| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ujmować rezerwy w księgach rachunkowych

Jak ujmować rezerwy w księgach rachunkowych

Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostkę do tworzenia rezerw na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania. Jednak ich powstanie musi wynikać z prawnego lub zwyczajowego obowiązku. Ma to na celu zabezpieczenie jednostki przed pewnym ryzykiem gospodarczym.

Rezerwy i aktywa na podatek
 
Rezerwy na podatek odroczony tworzy się w przypadku powstania tzw. różnic dodatnich. Ich skutkiem jest pojawienie się w przyszłych okresach zwiększonej podstawy opodatkowania. Ma to miejsce, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa od podatkowej lub gdy składnik zobowiązań ma wartość bilansową niższą od podatkowej. Mogą też powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania.
Rezerwę taką tworzy się na przykład, gdy:
• stawki w amortyzacji podatkowej są wyższe niż w bilansowej (np. amortyzacja podatkowa obliczana metodą degresywną, a bilansowa metodą liniową lub jeżeli środek trwały podatkowo zaliczany jest jednorazowo w koszty, natomiast bilansowo amortyzowany),
• z wyceną bilansową należności powstają dodatnie różnice kursowe,
• dodatnie różnice kursowe powodują na dzień bilansowy obniżenie wartości zobowiązań.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy utworzyć natomiast w przypadku tzw. różnic ujemnych. Powodują one powstanie w przyszłych okresach kwot pomniejszających podstawę opodatkowania. Dzieje się tak, kiedy wartość bilansowa składnika aktywów jest niższa od podatkowej lub wartość bilansowa składnika zobowiązań jest wyższa od podatkowej. Mogą też powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania.
Należy je utworzyć na przykład, kiedy:
• stawki amortyzacji podatkowej są niższe niż w bilansowej,
• ujemne różnice kursowe na dzień bilansowy powodują wzrost zobowiązań,
• tworzone są rezerwy na: odprawy emerytalne, rentowe, urlopy wypoczynkowe, nagrody jubileuszowe.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
 
Ujęcie w księgach
 
Do ewidencji rezerw służy konto z zespołu 8, na przykład konto 842 „Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego”. Po stronie kredytowej (Ma) tego konta ewidencjonuje się dodatnie różnice, a także ich zwiększenia. Utworzenie na dzień bilansowym rezerwy od różnicy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością księgową zostanie uwidocznione zapisem: Wn konto 871 „Podatek dochodowy”/Ma konto 842 „Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego”. Natomiast jeżeli rezerwa utworzona jest od różnic pomiędzy wartością bilansową długoterminowych aktywów finansowych i nieruchomości zaliczanych do inwestycji w cenach rynkowych odniesionych na kapitał z aktualizacji wyceny, zapis będzie utworzony w korespondencji z (Wn) kontem 803 „Kapitał z aktualizacji wyceny”. Po stronie debetowej natomiast można przeprowadzić poniższe operacje:
1. Wykorzystanie lub rozwiązanie zbędnej rezerwy, np. równolegle do powstania zobowiązania podatkowego:
Wn konto 842 „Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego”/Ma konto 871 „Podatek dochodowy”,
2. Wyksięgowanie rezerwy utworzonej w związku z powstaniem przejściowej różnicy ujętej w kapitale z aktualizacji wyceny długoterminowych inwestycji. Operację taką przeprowadza się w momencie ich zbycia w następujący sposób:
Wn konto 842 „Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego”/Ma konto 803 „Kapitał z aktualizacji wyceny”.
3. Kompensata rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Warunkiem przeprowadzenia takiego księgowania jest posiadanie do tego uprawnień. Operację kompensaty przeprowadza się jak poniżej:
Wn konto 842 „Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego”/Ma konto 670 „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK