| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jakich zaświadczeń możemy żądać od fiskusa

Jakich zaświadczeń możemy żądać od fiskusa

Podatnik ma prawo żądać od urzędu skarbowego wydania zaświadczeń, w tym m.in. o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie powinno być wydane w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Urzędowe potwierdzenie
 
Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
• urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
• osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Przewidują to regulacje zawarte w art. 306a par. 2 Ordynacji podatkowej.
W tych przypadkach organ podatkowy jest zobowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające. Takie prawo daje fiskusowi regulacja zawarta w art. 306b Ordynacji podatkowej.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Istotne jest również to, że zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. Zagwarantowane jest to w art. 306a par. 3 i 4 Ordynacji podatkowej.
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Przewidziano jednak od tej zasady wyjątek. Otóż niektóre zaświadczenia powinny być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ich wydanie. Chodzi o zaświadczenia, o których mowa w art. 306m par. 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tymi przepisami, organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody), o których mowa w art. 305n par. 1, czyli z oszczędności, ze źródeł przychodów położonych w: Austrii, Belgii, Luksemburgu, Andorze, Liechtensteinie, Monako, San Marino i Szwajcarii, lub na terytoriach zależnych lub stowarzyszonych Wielkiej Brytanii oraz Holandii, z którymi Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych.
 
Odmowa wydania
 
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (art. 306c Ordynacji podatkowej).
Warto przypomnieć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 marca 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1557/04). WSA stwierdził w nim, że Ordynacja podatkowa nie przewiduje wydania zaświadczenia w części potwierdzającego treść objętą żądaniem, lecz jedynie rozstrzygnięcie o odmowie wydania zaświadczenia żądanej treści.
 
Trzeba wskazać przepis
 
Organ podatkowy nie może żądać zaświadczenia w celu potwierdzenia faktów lub stanu prawnego, znanych organowi z urzędu lub możliwych do ustalenia przez organ na podstawie posiadanej ewidencji, rejestrów lub innych danych albo na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych. Organ podatkowy żądający od podatnika zaświadczenia w celu potwierdzenia faktów lub stanu prawnego jest zobowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia. Zasady takie przewiduje art. 306d Ordynacji podatkowej.
 
Niezaleganie z podatkami
 
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
Przed wydaniem tych zaświadczeń ustala się, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu.
Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje, czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
• postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
• postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,
• postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Oworuszko

Dyrektor Finansowy LeasePlan

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK