| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi, stosują tylko niektóre przepisy ustawy o rachunkowości jedynie w tym zakresie, jaki nie został uregulowany w przepisach specjalnego rozporządzenia. Jednostki te nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też poddawania badaniu i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. Co więcej, warto pamiętać, że jednostki te prowadzą rachunkowość i sporządzają sprawozdania finansowe w formie uproszczonej.

• określenie techniki prowadzenia rachunkowości,
• ustalenie metody amortyzowania (umarzania) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
• określenie metod ewidencji rzeczowych składników aktywów obrotowych,
• zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo,
• ustalenia dolnej granicy wartości środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) jednorazowo,
• ustalenie zasad ewidencji przychodów i kosztów działalności,
• częstotliwość dokonywania inwentaryzacji.
Podstawowe elementy zakładowego planu kont
Powinny znaleźć się w nim:
• wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych (jak również pozabilansowych),
• przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach syntetycznych,
• zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna),
• powiązanie kont analitycznych z kontami syntetycznymi,
• wykaz zbiorów będących księgami rachunkowymi, ich struktura, funkcje i powiązania,
• wycena aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
• ustalenie, które dokumenty stanowią podstawę zapisów księgowych,
• określenie operacji, które mogą być dokumentowane za pomocą dowodów zastępczych.
Zasady wyceny aktywów i pasywów
Bez względu na zakres prowadzonej działalności statutowej, jednostki określone przepisami rozporządzenia powinny stosować nadrzędne zasady rachunkowości określone przepisami art. 4-8 ustawy o rachunkowości. Do zasad tych zaliczamy:
• zasadę memoriałową (art. 6 ust. 1), wyrażającą się tym, że w księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, np. należne pracownikom wynagrodzenia za grudzień, mimo iż wypłata ich nastąpi w następnym roku (w styczniu) podlegają zarachowaniu do kosztów tego roku obrotowego, którego dotyczą;
• zasadę współmierności przychodów i kosztów (art. 6 ust. 2), polegającą na tym, że do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione, np. art. 39 obliguje do czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych z tytułu sprzedaży produktów, towarów lub materiałów oraz do zaliczenia do rozliczeń międzyokresowych przychodów opłat za świadczenia, które zostaną wykonane dopiero w przyszłych okresach;

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK