| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Co może sprawdzić urząd skarbowy

Co może sprawdzić urząd skarbowy

Urząd skarbowy może sprawdzić, w jakich terminach składane były deklaracje i wpłacane podatki. Ma również prawo przyjrzeć się dokumentom, na podstawie których podatnicy korzystali z ulg.

Urząd koryguje
 
W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami, urząd skarbowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
• koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł (art. 274 par. 1 pkt 1),
• zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość (art. 274 par. 1 pkt 2).
Zgodnie z art. 274 par. 2, urząd skarbowy:
• uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji, o której mowa we wspomnianym art. 274 par. 1 pkt 1;
• doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.
Nie oznacza to, że podatnik musi zgodzić się ze skorygowaną przez urząd deklaracją. Na korektę (o której mowa w art. 274 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty. Podatnik ma na to 14 dni od doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. Wynika to z art. 274 par. 3.
W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, urzędowa korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.
Warto pamiętać, że wspomniane regulacje, znajdujące się w art. 274 par. 1-4 Ordynacji podatkowej, stosuje się odpowiednio do deklaracji składanych przez płatników lub inkasentów oraz do załączników do deklaracji.
 
Przedłużenie terminu
 
Z kolei w myśl art. 274b par. 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli przeprowadzenie czynności sprawdzających zasadność zwrotu podatku wymaga przedłużenia terminu zwrotu podatku wynikającego z odrębnych przepisów, organ podatkowy może postanowić o przedłużeniu tego terminu do czasu zakończenia czynności sprawdzających.
Te odrębne przepisy, o których mowa w przytoczonym przepisie, zawarte są m.in. w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844). Na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku służy zażalenie. Prawo to potwierdza treść art. 274b par. 2 Ordynacji podatkowej.
 
Sprawdzanie kontrahentów
 
Urząd skarbowy może sprawdzić dokumenty u kontrahentów podatnika. Uprawnienie to wynika z treści art. 274c par. 1 Ordynacji podatkowej. Urząd, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Z czynności tych sporządza się protokół.
 
Korzystanie z ulg
 
Urząd ma prawo sprawdzić rozliczenia tych, którzy skorzystali z ulg podatkowych. Jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych, urząd może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o złożenie ich fotokopii. Chodzi o dokumenty, których posiadania przez podatnika, w określonym czasie, wymaga przepis prawa.
Banki, na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o zdarzeniach stanowiących podstawę do skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych, jeżeli zostały wykazane w deklaracji złożonej przez podatnika.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK