| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi, stosują tylko niektóre przepisy ustawy o rachunkowości jedynie w tym zakresie, jaki nie został uregulowany w przepisach specjalnego rozporządzenia. Jednostki te nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też poddawania badaniu i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. Co więcej, warto pamiętać, że jednostki te prowadzą rachunkowość i sporządzają sprawozdania finansowe w formie uproszczonej.

W grupie jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, które powstały w 1995 r. i dalszych latach, skutki aktualizacji nie wystąpią. Na zwiększenie funduszu z aktualizacji wyceny księguje się od 1stycznia 2002 r. określone w art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości – skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, jeżeli inwestycje te występują w danej jednostce.
Wynik finansowy za rok obrotowy – wiersz A. III – wykazuje się określoną w par. 2 ust. 4 rozporządzenia różnicę pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy, jako:
1) nadwyżkę przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia), którą wykazuje się w wierszu A. III. 1 lub
2) nadwyżkę kosztów nad przychodami (wielkość ujemna), którą wykazuje się w wierszu A. III. 2, którą po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zalicza się do przychodów lub do kosztów w roku następnym albo jeśli jest to różnica dodatnia, można zaliczyć ją na zwiększenie funduszu statutowego.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – wiersz B – wykazuje się sumę zobowiązań, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – wiersz B. 1 – wykazuje się tutaj ustalony na dzień bilansowy stan zobowiązań jednostki z tytułu zaciągniętych przez nią kredytów i pożyczek, wymagających spłaty po 12 miesiącach od dnia bilansowego, czyli po 31 grudnia 2004 r., tj. których termin spłaty przypada w 2005 r. i w latach następnych. Zobowiązania te wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy) wraz z odsetkami, także z tytułu zwłoki w zapłacie. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej w wielkości ustalonej na dzień bilansowy przelicza się na walutę polską (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy) po kursie sprzedaży waluty obcej stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, jednak w wartości nie niższej niż ustalona na ten dzień po kursie średnim danej waluty obcej ustalonym przez NBP.
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – wiersz B. II – wykazuje się stan zobowiązań jako sumę następujących wielkości:
• kredyty i pożyczki – wiersz B. II. 1 – wykazuje się zaciągnięte przez jednostkę, przypadające do spłaty kredyty lub pożyczki, których termin spłaty jest wymagany w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, czyli w ciągu 2004 r.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK