| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przygotować zeznanie CIT-8

Jak przygotować zeznanie CIT-8

31 marca mija termin złożenia zeznania rocznego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

ODPOWIEDŹ US – SKRÓT
Tak. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało osobie fizycznej do reprezentowania spraw spółki przed organami podatkowymi, to osoba ta ma prawo działać w imieniu i na rachunek podatnika, tj. podpisywać w jego imieniu dokumenty, którymi są miesięczne deklaracje CIT-2 oraz zeznanie roczne CIT-8.
KOMENTARZ EKSPERTA
Odpowiedź organu podatkowego jest prawidłowa. Prawo do podpisywania deklaracji CIT-2 oraz zeznania rocznego CIT-8 jest uzależnione od zakresu udzielonego pełnomocnictwa. Jeżeli przewiduje ono dla osoby, której go udzielono, prawo do reprezentowania spółki przed organami podatkowymi (w tym sporządzania deklaracji podatkowych), oznacza to tym samym prawo do podpisywania składanych w imieniu spółki deklaracji.
ODPOWIEDŹ US – WYCIĄG
Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje:
W myśl art. 25 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, 3–6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
WAŻNE!
Podatnicy są obowiązani składać urzędowi skarbowemu zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego, oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Wzór deklaracji i zeznań, o których mowa powyżej, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 20 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 279, poz. 2761).
Zgodnie z opisami odpowiednio w pozycji 54 deklaracji CIT-2 (z indeksem 16) oraz pozycji 63 zeznania CIT-8 (z indeksem 18), właściwych dla podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2004 r., winny być złożone podpisy i pieczątki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nadanym statutem, do zarządzania jednostką.
Organizację i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje ustawa z 16 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Artykuł 201 § 1 k.s.h. stanowi, że zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje spółkę, natomiast art. 204 § 1 tego aktu stanowi, że prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki, a zatem także czynności procesowych za spółkę w postępowaniach wobec organów skarbowych.
Sposób reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jej członków zarządu określa umowa spółki oraz wymieniony k.s.h. (art. 205). Sprawy spółki mogą być również reprezentowane przez prokurenta, który dysponuje ustawowym pełnomocnictwem do działania w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), i jest umocowany do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa (spółki). Zgodnie z art. 136 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Nie bez znaczenia pozostaje jednocześnie treść udzielonego pełnomocnictwa. Jeżeli zatem pełnomocnictwo udzielone zostało osobie fizycznej do reprezentowania spraw spółki przed organami podatkowymi, to osoba ta ma prawo działać w imieniu i na rachunek podatnika, tj. podpisywać w jego imieniu dokumenty, którymi są miesięczne deklaracje CIT-2 oraz zeznanie roczne CIT-8.

Pismo z 11 lipca 2005 r. nr 1471/DPD1/423/32/05/SP/1

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK