| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi, stosują tylko niektóre przepisy ustawy o rachunkowości jedynie w tym zakresie, jaki nie został uregulowany w przepisach specjalnego rozporządzenia. Jednostki te nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też poddawania badaniu i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. Co więcej, warto pamiętać, że jednostki te prowadzą rachunkowość i sporządzają sprawozdania finansowe w formie uproszczonej.

TAK.Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej sporządzają rachunek wyników w uproszczonej formie, określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia i wykazują w nim przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy, podane w kolejności i z następującą szczegółowością:
1. Przychody z działalności statutowej – wiersz A – przedstawia się wielkość przychodów za dany rok obrotowy, przyjmując wyłącznie te przychody, które zostały określone w par. 2 ust. 2 rozporządzenia, wyodrębniając:
• w wierszu A. I składki brutto określone statutem,
• w wierszu A. II inne przychody określone statutem.
2. Koszty realizacji zadań statutowych – wiersz B – wykazuje się tutaj koszty działalności jednostki związane z realizacją zadań statutowych (oprócz kosztów administracyjnych, które wykazuje się oddzielnie w wierszu D); w wierszu B podaje się również określone statutem świadczenia pieniężne i rzeczowe określone w par. 2 ust. 3 rozporządzenia.
3. Pozostałe przychody – wiersz E – przedstawia się tu tylko te przychody danej jednostki, które nie kwalifikują się do przychodów działalności statutowej lub przychodów finansowych. Są to koszty, które w świetle ustawy o rachunkowości traktowane są jako pozostałe przychody operacyjne, określone w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości.
4. Pozostałe koszty – wiersz F – wykazuje się koszty, które nie podlegają zakwalifikowaniu do kosztów realizacji zadań statutowych i kosztów administracyjnych oraz kosztów finansowych. Są to z reguły koszty uznawane ustawą za pozostałe koszty operacyjne (art. 3 ust. 1 pkt 32).
5. Przychody i koszty finansowe – wiersze G i H – prezentuje się tutaj przychody i koszty w znaczeniu określonym art. 42 ust. 3 ustawy, wykazując odpowiednio zysk (stratę) ze zbycia inwestycji.
6. Straty i zyski nadzwyczajne – wiersze J. I i J. II – wykazuje się tu skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem gospodarowania, zwłaszcza spowodowane np. pożarem, powodzią.
Kiedy informacja dodatkowa
Czy informacja dodatkowa jest niezbędna?
Informacja dodatkowa w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej sporządzana jest odpowiednio do zakresu działania danej jednostki w formie uproszczonej. Paragraf 3 ust. 6 rozporządzenia zawiera informacje i wyjaśnienia nieobjęte bilansem i rachunkiem wyników, a w szczególności:
1) objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,
2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,
4) informacje o strukturze kosztów określonych statutem,
5) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego,
6) dane dotyczące udzielonych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową,
7) informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.
Barbara Kołodziej


Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

e-agropodatki.pl

Pierwszy w Polsce podatkowy serwis informacyjny dla rolników indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK