| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak płacić składki na ZUS

Jak płacić składki na ZUS

To, jakie składki na ubezpieczenie społeczne muszą płacić poszczególne osoby, zależy od ich statusu, a więc od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą czy też są pracownikami najemnymi. Niniejszy poradnik ma na celu przybliżenie zarówno płatnikom składek jak i samym ubezpieczonym jak opłacać składki na ZUS, w jakim wymiarze i na jakiej podstawie.

RADA
Taka możliwość będzie Pani przysługiwała jedynie w przypadku, gdy nie prowadzi Pani działalności na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a ponadto działalność ta spełnia warunki do uznania jej za wykonywaną w ramach wolnego zawodu.
UZASADNIENIE
Osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, która równocześnie wykonuje umowę zlecenia, nie może jej wybrać jako tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jeśli osiągany z niej przychód jest niższy niż podstawa wymiaru składek obowiązująca ją z tytułu prowadzenia działalności. Przychód z umowy zlecenia musi więc być przynajmniej równy 60% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału lub 30% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób, które są uprawnione do opłacania składek na preferencyjnych zasadach.
 
WAŻNE!
Zasada ta nie ma zastosowania m.in. do osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu.
 
Jeśli prowadzoną przez Panią działalność można uznać za wykonywaną w ramach wolnego zawodu, może Pani wybrać jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych umowę zlecenia niezależnie od wysokości przychodu osiąganego z tego tytułu. Aby jednak uznać, że tytułem do podlegania przez Panią ubezpieczeniom społecznym jest wykonywanie działalności w zakresie wolnego zawodu, niezbędne jest ustalenie, że:
• wykonywana działalność jest działalnością w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
• przychody z tej działalności są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym uzależnia uznanie działalności za działalność wykonywaną w zakresie wolnego zawodu od tego, czy jest ona wykonywana osobiście i wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Zatem istotnym elementem jest tutaj określenie, kto jest stroną umowy o świadczenie usług pielęgniarskich. Działalnością w zakresie wolnego zawodu nie będzie więc świadczenie takich usług na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ani osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie działalności. Oznacza to, że pielęgniarka, która w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi na podstawie umowy zawartej np. z kontaktowym gabinetem lekarskim, nie wykonuje działalności w ramach wolnego zawodu.
Jeśli usługi są świadczone osobiście na rzecz osób fizycznych, w następnej kolejności należy ustalić, czy przychody uzyskiwane przez pielęgniarkę są przychodami z działalności gospodarczej. Jeśli są to przychody np. z umowy o pracę lub umowy zlecenia, to do celów ubezpieczeń społecznych taka osoba nie jest uznawana za osobę wykonującą działalność w zakresie wolnego zawodu.
Jeżeli świadczy Pani usługi w ramach działalności, która nie spełnia warunków do uznania jej za wykonywaną w zakresie wolnego zawodu, będzie Pani podlegać ubezpieczeniom społecznym na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarki jest bowiem działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że osoba prowadząca taką działalność ma obowiązek uzyskania wpisu do ewidencji gospodarczej, a także uzyskania wpisu do ewidencji działalności regulowanej, którą jest rejestr indywidualnych praktyk prowadzony przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.
 
Zagrożenie
Wykonywanie wolnego zawodu w ramach wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ogranicza wybór umowy zlecenia jako tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.
 
Osoba, która równocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, może zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń na umowę zlecenia, gdy przychód z tej umowy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest co najmniej równy podstawie wymiaru składek obowiązującej tę osobę z tytułu prowadzenia działalności.
 
Monitor prawa pracy i ubezpieczeń 1/2006 z dnia 10-01-2006

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK