| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi, stosują tylko niektóre przepisy ustawy o rachunkowości jedynie w tym zakresie, jaki nie został uregulowany w przepisach specjalnego rozporządzenia. Jednostki te nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też poddawania badaniu i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. Co więcej, warto pamiętać, że jednostki te prowadzą rachunkowość i sporządzają sprawozdania finansowe w formie uproszczonej.

Wycenia się je na dzień bilansowy, tak jak kredyty i pożyczki długoterminowe.
• inne zobowiązania – wiersz B. II. 2 – wykazuje się tu zobowiązania z innych tytułów niż kredyty i pożyczki, a mianowicie zobowiązania z tytułu dostaw i usług (o okresie wymagalności do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy), zakupu i budowy środków trwałych oraz zakupu innych składników aktywów trwałych, wynagrodzeń, rozrachunków z pracownikami oraz rozrachunków publicznoprawnych,
• fundusze specjalne – wiersz B. II. 3 – wykazuje się w jednostkach tworzących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stan tego funduszu na dzień bilansowy, w wielkości wynikającej z zapisów na koncie „Fundusze specjalne”.
Rezerwy na zobowiązania – wiersz B. III – wykazuje się utworzone przez jednostkę rezerwy na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania dotyczące: operacji finansowych, operacji niefinansowych oraz zdarzeń niezwiązanych z ogólnym ryzykiem gospodarowania, w wielkości ustalonej na podstawie zapisów do konta „Rozliczenia międzyokresowe” lub konta „Rezerwy”. Są to rezerwy określone w art. 35d ust. 1 pkt 1 ustawy – na pewne straty z transakcji gospodarczych w toku lub z tytułu udzielonych przez jednostkę poręczeń, gwarancji, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.
Rozliczenia międzyokresowe – wiersz B. IV – wykazuje się sumę wielkości:
• rozliczenia międzyokresowe przychodów – wiersz B. IV. 1 – w którym wykazuje się przychody przypadające na przyszłe okresy, stanowiące równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych (art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy) np. opłacony z góry czynsz.
W przypadku jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej nie stosuje się art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, jeżeli obowiązujące odrębne przepisy lub na mocy odpowiednich przepisów statutu przewidują, iż nieodpłatnie otrzymane środki pieniężne w postaci dotacji czy subwencji są zaliczane do przychodów jednostki (par. 2 ust. 5 rozporządzenia).
• inne rozliczenia międzyokresowe – wiersz B. IV. 2 – wykazuje się w danej jednostce na dzień bilansowy stan biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów określonych w art. 39 ust. 2 ustawy, w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez jej kontrahentów, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny lub wynikający z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec osób nieznanych, których kwotę można oszacować, mimo iż data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, np. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK