| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Tworzenie sprawozdania po raz pierwszy według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) wciąż przysparza polskim jednostkom wielu problemów. Przejście na standardy wiąże się nie tylko ze zmianą zasad ujmowania oraz wyceny aktywów i pasywów, ale z dużo większym zakresem ujawnień w sprawozdaniu finansowym niż przewidywało polskie prawo bilansowe. Trudności nawarstwiają również ciągłe nowelizacje i modyfikacje standardów.

Ustawa o rachunkowości
 
Międzynarodowe standardy koncentrując się głównie na wycenie i prezentacji informacji finansowych, nie regulują innych zagadnień związanych z prowadzeniem rachunkowości. W związku z tym jednostki, które przechodzą na zasady zgodne z MSR, mają obowiązek stosowania ustawy o rachunkowości w zakresie nieobjętym uregulowaniami MSR. A zatem według ustawy o rachunkowości jednostki muszą stosować przepisy dotyczące:
• zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• zasad dokumentowania zdarzeń gospodarczych,
• zasad inwentaryzacji,
• sporządzania sprawozdania z działalności spółki,
• badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych,
• ochrony danych,
• odpowiedzialności karnej.
 
Przekształcenie sprawozdania
 
Poniżej przedstawiamy propozycje dotyczące technik i procedur przekształcenia sprawozdania finansowego sporządzonego wg ustawy o rachunkowości na warunki MSR. Wskazujemy także najczęściej występujące różnice uregulowań pomiędzy MSR a ustawą. Propozycje procedur nie stanowią zamkniętego katalogu działań dla przekształcenia sprawozdania. Ich celem jest wyłącznie ułatwienie ujęcia najczęściej występujących problemów związanych ze zmianą zasad rachunkowości.
Procedury przekształcenia należy dokonać zgodnie z uregulowaniami MSSF nr 1 Zastosowanie MSR po raz pierwszy. Pierwsze sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR zostało zdefiniowane jako pierwsze roczne sprawozdanie finansowe, w którym jednostka zastosowała MSR oraz zawarła wyraźne i bezwarunkowe stwierdzenie jego zgodności z MSR. Oznacza to, że standardu MSSF nr 1 nie stosuje się wobec jednostek gospodarczych, które stosują już MSR. Jednostka powinna zastosować MSSF nr 1 w swoim pierwszym rocznym sprawozdaniu wg MSR oraz we wszystkich śródrocznych sprawozdaniach za okresy częściowe przygotowywanych zgodnie z MSR nr 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa.
W praktyce warto zwrócić uwagę na uregulowania ogólne MSSF nr 1. Wprowadzono zasadę kompletnego i retrospektywnego stosowania wersji wszystkich standardów i interpretacji obowiązujących w dacie sprawozdania, a zatem z pominięciem wersji wcześniejszych oraz przepisów przejściowych poszczególnych standardów, przy czym określono, że:
• datą sprawozdawczą jest data, na którą sporządzane jest sprawozdanie,
• od zasady retrospektywnego stosowania standardów są zwolnienia obligatoryjne i fakultatywne.
Wprowadzono zasadę przedstawienia bilansu otwarcia na datę przejścia na MSSF, tj. początek najwcześniejszego okresu, za który jednostka prezentuje pełne dane porównawcze wg MSSF w swoim pierwszym sprawozdaniu. Bilans otwarcia według MSR jest to pierwszy dzień okresu bezpośrednio poprzedzającego pierwszy okres sprawozdawczy, w którym następuje stosowanie MSR. Wreszcie wprowadzono zasadę ciągłości wymagającą stosowania tych samych zasad rachunkowości zarówno w bilansie otwarcia MSSF, jak i do wszystkich okresów prezentowanych w pierwszym sprawozdaniu wg MSR.
 
Procedury przekształcenia
 
Przekształcenie sprawozdania finansowego na zgodne z MSSF powinno przebiegać według następujących etapów:
• identyfikacja różnic uznania oraz wyceny aktywów i pasywów wg MSR a ustawa o rachunkowości,
• ustalenie zasad rachunkowości na bazie MSSF i interpretacji obowiązujących na dzień daty sprawozdawczej,
• określenie daty przejścia na MSR, daty sprawozdawczej, okresu sprawozdawczego, porównywalnego okresu sprawozdawczego,
• ustalenie zakresu korzystania ze zwolnień fakultatywnych w zakresie retrospektywnego stosowania standardów,
• ustalenie bilansu otwarcia na datę przejścia na MSR: ujęcia wszystkich aktywów i zobowiązań, których ujmowania wymaga MSSF (w praktyce może doprowadzić do ujęcia takich pozycji, które wg ustawy o rachunkowości nie znajdowały się w ewidencji lub miały wartość zerową), usunięcia takich pozycji aktywów i zobowiązań, na ujęcie których nie pozwalają MSSF, przeklasyfikowania pozycji ujętych w myśl uprzednio stosowanych zasad rachunkowości do innych kategorii aktywów lub pasywów, zastosowania MSR do wyceny i prezentacji wszystkich ujętych aktywów i zobowiązań,
• ustalenie pozycji sprawozdawczych na dzień kończący okres porównywalny (bilans, zestawienie zmian w kapitałach, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych),
• sporządzenie uzgodnienia pomiędzy poprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości a MSSF na datę przejścia i na koniec okresu prezentowanego w ostatnim rocznym sprawozdaniu sporządzonym wg poprzednio stosowanych zasad rachunkowości.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK