| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi, stosują tylko niektóre przepisy ustawy o rachunkowości jedynie w tym zakresie, jaki nie został uregulowany w przepisach specjalnego rozporządzenia. Jednostki te nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też poddawania badaniu i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. Co więcej, warto pamiętać, że jednostki te prowadzą rachunkowość i sporządzają sprawozdania finansowe w formie uproszczonej.

• zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1), wyrażającą się w tym, że przyjęte przez jednostkę zasady należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym również dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne;
• zasadę ostrożności (art. 7 ust. 1), polegającą na tym, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując faktycznie poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności; w szczególności należy w tym celu uwzględnić w wyniku finansowym, bez względu na ich wysokość:
– zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym także dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
– wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
– wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
– rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń;
Należy zaznaczyć, że zgodnie z par. 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostka może zrezygnować ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.
• zasadę kontynuacji działania (art. 5 ust. 2), polegającą na tym, że przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjmuje się założenia, że jednostka będzie kontynuowała w dającej przewidzieć się przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym;
• zasadę rzetelnego obrazu (art. 4 ust. 1) z uwzględnieniem art. 8 ust. 1 – zasady istotności i art. 4 ust. 4 ustawy, dopuszczającego możliwość stosowania uproszczeń, jeśli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego;
• zasadę wyższości treści nad formą (art. 4 ust. 2), którą wykorzystuje się w razie kolizji pomiędzy wymogiem formalnym a stanem rzeczywistym, tzn. operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną, uznając wyższość tej treści (stanu faktycznego) nad formą, czyli przepisami prawa.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

prawnik i PM kancelarii SWLEX

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK