| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak księgować leasing

Jak księgować leasing

Ewidencja leasingu u obu stron umowy będzie zależała od jej zaklasyfikowania do leasingu finansowego lub operacyjnego. Znaczenie ma zidentyfikowanie kategorii umowy zarówno w prawie bilansowym, jak i podatkowym.

Leasing finansowy w ujęciu podatkowym
 
Przepisy podatkowe w definiowaniu leasingu odwołują się do kodeksu cywilnego. Zastrzegają jednak, że inne umowy, które posiadają cechy właściwe dla umów laesingowych, traktuje się również jak umowy leasingu. Ustawa podatkowa nie posługuje się terminami „leasing finansowy” i „operacyjny” jednak w praktyce taki podział jest stosowany.
Leasing finansowy jest taką formą umowy, która pozwala korzystającemu (leasingobiorcy) na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu podlegającego leasingowi. Leasing zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) będzie kwalifikowany jako finansowy (art. 17f ustawy), jeżeli zostaną równocześnie spełnione poniższe warunki:
• umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
• suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
• umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.
Przy tym rodzaju umowy mamy do czynienia z ratą leasingową, która dzieli się na część:
– kapitałową (spłata wartości początkowej przedmiotu leasingu) oraz
– odsetkową (zysk leasingodawcy).
Przychodem leasingodawcy będzie tylko część odsetkowa raty. Warto w związku z tym pamiętać, że wydatki, które finansujący ponosi na nabycie lub wytworzenie (którą ustala się zgodnie z art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) aktywów przekazywanych w leasing, nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (rata kapitałowa nie będzie przychodem).
Kosztami podatkowymi po stronie leasingobiorcy będzie tylko rata odsetkowa. Korzystający nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów z kapitałowej części, ponieważ to on będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych, które taki koszt stanowią.
WAŻNE
Prawo bilansowe i podatkowe odmiennie klasyfikują umowę leasingu finansowego i operacyjnego.
LEASING W KODEKSIE CYWILNYM
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Korzystający z kolei zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
 
Leasing operacyjny w ujęciu podatkowym
 
Umowa będzie miała charakter leasingu operacyjnego wtedy, gdy łącznie zostaną spełnione dwa z poniższych warunków:
• została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
• suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
W związku z tym rodzajem umowy, finansujący będzie zaliczał do kosztów podatkowych całą otrzymaną z tytułu leasingu opłatę. On też będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych przekazanego w leasing aktywa, które będą stanowiły koszt uzyskania przychodów. Leasingobiorca natomiast całą ratę leasingową będzie traktował jako koszt podatkowy.
LEASING WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO LUB PODATKOWEGO
Małe i średnie jednostki mogą kwalifikować umowy leasingu dla celów bilansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości bądź zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Decyzję podejmuje kierownik jednostki, biorąc pod uwagę zasadę rzetelnego i jasnego przedstawienia obrazu jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
 

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK