| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak księgować leasing

Jak księgować leasing

Ewidencja leasingu u obu stron umowy będzie zależała od jej zaklasyfikowania do leasingu finansowego lub operacyjnego. Znaczenie ma zidentyfikowanie kategorii umowy zarówno w prawie bilansowym, jak i podatkowym.

Standardy międzynarodowe
 
Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) nr 17 Leasing inaczej kwalifikuje umowę leasingu niż polskie prawo bilansowe. W ustawie o rachunkowości musi być spełniony jeden z siedmiu warunków. MSR nr 17 mówi natomiast, że z leasingiem finansowym mamy do czynienia wtedy, gdy na leasingobiorcę przechodzą wszystkie pożytki i całe ryzyko z tytułu posiadania przedmiotu leasingu. Może więc się zdarzyć, że przy zastosowaniu tej definicji leasing, który według ustawy o rachunkowości nie będzie leasingiem, który należy wykazać w księgach rachunkowych leasingobiorcy, będzie leasingiem finansowym według standardów międzynarodowych.
 
Leasing zwrotny
 
Ustawia o rachunkowości w odróżnieniu od międzynarodowych uregulowań nie reguluje pojęcia leasing zwrotny. MSR nr 17 pod tym pojęciem rozumie sytuację, w której jednostka nabywa środek trwały i sprzedaje go firmie leasingowej, żeby wziąć go w leasing. Jednak można zastosować w rachunkowości standardy międzynarodowe. Wynika to z art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym w sprawach nieuregulowanych jednostka ma prawo zastosować rozwiązania z MSR. Standard nakazuje w przypadku gdy leasing zwrotny:
• ma charakter leasingu finansowego, nadwyżkę przychodów, ze sprzedaży (finansującemu) ponad wartością bilansową leasingowanego składnika majątku rozliczać w czasie i odpisywać przez okres leasingu (nie powinna być ona natomiast odnoszona w przychody),
• ma charakter leasingu operacyjnego i jeżeli sprzedaż (finansującemu) przedmiotu umowy leasingu została przeprowadzona po cenach rynkowych (która jest wartością godziwą), straty lub zyski z transakcji ujmować w wyniku finansowym w okresie, w którym transakcja została zrealizowana.
Jeżeli cena sprzedaży przedmiotu leasingu przez korzystającego finansującemu jest niższa od wartości godziwej, to ewentualne zyski lub straty od razu ujmuje się odpowiednio w przychodach lub kosztach. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której stratę kompensują przyszłe opłaty leasingowe, które są niższe od cen rynkowych. W związku z tym stratę rozlicza się w czasie i odpisuje proporcjonalnie do rat leasingowych przez przewidziany okres użytkowania aktywa. Z kolei, jeżeli cena sprzedaży przewyższa wartość godziwą, różnicę należy rozliczyć w czasie i amortyzować przez okres użytkowania składnika aktywów.
LEASING ZWROTNY
Podmiot prowadzący księgi rachunkowe zgodnie z polskim prawem bilansowym może zastosować do nieuregulowanych w nim zasad dotyczących leasingu zwrotnego MSR nr 17.
Z CZEGO SKŁADA SIĘ RATA LEASINGOWA
Rata leasingowa dzieli się na część:
• kapitałową, która jest częścią spłaty wartości godziwej przedmiotu leasingu (stanowi to zwrot części wartości udzielonego korzystającemu kredytu rzeczowego),
• odsetkową, która stanowi oprocentowanie kredytu leasingowego.
 
Leasing finansowy w księgach
 
Przy umowie leasingu finansowego leasingodawca z chwilą jego rozpoczęcia musi przeksięgować przedmiot umowy w wartości godziwej na konto należności leasingowe (wartość ta będzie malała w miarę otrzymywania kolejnych rat płatności leasingowych). Zostanie to odzwierciedlone w księgach rachunkowych zapisem: Ma konto w zależności od przedmiotu leasingu „Środki trwałe” lub „Wartości niematerialne i prawne”/Wn „Należności leasingowe”. W związku z tym należy pamiętać, że w ewidencji po stronie leasingodawcy część kapitałowa otrzymanej raty leasingowej będzie obciążała kredytową stronę konta „Należności leasingowe”. Natomiast część odsetkowa będzie stanowiła przychód z operacji finansowych.
Tak samo jak to jest w prawie podatkowym w przypadku leasingu finansowego, amortyzację przedmiotu umowy przeprowadza korzystający. Okres amortyzacji determinuje przewidywany okres używania tego przedmiotu oraz stosowana przez jednostkę polityka amortyzacji dla będących własnością jednostki składników majątku. Przy braku wystarczającej pewności, że leasingobiorca uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu, dany składnik aktywów należy umorzyć przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania.
W ewidencji korzystającego przedmiot umowy leasingu będzie wprowadzony do ksiąg rachunkowych w wartości godziwej zapisem: Ma konto „Zobowiązania leasingowe”/Wn konto w zależności od przedmiotu leasingu „Środki trwałe” lub „Wartości niematerialne i prawne”. Płatności leasingowe po stronie leasingobiorcy natomiast w części kapitałowej ujmowane będą po stronie debetowej konta „Zobowiązania leasingowe”. Natomiast część odsetkowa będzie stanowiła koszty finansowe.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK