| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi, stosują tylko niektóre przepisy ustawy o rachunkowości jedynie w tym zakresie, jaki nie został uregulowany w przepisach specjalnego rozporządzenia. Jednostki te nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też poddawania badaniu i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. Co więcej, warto pamiętać, że jednostki te prowadzą rachunkowość i sporządzają sprawozdania finansowe w formie uproszczonej.

Ewidencja kosztów działalności statutowej powinna być prowadzona oddzielnie niezależnie od ewidencji kosztów podjętej przez stowarzyszenie działalności gospodarczej, zgodnie z zasadami i ze szczegółowością określoną w ww. rozporządzeniu, z podziałem na:
• koszty realizacji zadań statutowych, na koncie „Koszty realizacji zadań statutowych”,
• koszty administracyjne, na koncie „Koszty administracyjne” z podziałem na rodzaje kosztów, wymagane rozporządzeniem, w załączniku nr 2, a więc odmiennie niż w działalności gospodarczej.
Należy również pamiętać, że zgodnie z par. 2 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia, różnica między przychodami a kosztami działalności statutowej, ustalona na dzień bilansowy, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. Różnica kosztów działalności statutowej nad przychodami tej działalności nie znajdująca pokrycia w zysku netto na działalności gospodarczej powinna zostać zaksięgowana następująco:
• na dzień bilansowy:
Wn konto „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”/Ma konto „Wynik finansowy”,
• po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – w księgach roku następnego:
Wn konto „Koszty realizacji zadań statutowych”/Ma konto „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”.
Działalność organizacji pozarządowych
Czy organizacje pozarządowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą prowadzić działalność gospodarczą?
W świetle art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
Statutowa działalność organizacji pozarządowej, w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest np. sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, jak również sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK