| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak uprościć rachunkowość w małej firmie

Jak uprościć rachunkowość w małej firmie

Wielu przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych nie zdaje sobie sprawy, że nie muszą składać comiesięcznych deklaracji. Przepisy przewidują uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podstawie dochodu osiągniętego w latach poprzednich. Także deklaracje VAT nie muszą być składane co miesiąc – znaczna część podatników może wybrać rozliczenia kwartalne. Korzystając z tych przepisów małe firmy mogą ułatwić sobie rozliczenia z fiskusem.

Księgi rachunkowe – rozbudowana ewidencja
 
Przepisy ustawy o rachunkowości znajdują zastosowanie w stosunku do podmiotów bardzo różnej wielkości. Są wśród nich zarówno spółki z o.o., których obroty sięgają kilkuset tysięcy złotych, jak i wielkie spółki akcyjne. Dlatego ustawodawca przewidział pewnego rodzaju uproszczenia w przypadku podmiotów, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Dotyczą one zarówno prowadzenia ksiąg, jak i sporządzania sprawozdania finansowego. Po pierwsze, uproszczenia mogą być stosowane w klasyfikacji i ewidencji umów leasingu. Przypomnijmy, że co do zasady, dla potrzeb prawa bilansowego obowiązują obecnie odmienne zasady klasyfikacji tych umów niż obowiązujące w prawie podatkowym.
W myśl ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący – leasingodawca) oddaje drugiej stronie (korzystającemu – leasingobiorcy) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego (czyli jest to umowa leasingu finansowego), jeżeli umowa spełnia jeden z wymienionych w tym przepisie siedmiu szczegółowo określonych warunków.
Oznacza to, że ta sama umowa może być kwalifikowana jako leasing operacyjny na potrzeby prawa podatkowego i leasing finansowy dla celów bilansowych. Powoduje to powstanie istotnych różnic między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania, komplikując i zwiększając pracochłonność prowadzonej ewidencji. Ustawodawca wprowadził jednak jeden wyjątek mający na celu ułatwienie prowadzenia ksiąg rachunkowych w mniejszych podmiotach. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania to może on dokonywać kwalifikacji umów leasingu, według zasad określonych w przepisach podatkowych.
Drugim uproszczeniem bardzo ułatwiającym sporządzenie sprawozdania przez podmioty niepodlegające badaniu jest zwolnienie z obowiązku ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jest to bardzo ważne dla mniejszych jednostek ponieważ ta część sprawozdania często sprawia sporządzającym je osobom problemy. Również sam zakres sprawozdania w przypadku podmiotów niepodlegających badaniu jest nieco węższy. Nie musi ono zawierać zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Warto pamiętać także o przepisach dotyczących szczegółowości danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym.
Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:
• średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,
• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro,
• przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji
finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro – może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Także informację dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie.
PAMIĘTAJ
Przedsiębiorcy, których sprawozdanie nie podlega obowiązkowemu badaniu, mogą stosować pewne uproszczenia przy księgowaniu umów leasingu.
 
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »