rachunkowych. Operacja taka na książce przychodów i rozchodów nie wymagała żadnego udokumentowania, natomiast po przejściu na księgi rachunkowe każdorazowo powinna być zaksięgowana na koncie „Rozrachunki z właścicielem” w korespondencji z kontem „Kasa” i raportem kasowym lub kontem „Rachunek bankowy” i wyciągiem bankowym.
W przypadku spółki cywilnej kapitał własny musi być zgodny z kapitałem założycielskim wspólników wykazanym w umowie spółki.
 
W jakim terminie zawiadomić urząd podatkowy
 
 
Jednostka, która ze względu na przekroczenie limitu jest zobowiązana do otwarcia ksiąg rachunkowych, o fakcie tym musi powiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W myśl przepisów ustawy o PIT w terminie do 20 stycznia 2006 r. musi ona powiadomić o zmianie formy rozliczania podatku dochodowego. Jeżeli jednostka zdecyduje się powierzyć prowadzenie ksiąg biuru rachunkowemu, zgodnie z art. 1 ustawy o rachunkowości, jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 15 dni od dnia wydania ksiąg poza siedzibę jednostki.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK