| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Co może sprawdzić urząd skarbowy

Co może sprawdzić urząd skarbowy

Urząd skarbowy może sprawdzić, w jakich terminach składane były deklaracje i wpłacane podatki. Ma również prawo przyjrzeć się dokumentom, na podstawie których podatnicy korzystali z ulg.

Urząd koryguje
 
W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami, urząd skarbowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
• koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł (art. 274 par. 1 pkt 1),
• zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość (art. 274 par. 1 pkt 2).
Zgodnie z art. 274 par. 2, urząd skarbowy:
• uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji, o której mowa we wspomnianym art. 274 par. 1 pkt 1;
• doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.
Nie oznacza to, że podatnik musi zgodzić się ze skorygowaną przez urząd deklaracją. Na korektę (o której mowa w art. 274 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty. Podatnik ma na to 14 dni od doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. Wynika to z art. 274 par. 3.
W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, urzędowa korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.
Warto pamiętać, że wspomniane regulacje, znajdujące się w art. 274 par. 1-4 Ordynacji podatkowej, stosuje się odpowiednio do deklaracji składanych przez płatników lub inkasentów oraz do załączników do deklaracji.
 
Przedłużenie terminu
 
Z kolei w myśl art. 274b par. 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli przeprowadzenie czynności sprawdzających zasadność zwrotu podatku wymaga przedłużenia terminu zwrotu podatku wynikającego z odrębnych przepisów, organ podatkowy może postanowić o przedłużeniu tego terminu do czasu zakończenia czynności sprawdzających.
Te odrębne przepisy, o których mowa w przytoczonym przepisie, zawarte są m.in. w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844). Na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku służy zażalenie. Prawo to potwierdza treść art. 274b par. 2 Ordynacji podatkowej.
 
Sprawdzanie kontrahentów
 
Urząd skarbowy może sprawdzić dokumenty u kontrahentów podatnika. Uprawnienie to wynika z treści art. 274c par. 1 Ordynacji podatkowej. Urząd, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Z czynności tych sporządza się protokół.
 
Korzystanie z ulg
 
Urząd ma prawo sprawdzić rozliczenia tych, którzy skorzystali z ulg podatkowych. Jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych, urząd może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o złożenie ich fotokopii. Chodzi o dokumenty, których posiadania przez podatnika, w określonym czasie, wymaga przepis prawa.
Banki, na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o zdarzeniach stanowiących podstawę do skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych, jeżeli zostały wykazane w deklaracji złożonej przez podatnika.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK