| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przekształcić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF

Jak przekształcić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF

Sporządzenie sprawozdania finansowego spółki według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej znacznie różni się od sprawozdania przygotowywanego na podstawie polskich przepisów ustawy o rachunkowości. Od 1 stycznia 2005 r. m.in. spółki tworzące grupy kapitałowe notowane na giełdzie mają obowiązek stosowania MSSF w zakresie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jak przekształcić sprawozdanie finansowe jednostki na zgodne z MSR/MSSF – to podstawowe pytanie, na które musi znać odpowiedź każda firma. W niniejszym przewodniku prezentujemy, jak w praktyce tego dokonać.

Jednostka dominująca a jednostka zależna
 
Jeżeli jednostka dominująca przechodzi na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wcześniej od jednostki zależnej oraz w sytuacji odwrotnej, tj. gdy jednostka zależna przechodzi na MSSF wcześniej od jej jednostki dominującej, zastosowanie będzie miał MSSF nr 1. Zawiera on wytyczne w zakresie postępowania w takich sytuacjach, a także gdy rozpatrujemy przejście na międzynarodowe standardy przez:
• udziałowca w jednostce współzależnej i jednostkę współzależną,
• inwestora w jednostce stowarzyszonej i jednostkę stowarzyszoną.
W kontekście niniejszego przewodnika przez jednostkę dominującą należy rozumieć również udziałowca w jednostce współzależnej oraz inwestora w jednostce stowarzyszonej, natomiast przez jednostkę zależną – jednostkę współzależną oraz stowarzyszoną. Istnieją dwa warianty wdrożenia MSSF.
 
Wariant pierwszy
 
W praktyce może wystąpić sytuacja, gdy jednostka zależna zaczyna stosować MSSF po raz pierwszy później niż jej jednostka dominująca. W takim przypadku jednostka zależna może w swoim jednostkowym bilansie wycenić wszystkie aktywa i zobowiązania w wartościach bilansowych, które były przyjęte przez jednostkę dominującą dla potrzeb sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień przejścia jednostki dominującej na zasady zgodne z MSSF. Nie ma wtedy konieczności dokonywania żadnych korekt konsolidacyjnych oraz związanych z połączeniem, w wyniku którego jednostka dominująca nabyła jednostkę zależną. W praktyce oznacza to możliwość wykorzystania dokumentacji konsolidacyjnej w zakresie ujęcia na dzień przejścia na MSSF aktywów i pasywów jednostki zależnej w skonsolidowanym bilansie. W takim przypadku, mimo że jednostka zależna swoje statutowe sprawozdanie finansowe sporządza według krajowych zasad rachunkowości, to dla potrzeb przygotowania sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF przez jednostkę nadrzędną przygotowuje pakiet informacyjny/konsolidacyjny z informacjami niezbędnymi do wprowadzenia korekt mających na celu przekształcenie jej sprawozdania finansowego na wymogi MSSF.
Alternatywą dla tej procedury jest wycena wszystkich aktywów i pasywów przez jednostkę zależną według wartości wymaganych przez MSSF nr 1 na dzień przejścia przez nią na zasady zgodne z MSSF.
 
Wariant drugi
 
W drugim wariancie może nastąpić sytuacja, gdy jednostka zależna (jednostka stowarzyszona lub wspólne przedsięwzięcie) dokonała przejścia na MSSF wcześniej niż jej jednostka dominująca. W takim przypadku jednostka dominująca w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym powinna wycenić aktywa i zobowiązania jednostki zależnej (jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia) w tych samych wartościach bilansowych, w jakich zostały wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki zależnej (jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia). Musi to jednak zrobić po uprzednim dokonaniu korekt konsolidacyjnych i zastosowaniu metody praw własności oraz korekt związanych ze skutkami połączenia jednostek, w wyniku którego jednostka dominująca nabyła jednostkę zależną.
Oznacza to, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez jednostkę dominującą aktywa i pasywa jednostki zależnej, w zależności od wyboru, którego dokonała ona na dzień przejścia na MSSF, mogą być wycenione w następujący sposób:
• w wartościach godziwych wg daty przejęcia, z zastosowaniem następnie zasad MSSF przyjętych przez grupę – podejście retrospektywne wynikające z zastosowania MSSF nr 3,
• niezwłocznie po połączeniu jednostek gospodarczych, ustalona zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości wartość bilansowa przejętych aktywów i zobowiązań zaciągniętych w wyniku połączenia jednostek gospodarczych powinna stać się zakładanym kosztem ustalonym na ten dzień dla celów MSSF. Jeżeli MSSF wymagają wyceny tych aktywów i zobowiązań w oparciu o koszt w późniejszym okresie, ustalony tak zakładany koszt powinien stanowić podstawę do amortyzacji lub umorzenia począwszy od daty połączenia jednostek gospodarczych,
• na innej podstawie niż zakładany koszt na dzień przejścia na MSSF.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

DIF Brokers

Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK