| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi, stosują tylko niektóre przepisy ustawy o rachunkowości jedynie w tym zakresie, jaki nie został uregulowany w przepisach specjalnego rozporządzenia. Jednostki te nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też poddawania badaniu i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. Co więcej, warto pamiętać, że jednostki te prowadzą rachunkowość i sporządzają sprawozdania finansowe w formie uproszczonej.

4 Sprawdź, jak rozliczyć różnicę w roku następnym Rozliczenie różnicy między kosztami a przychodami całokształtu działalności w roku następnym, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, wykazanej w rachunku wyników jako:
a) zwiększającej koszty roku następnego (wielkość ujemna):
Wn konto „Koszty realizacji zadań statutowych” / Ma konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,
b) zwiększającej przychody roku następnego (wielkość dodatnia):
Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” / Ma konto „Przychody z działalności statutowej”.
5 Sprawdź, co zrobić, gdy dodatnia różnica zostanie przeznaczona na zwiększenie funduszu statutowego
Jeśli jednostka w myśl przepisów par. 2 ust. 4 rozporządzenia przeznaczy dodatnią różnicę wynikającą z nadwyżki przychodów nad kosztami na zwiększenie funduszu statutowego, wówczas różnica ta w postaci zysku pozostaje na koncie „Wynik finansowy” do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok. Po zatwierdzeniu sprawozdania zwiększa ona fundusz statutowy według zapisów:
1) przeksięgowanie różnicy dodatniej poprzednio zarachowanej do rozliczeń międzyokresowych przychodów:
Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” / Ma konto „Rozliczenie wyniku finansowego”,
2) zapis równoległy – zarachowanie na zwiększenie funduszu statutowego:
Wn konto „Rozliczenie wyniku finansowego” / Ma konto „Fundusz statutowy”.
Można także księgować z pominięciem konta „Rozliczenie wyniku finansowego”, ale sposób podany wyżej zapewnia czytelne rozliczenie różnicy jako zwiększającej fundusz statutowy, a nie przychody roku następnego.
Wartości niematerialne i prawne
W wierszu A. I wykazuje się prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki – w znaczeniu określonym w art. 3 ust. 1 pkt 14, a mianowicie:
– autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
– prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych,
– know-how, tzn. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy).
Nie zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, które na mocy art. 3 ust. 1 pkt 15 stały się z dniem 1 stycznia 2002 r. środkami trwałymi oraz tych praw majątkowych nabytych przez jednostkę, które kwalifikuje się zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy jako inwestycje.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK