| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak księgować leasing

Jak księgować leasing

Ewidencja leasingu u obu stron umowy będzie zależała od jej zaklasyfikowania do leasingu finansowego lub operacyjnego. Znaczenie ma zidentyfikowanie kategorii umowy zarówno w prawie bilansowym, jak i podatkowym.

Leasing w prawie bilansowym
 
Istotnym elementem decydującym o zakwalifikowaniu umowy do leasingu finansowego bądź operacyjnego w prawie bilansowym jest przyporządkowanie ryzyka i korzyści wynikających z umowy. Korzyścią z użytkowania aktywu jest generowanie przychodów z tytułu eksploatacji danego aktywu. Ryzyko natomiast obejmuje przede wszystkim możliwość jego utraty lub uszkodzenia. Jeżeli ryzyko i korzyści z używania leasingowanego aktywa pozostają przy leasingodawcy, mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym. W przypadku przekazania ich leasingobiorcy, jest to leasing finansowy. W praktyce często trudno jest jednoznacznie stwierdzić, po której stronie umowy znajduje się ryzyko i korzyści związane z użytkowaniem aktywa. W takim przypadku w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) wskazuje się na siedem warunków:
• umowa przenosi własność samochodu na leasingobiorcę po zakończeniu okresu, na który została zawarta,
• umowa zawiera prawo do nabycia samochodu przez leasingobiorcę, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia,
• okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności samochodu, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności samochodu może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na leasingobiorcę,
• suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90 proc. wartości rynkowej samochodu na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową samochodu, którą leasingobiorca zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego samochodu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz leasingobiorcy za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego samochodu, jeżeli leasingobiorca pokrywa je niezależnie od opłat za używanie,
• umowa zawiera przyrzeczenie leasingodawcy do zawarcia z leasingobiorcą kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego samochodu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie,
• umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez leasingodawcę pokrywa leasingobiorca,
• samochód został dostosowany do indywidualnych potrzeb leasigobiorcy. Może on być używany wyłącznie przez leasingobiorcę, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.
Spełnienie jednego z tych warunków kwalifikuje umowę jako leasing finansowy.
Jeżeli umowa nie spełni żadnego z tych warunków, klasyfikowana jest jako leasing operacyjny.
 
Odstępstwo na rzecz podatków
 
Warto pamiętać, że istnieje wyjątek od tej kwalifikacji. Ustawa o rachunkowości dopuszcza odstępstwo. Artykuł 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości stanowi, że w przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe leasingobiorcy nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, można dokonać kwalifikacji umowy leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych. Jednostkami natomiast zwolnionymi z obowiązku badania i ogłaszania sprawozdań finansowych są te podmioty, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie przekroczyły co najmniej dwóch z poniższych limitów:
• średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób
• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro
• przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.
 

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK