| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Kto może prowadzić księgi rachunkowe

Kto może prowadzić księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe mogą prowadzić nie tylko księgowi posiadający certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg, ale również doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Księgi prowadzą też np. niemające osobowości prawnej spółki handlowe, pod warunkiem że jeden ze wspólników jest uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg, czyli posiada certyfikat księgowy.

Biegli rewidenci
 
Jedną z grup zawodowych, które nie muszą ubiegać się o certyfikat księgowy, aby prowadzić księgi rachunkowe, są biegli rewidenci. Kandydaci na biegłych rewidentów muszą zdać jedenaście egzaminów, które obejmują wiedzę z rachunkowości finansowej, zarządczej, ekonomii i zarządzania, prawa cywilnego, pracy, gospodarczego, podatkowego, a także sprawozdań finansowych i ich badania. W tym czasie muszą też odbyć praktykę w księgowości i dwuletnią aplikację. Zajmuje to średnio 3-4 lata. Egzaminy podzielono na dwie główne części: pisemną – cztery sesje egzaminacyjne, w sumie dziesięć egzaminów i ustną – egzamin dyplomowy.
Warunki dopuszczenia do egzaminów określa uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 5 lutego 2001 r. w sprawie egzaminów na biegłych rewidentów. 
Aby móc przystąpić do egzaminów trzeba mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym za przestępstwa przeciwko mieniu i przeciwko dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych oraz przestępstwa karne skarbowe oraz posiadać wyższe wykształcenie. Wszystkie te okoliczności muszą zostać udokumentowane. W przypadku praw publicznych należy złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie, w przypadku niekaralności – zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, w przypadku wykształcenia należy złożyć odpis dyplomu ukończenia studiów.
Przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu należy wypełnić formalności. Po pierwsze, należy przesłać lub osobiście doręczyć do Biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów:
• wniosek zawierający imię, nazwisko i adres osoby oraz deklarację przystąpienia do egzaminów,
• kwestionariusz osobowy,
• życiorys,
• dwie fotografie o wymiarach 35x46 mm,
• kopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej.
Koszty egzaminu przedstawiają się następująco: za poszczególne egzaminy z wyłączeniem egzaminu dyplomowego – 250 zł, za egzamin dyplomowy – 400 zł, a za wpis na listę kandydatów na biegłych rewidentów – 200 zł. Wzór wniosku do KIBR można znaleźć na stronie internetowej (www.kibr.org.pl).
Po złożeniu kompletu dokumentów komisja egzaminacyjna zawiadamia osobę zainteresowaną o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do egzaminów. Musi to nastąpić jednak nie później niż 6 tygodni przed terminem pierwszego egzaminu. Jeśli komisja zdecyduje o niedopuszczeniu, osoba zainteresowana otrzyma również uzasadnienie. Dopiero po dopuszczeniu do egzaminu można mówić o kandydacie na biegłego rewidenta. Terminy sesji wyznacza komisja egzaminacyjna. Zaliczenie wszystkich egzaminów objętych daną sesją jest warunkiem przystąpienia do egzaminów w kolejnej sesji. Komisja ustala nie tylko terminy podstawowe, ale również terminy poprawkowe. W sesji I ustalany jest jeden termin poprawkowy, a w pozostałych trzech sesjach dwa terminy na każdy egzamin. Do terminu poprawkowego mogą przystąpić nie tylko ci, którzy nie zdali za pierwszym razem, ale również kandydaci, którzy nie zgłosili się na egzamin lub od niego odstąpili. Egzamin uznaje się za zaliczony po uzyskaniu co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia za wszystkie zadania wchodzące w skład danego tematu oraz zaliczenie wszystkich zadań. Zadanie uznaje się za zaliczone, gdy kandydat uzyska 60 proc. punktów z maksymalnej liczby punktów za zadanie.
Po zdaniu wszystkich czterech sesji egzaminacyjnych, kandydat musi złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, a także dokumenty o odbyciu praktyki w rachunkowości i aplikacji. Kandydat musi się wykazać pozytywnym wynikiem trzyletniej praktyki zawodowej w Polsce, w tym co najmniej dwuletnią aplikacją pod kierunkiem biegłego rewidenta. Przepisy przewidują, że z odbycia takiej praktyki kandydat może zostać zwolniony na podstawie odrębnych przepisów. Kandydat, który chce przystąpić do egzaminu dyplomowego, musi również przekazać:
• sprawozdanie aplikanta zaopiniowane przez kierownika aplikacji wraz z decyzją o odbyciu aplikacji – w przypadku kandydata zwolnionego z praktyki,
• dziennik praktyki i dokument potwierdzający odbycie praktyki, a także sprawozdanie aplikanta z opinią kierownika aplikacji wraz z decyzją o odbyciu aplikacji – w przypadku kandydata po odbyciu praktyki, w tym aplikacji.
Jeśli wszystkie formalności zostaną dopełnione, kandydat zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego. Obejmuje on zagadnienia z zakresu badania sprawozdań finansowych i wykonywania zawodu biegłego. Termin tego egzaminu ustala komisja egzaminacyjna indywidualnie dla każdego kandydata. Jest to egzamin ustny i nie ma możliwości korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych. Z pomocy takich można jednak korzystać podczas egzaminu pisemnego. Po zdaniu egzaminu dyplomowego, następuje wpisanie na listę biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
Na tym jednak nie kończy się edukacja biegłych rewidentów. Są oni zobowiązani także do corocznego doskonalenia zawodowego, czyli odbycia obligatoryjnych szkoleń. Co roku Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustala moduły szkoleń obowiązujące w danym roku.
 

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK