| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ująć majątek rzeczowy według standardów międzynarodowych

Jak ująć majątek rzeczowy według standardów międzynarodowych

Ujmowanie aktywów trwałych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymaga znajomości podstawowych zasad określonych w tych standardach. Wiedza ta pozwoli między innymi prawidłowo sklasyfikować, wycenić, zaprezentować w bilansie i ująć informacje dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz ich amortyzację.

Utrata wartości aktywów
 
W celu ustalenia, czy nastąpiła utrata wartości pozycji rzeczowych aktywów trwałych, jednostka stosuje MSR nr 36 Utrata wartości aktywów. Standard ten wyjaśnia sposoby weryfikacji wartości bilansowej aktywów, ustalania wartości odzyskiwalnej składnika aktywów oraz momentu ujmowania lub odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości.
 
Pierwsze zastosowanie MSR 16
 
W przypadku pierwszego przejścia na zasady MSR, jednostka w zakresie rzeczowych aktywów trwałych stosuje MSSF nr 1. Standard ten przewiduje pewne uproszczenia (jako wyjątek fakultatywny) w zakresie wyceny dla wybranych przez jednostkę rzeczowych aktywów trwałych, gdy są wyceniane w koszcie historycznym (cenie nabycia, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne). Jednostka może dla wybranych składników, określić zakładany koszt. Jest to kwota używana jako wielkość zastępcza dla kosztu lub zamortyzowanego kosztu (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem amortyzacji i przeszacowań). Pozwolić to może na uniknięcie przepisów rachunkowości hiperinflacyjnej zawartych w MSR nr 29. Innymi słowy, zakładany koszt to po prostu hipotetyczna wartość początkowa ustalona dla potrzeb MSSF.
Retrospektywne zastosowanie MSR nr 16 oznaczałoby, że jednostka musi cofnąć się do dnia ujęcia danego składnika aktywów, zweryfikować jego cenę nabycia pod względem zgodności ze standardem i naliczyć amortyzację ekonomiczną do dnia przejścia na MSSF.
Wyżej opisany wyjątek fakultatywny pozwala jednostce na ustalenie hipotetycznej wartości początkowej dla potrzeb MSR nr 16 (zakładanego kosztu – zakładanej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) na poziomie wartości godziwej z dnia przejścia na MSSF lub wartości przeszacowanej, a ustalonej na podstawie ustawy o rachunkowości.
Dodatkowo, jednostka może ustalić zakładany koszt dla wszystkich lub wybranych aktywów i zobowiązań na poziomie ich wartości godziwych, jeżeli ustaliła wartości godziwe na dzień prywatyzacji lub publicznej emisji akcji.
 
Zastosowanie MSR nr 38
 
Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38 określa sposób i kryteria ujmowania wartości niematerialnych, metody wyceny ich wartości bilansowej, a także minimalny zakres ujawnianych w sprawozdaniu finansowym informacji.
Standard stosuje się również do:
• nakładów na reklamę, szkoleń, rozpoczęcia działalności, działalności badawczej i rozwojowej,
• praw wynikających z umów licencyjnych, dotyczących takich pozycji, jak filmy kinowe, nagrania wideo, sztuki teatralne, rękopisy, patenty i prawa autorskie.
WYŁĄCZENIE ZASTOSOWANIA MSR NR 38
MSR nr 38 nie ma zastosowania do:
• wartości niematerialnych objętych zakresem innego standardu,
• aktywów finansowych,
• praw do kopalin i złóż mineralnych oraz nakładów związanych z poszukiwaniem, przygotowaniem złóż i wydobyciem nieodnawialnych zasobów (m.in. węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i in.),
• wartości niematerialnych posiadanych przez jednostkę w celu sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży,
• aktywów niematerialnych powstających w zakładach ubezpieczeń w wyniku umów podpisanych z beneficjentami polis.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK