| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Kto może prowadzić księgi rachunkowe

Kto może prowadzić księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe mogą prowadzić nie tylko księgowi posiadający certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg, ale również doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Księgi prowadzą też np. niemające osobowości prawnej spółki handlowe, pod warunkiem że jeden ze wspólników jest uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg, czyli posiada certyfikat księgowy.

Odpowiedzialność księgowych
 
Warto pamiętać, że nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych podlega odpowiedzialności karnej.
Ustawa o rachunkowości przewiduje za taki czyn karę grzywny lub karę pozbawienia wolności do dwóch lat albo obie te kary łącznie.
Zgodnie zaś z kodeksem karnym skarbowym, za nieprawidłowe i nierzetelne prowadzenie ksiąg grozi sankcja w postaci grzywny.
Przypomnijmy, że według kodeksu karnego skarbowego, odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. W sytuacji gdy na przykład nieprawidłowo zadeklarowane zostaną podstawy opodatkowania, co nie kwalifikuje się jako czyn zabroniony społecznie szkodliwy, nie ma wystarczającej przesłanki do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności. Nie każda nieprawidłowość w rozliczeniach podatkowych jest więc przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym. Wiąże się to z przepisem, który mówi, że nie popełnia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można przypisać mu winy w czasie czynu. O tym, czy dana osoba popełniła przestępstwo lub wykroczenie skarbowe decyduje wina sprawcy.
Natomiast zgodnie z ustawą o rachunkowości, odpowiedzialności podlega każda osoba, która wbrew przepisom ustawy dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, a także ten, kto dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych.
Odpowiedzialność księgowego za podatnika, w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych niezgodnie z prawem, może nastąpić, gdy księgowy w ramach zastępstwa wypełnia obowiązki podatkowe podatnika i gdy jego zachowaniu można przypisać umyślność. O zastępczym wykonywaniu obowiązków można mówić zaś w przypadku, gdy księgowy miał rzeczywisty wpływ i brał udział w przygotowaniu niezbędnego zestawienia danych do sporządzenia deklaracji, a także gdy sporządził deklarację nierzetelnie i niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Natomiast zastosowanie odpowiedzialności wobec księgowego nie wyklucza odpowiedzialności karnej osoby fizycznej reprezentującej podatnika. Należy pamiętać, że co do zasady odpowiedzialność w zakresie rachunkowości ponosi kierownik jednostki, tj. osoba lub organ wieloosobowy (zarząd), który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zarządzania jednostką. Jeżeli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a w statucie, regulaminie organizacyjnym itp. nie wskazano osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, to odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. Nie zwalnia od niej nawet przypisanie obowiązków w zakresie rachunkowości jednostki innej osobie, za jej pisemną zgodą.
Jeżeli zdarzy się sytuacja, że urząd skarbowy będzie prowadził postępowanie w sprawie wynikłych w firmie nieprawidłowości, wówczas decyzja o pociągnięciu do odpowiedzialności konkretnej osoby uzależniona będzie od wyników postępowania dowodowego. W postępowaniu tym najważniejsze jest ustalenie stopnia winy, jaki można przypisać sprawcy. Zasadnicze znaczenie ma tu rozróżnienie między przypisaniem sprawcy winy umyślnej lub nieumyślnej (niedbalstwo). Jeśli nie uda się udowodnić, że winny jest podatnik, to można mówić również o umyślnej lub nieumyślnej winie księgowego.
Istotne jest zawarcie precyzyjnej umowy między księgowym (biurem rachunkowym) a zleceniodawcą. Powinna ona regulować takie zagadnienia jak zakres obowiązków, a także tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Istotnym zapisem jest również określenie rekompensaty powstałych kosztów (np. odsetki, kary umowne) związanych z niedotrzymaniem określonego w umowie poziomu usług.
 
 

Agnieszka Pokojska, Łukasz Zalewski

Gazeta Prawna Nr 113/2006 [Dodatek: Księgowość i Podatki]
z dnia 2006-06-12
 

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK