| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ująć w księgach rachunkowych rozliczenia VAT

Jak ująć w księgach rachunkowych rozliczenia VAT

Podatek od towarów i usług jest to podatek pośredni nakładany na takie czynności, jak: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów czy import usług.

Kiedy wystawiane są faktury wewnętrzne
 
Niektóre czynności podlegające opodatkowaniu VAT dokumentowane są fakturą wewnętrzną, którą za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) podatnik może wystawić tylko w 1 egzemplarzu. Faktura wewnętrzna wystawiana jest na udokumentowanie takich czynności, jak:
• przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem,
• nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
• dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,
• import usług,
• zwrot kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.
 
Co dokumentuje faktura handlowa
 
Faktura handlowa nie jest dokumentem zawierającym VAT, stanowi jednak podstawę do wystawienia na jej podstawie innego dokumentu zawierającego zarówno podatek VAT, jak i podstawę jego naliczenia. Na podstawie faktury handlowej udokumentowany jest import i eksport towarów, który wraz z dokumentem odprawy celnej SAD stanowi potwierdzenie wykonania tych czynności. Faktura handlowa dokumentuje również import usług oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W obydwu przypadkach stanowi ona podstawę do wystawienia faktury wewnętrznej.
 
Jakie ewidencje należy prowadzić
 
Rodzaje prowadzonych rejestrów VAT i ich szczegółowość zależą głównie od wymogów ustawowych, o czym stanowi art. 109 ustawy o VAT, wzorów deklaracji podatkowych oraz potrzeb informacyjnych. Dane zawarte w rejestrach VAT powinny być ujmowane z podziałem na miesiące kalendarzowe, z uwagi na miesięczny cykl rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym. Poza tym, czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywane przez podatników zarejestrowanych jako VAT UE powinny być dodatkowo ewidencjonowane z podziałem na kwartały, ze względu na obowiązek sporządzania deklaracji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów.
Rejestry VAT stanowią ewidencję szczegółową prowadzoną jako księgi pomocnicze dla operacji zakupu i sprzedaży. Jest to zgodne z art. 17 ustawy o rachunkowości, według którego można prowadzić księgi pomocnicze, m.in. w celu prawidłowego rozliczenia obciążeń podatkowych, które są uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów na kontach księgi głównej.
Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:
• środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
• rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji z całego okresu zatrudnienia.
Ponadto konieczność stosowania ewidencji szczegółowej w formie rejestrów VAT wynika z zakresu czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Generalnie opodatkowana jest odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, eksport i import towarów, jak również wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Ustawa o VAT przewiduje także sytuacje, w których na równi z tymi czynnościami traktuje się nieodpłatną dostawę towarów i nieodpłatne świadczenie usług, np. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, wspólników, w szczególności darowizny, które nie stanowią czynności sprzedaży.
Należy zwrócić uwagę na pojęcie odpłatnej dostawy towarów i usług w ustawie o VAT, które jest pojęciem szerszym niż pojęcie sprzedaży w prawie bilansowym. Przez dostawę towarów w rozumieniu VAT rozumie się także wydanie towarów pomiędzy komitentem a komisantem czy wydanie towarów na podstawie umowy leasingu finansowego. Czynności tych nie ujmuje się dla celów bilansowych jako operacji sprzedaży lub wyłącznie ich część wartości netto stanowi przychód w prawie bilansowym. Przykładowo na podstawie umowy leasingu finansowego przychód stanowi tylko część odsetkowa, która wpływa na wynik finansowy w całym okresie trwania umowy, natomiast dla celów podatku VAT obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towarów. Podstawą opodatkowania jest obrót, tj. kwota, którą korzystający jest obowiązany zapłacić, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W świetle prawa bilansowego sprzedaży nie stanowią także np. import towarów, import usług, wewnątrz-wspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, nieodpłatna dostawa towarów czy nieodpłatne świadczenie usług.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK