| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Tworzenie sprawozdania po raz pierwszy według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) wciąż przysparza polskim jednostkom wielu problemów. Przejście na standardy wiąże się nie tylko ze zmianą zasad ujmowania oraz wyceny aktywów i pasywów, ale z dużo większym zakresem ujawnień w sprawozdaniu finansowym niż przewidywało polskie prawo bilansowe. Trudności nawarstwiają również ciągłe nowelizacje i modyfikacje standardów.

Ułatwienia w przekształceniu
 
Jedna z podstawowych zasad przekształcenia sprawozdań finansowych na warunki MSSF mówi o retrospektywnym stosowaniu wersji wszystkich standardów i interpretacji obowiązujących na datę sprawozdawczą. Aby ułatwić jednostkom przejście z ustawy o rachunkowości na międzynarodowe regulacje, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała MSSF nr 1. Wprowadza on szereg zwolnień fakultatywnych i obligatoryjnych od retrospektywnego stosowania międzynarodowych standardów w momencie zmiany zasad. Brak takich regulacji oznaczałby obowiązek ponownej wyceny wszystkich aktywów i pasywów od daty ich nabycia i ustalenia wpływu ich usunięcia ze sprawozdania na rachunek wyników za wszystkie minione lata. Realizacja takiego przekształcenia w wielu przypadkach byłaby trudna lub wręcz niemożliwa, a w każdym przypadku pracochłonna. Celem MSSF nr 1 jest zapewnienie, że pierwsze sprawozdanie finansowe według MSSF będzie zawierać wysokiej jakości informacje wygenerowane po kosztach nie przewyższających korzyści, jakie mogliby odnieść ich użytkownicy. Z tego względu standard wprowadza określone zwolnienia od ogólnej zasady retrospektywnego stosowania standardów. Od jednostki, która zechce skorzystać z jednego ze zwolnień, nie wymaga się stosowania żadnego z pozostałych zwolnień łącznie ani z osobna. Stosowanie zwolnień do innych obszarów na zasadzie analogii nie jest dozwolone.
ZWOLNIENIA OBLIGATORYJNE WEDŁUG MSSR NR 1
Zwolnienia obligatoryjne dotyczą obszarów:
• instrumenty finansowe – zakaz stosowania z mocą wsteczną przepisów dotyczących usuwania instrumentów finansowych z ksiąg (sprzed 1 stycznia 2001 r.),
• instrumenty zabezpieczające – można stosować rachunkowość zabezpieczeń, jeżeli na bilans otwarcia powiązania zabezpieczające będą spełniały MSR nr 39 – występuje obowiązek zastosowania przepisów przejściowych MSR nr 39,
• szacunki – nie powinno się zmieniać wartości szacunkowych ustalonych na podstawie poprzednich przepisów, chyba że istnieją obiektywne dowody, że szacunki były błędne. Bilans otwarcia wg MSR ma odzwierciedlać sytuację na datę przeszłą, a zatem kwoty szacunkowe powinny odzwierciedlać stan przeszły (nie korygowany o uzyskane później informacje). Szacunki wycenia się po kursach przy zastosowaniu stóp i wartości rynkowej na dzień sporządzenia bilansu otwarcia,
• aktywa trwałe przeznaczone do zbycia i zaniechanie działalności – istnieje ogólna zasada retrospektywnego stosowania MSSF nr 5 i wówczas wymaga się odwrócenia amortyzacji (jednakże przy przekształceniu nie odwraca się amortyzacji).
ZWOLNIENIA FAKULTATYWNE WEDŁUG MSSR NR 1
Zwolnienia fakultatywne dotyczą obszarów:
• połączenia jednostek gospodarczych,
• wartości godziwej lub aktualizacji wyceny jako zakładany koszt,
• świadczeń pracowniczych,
• skumulowanych różnic kursowych z tytułu przeliczenia na walutę obcą,
• złożonych instrumentów finansowych,
• aktywów i zobowiązań jednostek zależnych,
• klasyfikacji poprzednio ujętych instrumentów finansowych,
• płatności dokonywanych w oparciu o akcje,
• umów ubezpieczeniowych,
• zmian stanu zobowiązań z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji terenu oraz innych podobnych zobowiązań,
• leasingu,
• wyceny składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego wg wartości godziwej w momencie początkowego ujęcia.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK