| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak uprościć rachunkowość w małej firmie

Jak uprościć rachunkowość w małej firmie

Wielu przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych nie zdaje sobie sprawy, że nie muszą składać comiesięcznych deklaracji. Przepisy przewidują uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podstawie dochodu osiągniętego w latach poprzednich. Także deklaracje VAT nie muszą być składane co miesiąc – znaczna część podatników może wybrać rozliczenia kwartalne. Korzystając z tych przepisów małe firmy mogą ułatwić sobie rozliczenia z fiskusem.

Księgi rachunkowe – rozbudowana ewidencja
 
Przepisy ustawy o rachunkowości znajdują zastosowanie w stosunku do podmiotów bardzo różnej wielkości. Są wśród nich zarówno spółki z o.o., których obroty sięgają kilkuset tysięcy złotych, jak i wielkie spółki akcyjne. Dlatego ustawodawca przewidział pewnego rodzaju uproszczenia w przypadku podmiotów, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Dotyczą one zarówno prowadzenia ksiąg, jak i sporządzania sprawozdania finansowego. Po pierwsze, uproszczenia mogą być stosowane w klasyfikacji i ewidencji umów leasingu. Przypomnijmy, że co do zasady, dla potrzeb prawa bilansowego obowiązują obecnie odmienne zasady klasyfikacji tych umów niż obowiązujące w prawie podatkowym.
W myśl ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący – leasingodawca) oddaje drugiej stronie (korzystającemu – leasingobiorcy) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego (czyli jest to umowa leasingu finansowego), jeżeli umowa spełnia jeden z wymienionych w tym przepisie siedmiu szczegółowo określonych warunków.
Oznacza to, że ta sama umowa może być kwalifikowana jako leasing operacyjny na potrzeby prawa podatkowego i leasing finansowy dla celów bilansowych. Powoduje to powstanie istotnych różnic między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania, komplikując i zwiększając pracochłonność prowadzonej ewidencji. Ustawodawca wprowadził jednak jeden wyjątek mający na celu ułatwienie prowadzenia ksiąg rachunkowych w mniejszych podmiotach. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania to może on dokonywać kwalifikacji umów leasingu, według zasad określonych w przepisach podatkowych.
Drugim uproszczeniem bardzo ułatwiającym sporządzenie sprawozdania przez podmioty niepodlegające badaniu jest zwolnienie z obowiązku ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jest to bardzo ważne dla mniejszych jednostek ponieważ ta część sprawozdania często sprawia sporządzającym je osobom problemy. Również sam zakres sprawozdania w przypadku podmiotów niepodlegających badaniu jest nieco węższy. Nie musi ono zawierać zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Warto pamiętać także o przepisach dotyczących szczegółowości danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym.
Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:
• średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,
• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro,
• przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji
finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro – może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Także informację dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie.
PAMIĘTAJ
Przedsiębiorcy, których sprawozdanie nie podlega obowiązkowemu badaniu, mogą stosować pewne uproszczenia przy księgowaniu umów leasingu.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK