| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Tworzenie sprawozdania po raz pierwszy według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) wciąż przysparza polskim jednostkom wielu problemów. Przejście na standardy wiąże się nie tylko ze zmianą zasad ujmowania oraz wyceny aktywów i pasywów, ale z dużo większym zakresem ujawnień w sprawozdaniu finansowym niż przewidywało polskie prawo bilansowe. Trudności nawarstwiają również ciągłe nowelizacje i modyfikacje standardów.

Tworzenie rezerw
 
Ogólne uwarunkowania tworzenia rezerw są zbieżne w MSR i polskich zasadach rachunkowości. Jednak ustawa o rachunkowości nie posiada tak szczegółowych rozwiązań jak MSR nr 37, który:
• zawiera uregulowania dotyczące zasad szacowania rezerw, w tym obowiązek dyskontowania (takich uregulowań brak w ustawie o rachunkowości),
• szczegółowo określa warunki i zasady ujęcia i wyceny rezerw na restrukturyzację (takich uregulowań brak w ustawie o rachunkowości),
• definiuje aktywa warunkowe, określa zakres ujawnień (polskie zasady dotyczą tylko zobowiązań warunkowych, zobowiązań, rezerw).
Inaczej jest przy wycenie świadczeń pracowniczych. Polskie prawodawstwo nie ujmuje zasad prezentacji i wyceny świadczeń pracowniczych, a więc rezerwy były tworzone wyłącznie w oparciu o ogólne uregulowania. W związku z tym występują obowiązki w zakresie MSR nr 19:
• ze względu na zasadę ujmowania kosztów świadczeń pracowniczych w okresie, w którym uprawnienie do świadczenia zostaje wypracowywane przez pracownika, a nie wtedy, gdy jest wypłacane lub należne, należy w księgach oprócz świadczeń krótkoterminowych ująć rezerwy na świadczenia wypłacane po okresie zatrudnienia oraz inne długoterminowe świadczenia o charakterze określonych świadczeń,
• wyceny świadczeń wypłacanych po okresie zatrudnienia oraz innych długoterminowych świadczeń należy dokonać metodami aktuarialnymi.
 
Rozpoznawanie przychodu
 
W ustawie o rachunkowości brak jest definicji momentu rozpoznania przychodu. W praktyce przychód w księgach rozpoznawany jest według zasad podatkowych (faktura, dokumenty celne). Według MSR nr 18 moment uznania jest zdefiniowany dla trzech kategorii:
• ze sprzedaży towarów – w momencie przeniesienia na nabywcę ryzyka, korzyści i kontroli,
• ze sprzedaży usług – metodą procentowego zaawansowania,
• z tytułu odsetek, tantiem i dywidend – według odrębnych uregulowań.
Istnieją więc różne ujęcia momentu uzyskania przychodu. Ponadto MSR nr 18 nie zalicza do przychodów kwot pobieranych w imieniu stron trzecich, a więc np. akcyza nie jest elementem przychodu (według polskich uregulowań akcyza jest ujmowana w przychodach i kosztach).
 
Sprawozdania finansowe
 
Załączniki do ustawy o rachunkowości szczegółowo precyzują zawartość pozycji sprawozdawczych. MSR nr 1 zawiera tylko ogólne wytyczne, a zakres niezbędnych ujawnień zawierają treści poszczególnych standardów. Jednostka sporządzająca sprawozdania według MSSF może określić formularze sprawozdawcze w oparciu o ogólne wymogi, z uwzględnieniem przede wszystkim użyteczności prezentowanych danych.
W polskim prawie brak jest natomiast regulacji dotyczących przekształcenia sprawozdania jednostek gospodarczych działających w warunkach hiperinflacji. Zgodnie z MSR nr 29 pozycje sprawozdania finansowego jednostki prowadzącej rachunkowość w walucie kraju, którego gospodarka podlega hiperinflacji (tj. jeżeli inflacja osiąga 100 proc. przez 3 lata), należy ujmować w jednostkach miary na dzień bilansowy. Powoduje to konieczność przeszacowania kapitałów za okres hiperinflacji (w Polsce do roku 1996) i odniesienie skutków na wynik lat ubiegłych.
 
 

Ewa Jakubczyk-Cały
 

Gazeta Prawna Nr 166/2006 [Dodatek: Księgowość i Podatki]
z dnia 2006-08-28
 

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Pruszyńska

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK