| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przekształcić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF

Jak przekształcić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF

Sporządzenie sprawozdania finansowego spółki według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej znacznie różni się od sprawozdania przygotowywanego na podstawie polskich przepisów ustawy o rachunkowości. Od 1 stycznia 2005 r. m.in. spółki tworzące grupy kapitałowe notowane na giełdzie mają obowiązek stosowania MSSF w zakresie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jak przekształcić sprawozdanie finansowe jednostki na zgodne z MSR/MSSF – to podstawowe pytanie, na które musi znać odpowiedź każda firma. W niniejszym przewodniku prezentujemy, jak w praktyce tego dokonać.

Ustalenie wartości firmy
 
Uregulowania międzynarodowe w zakresie zwolnień dotyczących połączeń jednostek gospodarczych wskazują, że jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy powinna ustalić wartości firmy w bilansie otwarcia według MSSF jako jej wartość bilansową ustaloną zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości na dzień przejścia na MSSF, po czym powinna przeprowadzić następujące korekty:
• zwiększyć wartości firmy o równowartość usuniętych składników wartości niematerialnych i prawnych nabytych w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, które zgodnie z wcześniej stosowanymi krajowymi zasadami rachunkowości były klasyfikowane jako wartości niematerialne, natomiast nie spełniają kryteriów MSSF koniecznych do uznania jako wartości niematerialne – odpowiednio zmniejszoną o podatek odroczony i udział mniejszości,
• zmniejszyć wartości firmy o równowartość zidentyfikowanych i wycenionych składników wartości niematerialnych i prawnych, które według stosowanych uprzednio krajowych zasad rachunkowości nie były klasyfikowane jako wartości niematerialne i prawne, lecz stanowiły część wartości firmy. A zatem jeżeli np. w wyniku prac związanych z identyfikacją poszczególnych składników wartości niematerialnych i prawnych okaże się, że niektóre z nich nie spełniają odpowiednich kryteriów MSSF i muszą być usunięte z bilansu, to ich wartość zwiększa wartość firmy na dzień przejścia na MSSF i odwrotnie, każde ujawnienie, wycena i przyjęcie na dzień przejścia na MSSF jakiegoś składnika wartości niematerialnych i prawnych odpowiednio zmniejsza wartość firmy.
Powyższe korekty wartości firmy należy przeprowadzać prospektywnie, czyli nie należy np. dokonywać korekty w zakresie odwrócenia odpisów amortyzacyjnych składników wartości niematerialnych dokonanych uprzednio (przed dniem przejścia na MSSF) usuniętych z bilansu w trakcie prac związanych z przejściem na MSSF.
Wszelkie inne zmiany (skutki ujęcia lub usunięcia innych aktywów i pasywów na dzień przejścia) należy ująć w niepodzielonym wyniku.
Zdarzenie warunkowe wpływające na kwotę zapłaty za dokonane w przeszłości połączenie jednostek gospodarczych mogło nastąpić przed dniem przejścia na MSSF. Jeżeli możliwe jest wiarygodne oszacowanie korekty ceny uwarunkowanej przyszłymi zdarzeniami, a jej zapłata jest prawdopodobna, jednostka stosująca międzynarodowe standardy po raz pierwszy powinna skorygować wartość firmy o tę kwotę. Analogicznie, jednostka stosująca międzynarodowe standardy po raz pierwszy powinna skorygować wartość bilansową wartości firmy, jeżeli wcześniej ujęta korekta ceny związana z przyszłymi zdarzeniami nie może być już wiarygodnie oszacowana lub jej zapłata przestała być prawdopodobna.
Niezależnie od tego, czy istnieją przesłanki pozwalające przyjąć, iż nastąpiła utrata wartości firmy, jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy powinna zastosować wymogi MSR nr 36 Utrata wartości aktywów, poprzez przeprowadzenie testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości firmy na dzień przejścia na MSSF oraz ujęcie powstałych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w niepodzielonym wyniku lat ubiegłych (lub jeśli wymaga tego MSR nr 36 w nadwyżce z przeszacowania). Test sprawdzający, czy nastąpiła utrata wartości firmy, powinien być przeprowadzony w oparciu o warunki istniejące na dzień przejścia na standardy. Dokonując testu sprawdzającego, nie należy się kierować wiedzą nabytą po dniu przejścia na MSSF – nie można brać pod uwagę okoliczności, które miały miejsce później.
W przypadku gdy przeprowadzony test sprawdzający spowoduje dokonanie odpowiedniego odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości firmy, a w późniejszych okresach zajdą okoliczności wskazujące na konieczność przywrócenia poprzedniej wartości firmy, to skutki tego odwrócenia należy ująć w rachunku zysków i strat, jeżeli nie jest to przeszacowanie w rozumieniu MSR nr 36.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK