| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Tworzenie sprawozdania po raz pierwszy według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) wciąż przysparza polskim jednostkom wielu problemów. Przejście na standardy wiąże się nie tylko ze zmianą zasad ujmowania oraz wyceny aktywów i pasywów, ale z dużo większym zakresem ujawnień w sprawozdaniu finansowym niż przewidywało polskie prawo bilansowe. Trudności nawarstwiają również ciągłe nowelizacje i modyfikacje standardów.

Świadczenia pracownicze
 
Kolejne zagadnienie z zakresu zwolnień fakultatywnych dotyczy świadczeń pracowniczych. MSR nr 19 w par. 92 stanowi, że zyski i straty aktuarialne ujmuje się w rachunku zysków i strat, jeżeli wartość netto skumulowanych nie ujętych zysków i strat przekracza wyższą z dwóch wielkości (metoda przedziału): 10 proc. wartości bieżącej zobowiązań, 10 proc. aktywów programu. Jednostka stosująca MSR po raz pierwszy może zdecydować się na ujęcie wszystkich skumulowanych na dzień przejścia na MSSF zysków i strat aktuarialnych, mimo że będzie nadal stosować metodę przedziału.
 
Różnice kursowe
 
W przypadku skumulowanych różnic z tytułu przeliczenia na walutę polską, należy zauważyć, że MSR nr 21 Skutki zmian kursów walut obcych wymaga, aby różnice z inwestycji w jednostce zagranicznej zaliczyć do kapitału oraz dokonać przeniesienia na rachunek zysków i strat w chwili zbycia. Jednostka stosująca MSR po raz pierwszy nie musi stosować tych wymogów. Wówczas różnice kursowe z tytułu zbycia jednostki w rachunku zysków i strat mogą obejmować wyłącznie różnice od dnia przejścia na MSSF do dnia zbycia.
 
Instrumenty finansowe
 
Z kolei w przypadku złożonych instrumentów finansowych warto odnotować, że jednostka stosująca MSR po raz pierwszy nie musi dokonywać podziału instrumentów na część kapitałową i zobowiązaniową, jeżeli element o charakterze zobowiązania nie jest już wymagalny na dzień przejścia na MSSF.
 
Aktywa jednostek zależnych
 
Jeśli chodzi o aktywa i zobowiązania jednostek zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć należy zwrócić uwagę, że jeżeli jednostka zależna zaczyna stosować MSSF po raz pierwszy później niż jednostka dominująca, wówczas wycena aktywów i zobowiązań następuje w:
• wartościach bilansowych, które zostałyby wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu jednostki dominującej, biorąc pod uwagę dzień przejścia na MSSF jednostki dominującej (sprawozdanie skonsolidowane),
• wartościach bilansowych wymaganych przez pozostałe postanowienia MSSF, biorąc pod uwagę dzień przejścia jednostki zależnej na MSSF (sprawozdanie jednostkowe).
Jeżeli jednostka dominująca zaczyna stosować MSSF po raz pierwszy później niż jednostka zależna, wówczas wycena aktywów i pasywów jednostki zależnej następuje w tych samych wartościach bilansowych jak w sprawozdaniu jednostki zależnej.
 
Opcje na akcje
 
W przypadku płatności dokonanych w oparciu o akcje należy pamiętać, że jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy ma możliwość niestosowania retrospektywnie standardu MSSF nr 2 Płatności dokonywane w oparciu o akcje, do instrumentów kapitałowych (transakcji rozliczanych w kapitałach) przydzielonych przed 7 listopada 2002 r., a których nabycie uprawnień nastąpiło przed późniejszą spośród dat:
• daty przejścia na MSSF,
• dniem 1 stycznia 2005 r.
 
Umowy ubezpieczeniowe
 
Ponadto jednostka może wybrać opcję niestosowania retrospektywnego MSSF nr 2 do zobowiązań, które zostały rozliczone przed datą przejścia na MSSF lub datą 1 stycznia 2005 r.
Przy zastosowaniu MSSF po raz pierwszy jednostka wystawiająca umowy ubezpieczeniowe (ubezpieczyciel) może, odmiennie od ogólnych zasad MSSF nr 1, wybrać przepisy przejściowe standardu MSSF nr 4 Umowy ubezpieczeniowe. Te przepisy przejściowe wymagają od ubezpieczyciela prospektywnego zastosowania MSSF nr 4 do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się z 1 stycznia 2005 r. lub później, z możliwością ich opcjonalnego wcześniejszego zastosowania. Oznacza to, że przyjmujący MSSF po raz pierwszy w 2005 roku nie muszą stosować MSSF nr 4 do swoich informacji porównawczych za 2004 rok. MSSF nr 4 ogranicza zmiany zasad rachunkowości stosowanych do umów ubezpieczeniowych.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK