| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ująć majątek rzeczowy według standardów międzynarodowych

Jak ująć majątek rzeczowy według standardów międzynarodowych

Ujmowanie aktywów trwałych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymaga znajomości podstawowych zasad określonych w tych standardach. Wiedza ta pozwoli między innymi prawidłowo sklasyfikować, wycenić, zaprezentować w bilansie i ująć informacje dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz ich amortyzację.

Ujęcie wartości niematerialnych
 
Składnik wartości niematerialnych należy ująć wtedy i tylko wtedy, gdy:
• jest prawdopodobne, że jednostka gospodarcza osiągnie przyszłe korzyści ekonomiczne, które można przyporządkować danemu składnikowi aktywów oraz
• można wiarygodnie ustalić cenę nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika aktywów.
Jednostka gospodarcza powinna we własnym zakresie ocenić prawdopodobieństwo osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych, stosując rozsądne i udokumentowane założenia.
Składnik wartości niematerialnych powinien być początkowo ujęty w przypadku:
• nabycia w drodze oddzielnej transakcji – w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia,
• nabycia w drodze transakcji połączenia jednostek gospodarczych – według jego wartości godziwej ustalonej na dzień przejęcia (zob. MSSF nr 3 Połączenia jednostek gospodarczych),
• nabycia w drodze dotacji rządowej – w wartości nominalnej powiększonej o wszelkie koszty, które można bezpośrednio przyporządkować przystosowaniu składnika aktywów do użytkowania zgodnego z jego planowanym wykorzystaniem lub w wartości godziwej (zob. MSR nr 20 Dotacje rządowe oraz interpretacja SKI 10 Pomoc rządowa).
Jeśli płatność za składnik wartości niematerialnych została odroczona na okres dłuższy niż zwyczajowy kredyt kupiecki, jego cena nabycia odpowiada kwocie, jaka zostałaby uiszczona w gotówce. Różnica między tą kwotą a całością płatności jest ujmowana jako koszt odsetek w okresie, na który udzielono kredytu (dopuszczone jest podejście alternatywne, zgodnie z MSR nr 23 – aktywowanie kwoty odsetek).
Wartość godziwa składnika wartości niematerialnych odzwierciedla oczekiwania rynkowe dotyczące prawdopodobieństwa, z jakim jednostka gospodarcza osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne z tego składnika. Jeżeli jednak nabyty składnik został przeznaczony do zbycia, to jego wartość początkową – którą jest wartość godziwa – koryguje się o przewidywane koszty zbycia.
CZEGO NIE UJMOWAĆ JAKO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH
Nie należy ujmować jako składnika wartości niematerialnych znaków firmy, tytułów czasopism, tytułów wydawniczych, wykazów odbiorców i pozycji o podobnej istocie wytworzonych przez jednostkę gospodarczą we własnym zakresie.
 
Wartość firmy
 
Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek gospodarczych odpowiada płatności (cenie nabycia) dokonanej przez jednostkę przejmującą w oczekiwaniu na przyszłe korzyści ekonomiczne z tytułu aktywów, których nie można pojedynczo zidentyfikować ani osobno ująć. Amortyzowanie wartości firmy nie jest możliwe, należy natomiast okresowo (co najmniej w okresach rocznych) dokonywać jej weryfikacji na okoliczność utraty wartości i dokonywać w miarę potrzeby stosownych jednorazowych odpisów. Ustalając wartość firmy, należy wprowadzić do ksiąg rezerwy na zobowiązania warunkowe przejmowanej jednostki. Jeśli rezerwy te w jednostce przejmującej staną się w przyszłości wymagalne, a więc staną się zobowiązaniem, zmieni się wartość aktywów netto jednostki przejmowanej, a tym samym – wartość firmy. Ponadto w momencie przejęcia należy tworzyć ewentualne rezerwy na zobowiązania restrukturyzacyjne, które miałyby powstać na skutek zamierzonej restrukturyzacji jednostki przejmowanej. Ujemna różnica między ceną nabycia a wartością netto przejmowanych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nie stanowi ujemnej wartości firmy, lecz jest uznawana za przychód okresu, w którym nastąpiło przejęcie. Nie należy ujmować jako składnika aktywów wartości firmy wytworzonej przez jednostkę gospodarczą we własnym zakresie.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK