| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ująć majątek rzeczowy według standardów międzynarodowych

Jak ująć majątek rzeczowy według standardów międzynarodowych

Ujmowanie aktywów trwałych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymaga znajomości podstawowych zasad określonych w tych standardach. Wiedza ta pozwoli między innymi prawidłowo sklasyfikować, wycenić, zaprezentować w bilansie i ująć informacje dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz ich amortyzację.

MSSF nr 5
 
Stosowanie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nr 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana obowiązuje od początku 2005 roku. Jego przepisy odnoszą się do klasyfikacji, wyceny, prezentacji w bilansie i ujmowania informacji dotyczących aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz do problemu ujmowania w rachunku zysków i strat działalności zaniechanej.
CO NIE JEST REGULOWANE MSSF NR 5
Regulacje MSSF nr 5 nie odnoszą się do poniżej wymienionych aktywów zarówno dla pojedynczego ich składnika, jak i elementu grupy do zbycia:
• aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, do których stosuje się MSR nr 12 Podatek dochodowy,
• aktywa wynikające ze świadczeń pracowniczych, do których stosuje się MSR nr 19 Świadczenia pracownicze,
• aktywa finansowe wchodzące w zakres standardu MSR nr 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena,
• aktywa trwałe, do których stosowany jest model wartości godziwej przedstawiony w MSR nr 40 Nieruchomości inwestycyjne,
• aktywa trwałe, które są wyceniane w wartości godziwej pomniejszonej o oszacowane koszty związane ze sprzedażą zgodnie z MSR nr 41 Rolnictwo,
• prawa umowne wynikające z umów ubezpieczeniowych zdefiniowanych w MSSF nr 4 Umowy ubezpieczeniowe.
 
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
 
Jednostka powinna zaklasyfikować składnik aktywów trwałych (lub grupę do zbycia) jako przeznaczony do sprzedaży, jeśli jego wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez jego dalsze wykorzystanie.
Sytuacja taka ma miejsce, gdy składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży w jego bieżącym stanie z uwzględnieniem jedynie normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków dla sprzedaży tego typu aktywów (lub grup do zbycia) oraz jego sprzedaż jest wysoce prawdopodobna.
Ponadto składnik aktywów (lub grupa do zbycia) musi być aktywnie oferowany na sprzedaż po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej. Dodatkowo należy oczekiwać, że sprzedaż zostanie ujęta jako sprzedaż zakończona w czasie jednego roku od dnia klasyfikacji, a działania potrzebne do zakończenia planu wskazują, że jest mało prawdopodobne, iż zostaną poczynione znaczące zmiany w planie albo że plan nie zostanie wypełniony. Wydłużenie okresu wymaganego na zakończenie sprzedaży – czyli powyżej 12 miesięcy – nie wyklucza klasyfikacji składnika aktywów (lub grupy do zbycia) jako przeznaczonego do sprzedaży, jeśli opóźnienie zostało spowodowane przez zdarzenia lub okoliczności znajdujące się poza kontrolą jednostki. Opis kryteriów związanych z faktem przedłużania się sprzedaży można znaleźć w załączniku B do MSSF nr 5.
 
Prezentacja aktywów
 
W celu umożliwienia inwestorom oceny majątkowej jednostki, standard wymaga osobnej prezentacji aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży. W związku z tym, jednostka powinna w bilansie za dany okres wyodrębnić w aktywach osobną kategorię, która będzie się odnosić do tych pozycji. W przypadku gdy jednostka przewiduje sprzedaż grupy do zbycia, w skład której wchodzą zobowiązania, to powinny one również zostać wyodrębnione w zobowiązaniach podmiotu. Analogicznie wygląda sytuacja z kapitałami własnymi. Ponadto zasada wyodrębnienia grup aktywów przeznaczonych do sprzedaży (np. podmiot zależny) obowiązuje także w sprawozdaniu skonsolidowanym.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK