| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Tworzenie sprawozdania po raz pierwszy według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) wciąż przysparza polskim jednostkom wielu problemów. Przejście na standardy wiąże się nie tylko ze zmianą zasad ujmowania oraz wyceny aktywów i pasywów, ale z dużo większym zakresem ujawnień w sprawozdaniu finansowym niż przewidywało polskie prawo bilansowe. Trudności nawarstwiają również ciągłe nowelizacje i modyfikacje standardów.

Leasing
 
W zakresie ujęcia leasingu uregulowania MSR nr 17 są zbliżone do przepisów art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Należy jednak pamiętać, że uregulowania MSR:
• klasyfikację leasingu finansowego opierają o transfer znaczącego ryzyka i korzyści (a nie o zamknięty katalog warunków),
• przez leasing operacyjny MSR uznają wszystkie umowy użytkowania składnika aktywów nie zakwalifikowane jako leasing finansowy,
• MSR szczegółowo definiują leasing zwrotny, całkowicie nie uregulowany w ustawie o rachunkowości.
 
Nieruchomości inwestycyjne
 
Ustawa o rachunkowości definiując nieruchomości inwestycyjne określa sposób ich wyceny analogicznie jak środki trwałe, co powoduje istotne różnice w stosunku do MSR. Syntetyczne uregulowania MSR nr 40 to:
• szczegółowe zdefiniowanie nieruchomości inwestycyjnych oraz określenie sposobu przekwalifikowania (co nie jest możliwe według ustawy o rachunkowości) pomiędzy pozycjami: nieruchomości inwestycyjne, środki trwałe, zapasy,
• wycena może następować według wartości godziwej z odniesieniem zmian na rachunek zysków i strat lub według modelu kosztowego. 
Wartości niematerialne
 
Różnice między MSR nr 38, a ustawą o rachunkowości dotyczą również wartości niematerialnych. Chodzi o następujące kwestie:
• MSR nakłada na jednostkę obowiązek ujęcia składnika wartości niematerialnych bez względu na to, czy został on nabyty, czy wytworzony we własnym zakresie po spełnieniu określonych warunków. Ustawa o rachunkowości odnosi się generalnie do składników nabytych. MSR określa jednak, że wytworzonej we własnym zakresie wartości firmy, marek, znaków towarowych itp. nie należy ujmować jako składnika aktywów (ujmuje się jako koszt),
• wartości niematerialne mogą mieć według MSR w szczególnych przypadkach nieokreślony okres użytkowania, co w praktyce oznacza ich nieamortyzowanie z jednoczesnym obowiązkiem dokonywania corocznie testów na utratę wartości,
• według MSR prace badawcze nie mogą być aktywowane. Kapitalizacji mogą podlegać wyłącznie prace rozwojowe (według ustawy o rachunkowości nie ma wydzielenia etapu prac badawczych i rozwojowych),
• weryfikacja okresu użytkowania, metody amortyzacji według MSR musi być dokonywana corocznie (według ustawy o rachunkowości – okresowo).
 
Ujęcie instrumentów finansowych
 
Porównanie uregulowań MSR nr 39 z polskimi przepisami należy rozpatrywać w kontekście zarówno ustawy o rachunkowości, jak też rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Różnice występujące pomiędzy MSR a polskimi przepisami to:
• MSR szerzej definiują zakres, tj. MSR nr 39 dotyczy również gwarancji finansowych oraz umów o płatności zależne od warunków naturalnych (umowy te są wyłączone w polskim prawie),
• skutki zmian wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży odnosi się wg MSR nr 39 na kapitał (według polskich uregulowań jednostka ma prawo wyboru: wynik finansowy lub kapitał).
Powyżej ujęto wyłącznie te różnice, w których w praktyce rachunkowości statystycznie często występowały błędy w sporządzonych sprawozdaniach. Nie jest to oczywiście katalog zamknięty, wiele uregulowań różni się np. stopniem precyzyjności, tworzeniem katalogów warunków, jak np. w zakresie utraty kontroli. Polskie prawodawstwo wskazuje przypadki, w których następuje utrata kontroli, MSR ocenę utraty kontroli opierają na kryterium przeniesienia całości ryzyk i korzyści oraz stopniu zaangażowania w aktywach finansowych.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK