| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak księgować leasing

Jak księgować leasing

Ewidencja leasingu u obu stron umowy będzie zależała od jej zaklasyfikowania do leasingu finansowego lub operacyjnego. Znaczenie ma zidentyfikowanie kategorii umowy zarówno w prawie bilansowym, jak i podatkowym.

Opłaty dodatkowe
 
Często w praktyce zdarza się, że przed odbiorem przedmiotu umowy leasingobiorca musi zapłacić opłatę wstępną. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie. Najczęściej wynosi ona od 10 do 30 proc. wartości aktywa. W ewidencji księgowej leasingobiorcy opłata wstępna w całości będzie zmniejszała zobowiązania leasingu finansowego.
Jeżeli leasingobiorca po zakończeniu podstawowego okresu umowy chcę wykupić przedmiot leasingu, jest zobowiązany uiścić opłatę za jego wykup, chyba że kontrahenci wprowadzą w umowie inny zapis. Wysokość opłaty za wykup jest znana w chwili zawarcia umowy leasingu. Najczęściej stanowi ona ustaloną wartość końcową przedmiotu leasingu. W ewidencji księgowej leasingobiorcy opłatę za wykup należy ująć jako zmniejszenie zobowiązania leasingowego.
WAŻNE
Polska ustawa o rachunkowości i Międzynarodowy Standard Rachunkowości odmiennie klasyfikują leasing finansowy.
 
Kwalifikacja podatkowa a księgi
 
Należy pamiętać, że ewidencja leasingu finansowego będzie uzależniona również od tego, jak umowa została sklasyfikowana dla celów podatkowych. Możliwe są dwa warianty umów leasingu:
• leasing finansowy dla celów rachunkowych i leasing operacyjny dla celów podatkowych,
• leasing finansowy dla celów rachunkowych i leasing finansowy dla celów podatkowych.
Leasing operacyjny klasyfikowany zgodnie z prawem podatkowym traktowany jest jak usługa. Leasingobiorca otrzymuje więc od leasingodawcy fakturę za:
• opłatę wstępną (jeżeli tak stanowi umowa),
• opłatę leasingową z wyszczególnieniem części kapitałowej i odsetkowej,
• opłatę za wykup np. samochodu.
Wszystkie pozycje są powiększone o VAT. Leasing finansowy (kwalifikowany zgodnie z prawem podatkowym) dla celów VAT stanowi sprzedaż/nabycie towaru. Leasingobiorca otrzymuje od leasingodawcy jedną fakturę na całkowitą wartość umowy leasingu z wyodrębnioną częścią kapitałową oraz odsetkową oraz doliczonym VAT od obu pozycji. Część odsetkowa z faktury podlega w tym przypadku zaksięgowaniu do rozliczeń międzyokresowych kosztów finansowych. Jest ona do końca okresu umowy rozliczana proporcjonalnie (na podstawie harmonogramu opłat leasingowych i/lub not księgowych) – obciąża koszty finansowe leasingobiorcy. Płatności leasingobiorca dokonuje na podstawie otrzymywanych od leasingodawcy not księgowych.
 
Leasing operacyjny w księgach
 
W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy pozostaje w księgach rachunkowych finansującego i nie jest wykazywany w bilansie leasingobiorcy. Z chwilą rozpoczęcia umowy, leasingobiorca ujmuje leasingowany składnik majątku w ewidencji pozabilansowej na koncie „Środki trwałe przyjęte w leasing operacyjny”. W związku z tym odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca.
Opłata wstępna i kolejne raty leasingowe obciążają w całości koszty działalności leasingobiorcy, wykazywane w rachunku zysków i strat jako „Koszty działalności operacyjnej”.
Jeżeli kwota opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym jest dość istotna i może mieć niekorzystny wpływ na obraz sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego leasingobiorcy, należy ją rozliczyć w okresie trwania umowy za pośrednictwem konta międzyokresowych rozliczeń.
W księgach rachunkowych finansującego ewidencja rozliczenia opłaty początkowej będzie ujmowana zapisami:
1. Ewidencja otrzymanej opłaty początkowej:
Wn konto „Rachunek bankowy”/ Ma konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
2. Stawka opłaty wstępnej rozliczana przez cały czas umowy leasingu (opłata wstępna/ liczba okresów):
Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”/ Ma konto „Sprzedaż usług”.
Po stronie leasingobiorcy ewidencja będzie wyglądała w następujący sposób:
1. Ewidencja przekazanej opłaty wstępnej w momencie zawarcia umowy leasingu operacyjnego
Ma konto „Rachunek bankowy”/ Wn konto „rozliczenia międzyokresowe kosztów”
2. Stawka opłaty wstępnej rozliczana przez cały czas umowy leasingu (opłata wstępna/ liczba kresów) obciążająca sukcesywnie koszty działalności operacyjnej:
Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”/ Ma konto „Koszty operacyjne”
WAŻNE
Od 1 stycznia 2006 r. jednostki, które stosują MSR, zobowiązane są do stosowania wymogów interpretacji KIMSF 4. Dotyczy ona ustalania, czy umowa zawiera przez jednostkę zawiera elementy leasingu.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

MotoKariera

Kariera w motoryzacji na najwyższym biegu!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK