| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak księgować leasing

Jak księgować leasing

Ewidencja leasingu u obu stron umowy będzie zależała od jej zaklasyfikowania do leasingu finansowego lub operacyjnego. Znaczenie ma zidentyfikowanie kategorii umowy zarówno w prawie bilansowym, jak i podatkowym.

Zmiany w umowie
 
Jeżeli leasingobiorca chce skrócić umowę leasingu, należy w tym celu sporządzić aneks do umowy. W następstwie tego zostaje skrócony pierwotny okres leasingu i ustalana nowa wartość końcowa leasingowanego przedmiotu. Jednym z powodów wystąpienia o skrócenie umowy leasingu może być zgromadzenie środków niezbędnych do wykupienia przedmiotu leasingu.
W trakcie trwania umowy leasingu sytuacja finansowa podmiotu może znacznie się pogorszyć, a także zaistnieć niebezpieczeństwo, że podmiot nie będzie w stanie uregulować kolejnych płatności leasingowych. Istnieje w związku z tym możliwość przepisania umowy leasingu na inny podmiot. Może to nastąpić na podstawie umowy o przejęcie długu pomiędzy dotychczasowym a nowym leasingobiorcą.
Na podstawie zawartej umowy nowy podmiot przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu finansowego. Przeniesione zostaje na nowego leasingobiorcę prawo do użytkowania leasingowanego przedmiotu. Na nim będzie również spoczywał od tej pory obowiązek uregulowania zobowiązania wobec leasingodawcy.
W związku z zawarciem umowy o przejęcie długu nowy leasingobiorca może również zostać obciążony opłatą manipulacyjną z tytułu czynności administracyjnych związanych z przygotowaniem umowy przejęcia.
Leasingobiorca może też przed zakończeniem podstawowego okresu leasingu złożyć oświadczenie wyrażające chęć zakupu przedmiotu leasingu za cenę netto, która odpowiada jego wartości końcowej. Umowa leasingu może przewidywać różne opcje. Kontrahenci mogą wprowadzić do umowy zapis, że np. jeżeli do określonego dnia od zakończenia podstawowego okresu leasingu leasingobiorca nie złoży skutecznego oświadczenia o zamiarze nabycia leasingowanego składnika majątku, umowa zostaje przedłużona o dodatkowy okres leasingu. Leasingobiorca musi płacić na rzecz leasingodawcy wynagrodzenie w formie dodatkowych opłat leasingowych, a po upływie dodatkowego okresu leasingu ma prawo wykupić przedmiot leasingu w kwocie ustalonej przez leasingodawcę.
Opłaty leasingowe w dodatkowym okresie leasingu w księgach leasingobiorcy ewidencjonowane są w taki sam sposób, jak opłaty w podstawowym okresie leasingu (część kapitałowa opłaty zmniejsza zobowiązanie długoterminowe z tytułu leasingu finansowego, a część odsetkowa obciąża koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego).
 
Leasing w sprawozdaniu finansowym
 
W przypadku leasingu finansowego korzystający będzie wykazywał przedmiot leasingu w bilansie odpowiednio w pozycji aktywów:
– A. II. „Rzeczowe aktywa trwałe” lub
– A. I „Wartości niematerialne lub prawne”
Koszty amortyzacji oraz koszty finansowe będą przez niego ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycjach:
– B. I „Amortyzacja”
– H. I „Odsetki”
Finansujący w księgach rachunkowych nie będzie ujawniał przedmiotu leasingu. W bilansie będzie natomiast wykazana lokata długoterminowa w części krótko- i długoterminowej odpowiednio w pozycjach:
– B. III. 1 „Krótkoterminowe aktywa finansowe – inne krótkoterminowe aktywa finansowe”
– A. IV. 3 „Długoterminowe aktywa finansowe – inne długoterminowe aktywa finansowe”
Finansujący w rachunku zysków i strat w pozycji J. II „Przychody finansowe” będzie natomiast wykazywał część odsetkową otrzymywanej raty leasingowej.
Przy umowie leasingu operacyjnego korzystający nie wykazuje w bilansie leasingowanego aktywu. Musi on jednak ujawnić jego wartość w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej. Opłaty leasingowe zostaną natomiast uwidocznione w rachunku zysków i strat w pozycji B. III „Usługi obce”.
Finansujący w bilansie wykazuje przedmiot leasingu tak jak korzystający w leasingu finansowym, odpowiednio w pozycjach „Rzeczowe aktywa trwałe” lub „Wartości niematerialne lub prawne”. W rachunku zysków i strat w A. I. „Przychody netto ze sprzedaży produktów” będą wykazywane przez niego otrzymane opłaty leasingowe.
 

Agnieszka Pokojska
 

Gazeta Prawna 108/2006 [Dodatek: Księgowość i Podatki]
z dnia 2006-06-05

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK