| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak księgować leasing

Jak księgować leasing

Ewidencja leasingu u obu stron umowy będzie zależała od jej zaklasyfikowania do leasingu finansowego lub operacyjnego. Znaczenie ma zidentyfikowanie kategorii umowy zarówno w prawie bilansowym, jak i podatkowym.

Opłaty dodatkowe
 
Często w praktyce zdarza się, że przed odbiorem przedmiotu umowy leasingobiorca musi zapłacić opłatę wstępną. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie. Najczęściej wynosi ona od 10 do 30 proc. wartości aktywa. W ewidencji księgowej leasingobiorcy opłata wstępna w całości będzie zmniejszała zobowiązania leasingu finansowego.
Jeżeli leasingobiorca po zakończeniu podstawowego okresu umowy chcę wykupić przedmiot leasingu, jest zobowiązany uiścić opłatę za jego wykup, chyba że kontrahenci wprowadzą w umowie inny zapis. Wysokość opłaty za wykup jest znana w chwili zawarcia umowy leasingu. Najczęściej stanowi ona ustaloną wartość końcową przedmiotu leasingu. W ewidencji księgowej leasingobiorcy opłatę za wykup należy ująć jako zmniejszenie zobowiązania leasingowego.
WAŻNE
Polska ustawa o rachunkowości i Międzynarodowy Standard Rachunkowości odmiennie klasyfikują leasing finansowy.
 
Kwalifikacja podatkowa a księgi
 
Należy pamiętać, że ewidencja leasingu finansowego będzie uzależniona również od tego, jak umowa została sklasyfikowana dla celów podatkowych. Możliwe są dwa warianty umów leasingu:
• leasing finansowy dla celów rachunkowych i leasing operacyjny dla celów podatkowych,
• leasing finansowy dla celów rachunkowych i leasing finansowy dla celów podatkowych.
Leasing operacyjny klasyfikowany zgodnie z prawem podatkowym traktowany jest jak usługa. Leasingobiorca otrzymuje więc od leasingodawcy fakturę za:
• opłatę wstępną (jeżeli tak stanowi umowa),
• opłatę leasingową z wyszczególnieniem części kapitałowej i odsetkowej,
• opłatę za wykup np. samochodu.
Wszystkie pozycje są powiększone o VAT. Leasing finansowy (kwalifikowany zgodnie z prawem podatkowym) dla celów VAT stanowi sprzedaż/nabycie towaru. Leasingobiorca otrzymuje od leasingodawcy jedną fakturę na całkowitą wartość umowy leasingu z wyodrębnioną częścią kapitałową oraz odsetkową oraz doliczonym VAT od obu pozycji. Część odsetkowa z faktury podlega w tym przypadku zaksięgowaniu do rozliczeń międzyokresowych kosztów finansowych. Jest ona do końca okresu umowy rozliczana proporcjonalnie (na podstawie harmonogramu opłat leasingowych i/lub not księgowych) – obciąża koszty finansowe leasingobiorcy. Płatności leasingobiorca dokonuje na podstawie otrzymywanych od leasingodawcy not księgowych.
 
Leasing operacyjny w księgach
 
W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy pozostaje w księgach rachunkowych finansującego i nie jest wykazywany w bilansie leasingobiorcy. Z chwilą rozpoczęcia umowy, leasingobiorca ujmuje leasingowany składnik majątku w ewidencji pozabilansowej na koncie „Środki trwałe przyjęte w leasing operacyjny”. W związku z tym odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca.
Opłata wstępna i kolejne raty leasingowe obciążają w całości koszty działalności leasingobiorcy, wykazywane w rachunku zysków i strat jako „Koszty działalności operacyjnej”.
Jeżeli kwota opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym jest dość istotna i może mieć niekorzystny wpływ na obraz sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego leasingobiorcy, należy ją rozliczyć w okresie trwania umowy za pośrednictwem konta międzyokresowych rozliczeń.
W księgach rachunkowych finansującego ewidencja rozliczenia opłaty początkowej będzie ujmowana zapisami:
1. Ewidencja otrzymanej opłaty początkowej:
Wn konto „Rachunek bankowy”/ Ma konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
2. Stawka opłaty wstępnej rozliczana przez cały czas umowy leasingu (opłata wstępna/ liczba okresów):
Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”/ Ma konto „Sprzedaż usług”.
Po stronie leasingobiorcy ewidencja będzie wyglądała w następujący sposób:
1. Ewidencja przekazanej opłaty wstępnej w momencie zawarcia umowy leasingu operacyjnego
Ma konto „Rachunek bankowy”/ Wn konto „rozliczenia międzyokresowe kosztów”
2. Stawka opłaty wstępnej rozliczana przez cały czas umowy leasingu (opłata wstępna/ liczba kresów) obciążająca sukcesywnie koszty działalności operacyjnej:
Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”/ Ma konto „Koszty operacyjne”
WAŻNE
Od 1 stycznia 2006 r. jednostki, które stosują MSR, zobowiązane są do stosowania wymogów interpretacji KIMSF 4. Dotyczy ona ustalania, czy umowa zawiera przez jednostkę zawiera elementy leasingu.
 
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »