| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ująć majątek rzeczowy według standardów międzynarodowych

Jak ująć majątek rzeczowy według standardów międzynarodowych

Ujmowanie aktywów trwałych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymaga znajomości podstawowych zasad określonych w tych standardach. Wiedza ta pozwoli między innymi prawidłowo sklasyfikować, wycenić, zaprezentować w bilansie i ująć informacje dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz ich amortyzację.

Późniejsze nakłady
 
Nakłady na składnik wartości niematerialnych powinny zostać ujęte w ciężar rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia, chyba że:
• stanowią element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia składnika wartości niematerialnych, który spełnia kryteria dotyczące ujmowania lub
• składnik został przejęty w drodze połączenia jednostek gospodarczych w formie przejęcia, ale nie może zostać ujęty jako składnik wartości niematerialnych. W takim przypadku nakłady (zawarte w cenie przejęcia) powinny stanowić część kwoty stanowiącej wartość firmy (ujemną wartość firmy) ustaloną na dzień przejęcia (zob. MSSF nr 3 Połączenia jednostek gospodarczych).
Nakłady na składnik wartości niematerialnych, które zostały początkowo ujęte w ciężar rachunku zysków i strat, nie powinny być później ujmowane jako cena nabycia lub koszt wytworzenia składnika wartości niematerialnych.
 
Prace rozwojowe i badawcze
 
Aby ocenić, czy składnik wartości niematerialnych wytworzony przez jednostkę spełnia kryteria dotyczące ujmowania, jednostka gospodarcza dzieli proces powstawania aktywów na:
• etap prac badawczych oraz
• etap prac rozwojowych.
Jeżeli w przedsięwzięciu prowadzącym do wytworzenia składnika wartości niematerialnych nie jest możliwe oddzielenie etapu prac badawczych od etapu prac rozwojowych, nakłady na to przedsięwzięcie traktuje się jak gdyby zostały poniesione wyłącznie na etapie prac badawczych.
Do wartości niematerialnych nie można zaliczać składników wytworzonych w wyniku prac badawczych (lub ich etapu) obejmujących między innymi:
• działania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy oraz ocena i końcowa selekcja sposobu wykorzystania rezultatów prac badawczych,
• poszukiwanie alternatywnych materiałów, urządzeń oraz ich projektowanie, ocena i końcowa selekcja.
Nakłady na takie składniki zalicza się do kosztów w momencie ich poniesienia. Składnik powstały w wyniku prac rozwojowych spełnia kryteria ujmowania w wartościach niematerialnych. Czynności związane z pracami rozwojowymi obejmują między innymi:
• projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów i modeli doświadczalnych oraz wybranych rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów czy urządzeń,
• projektowanie, wykonanie i funkcjonowanie linii próbnej.
Warunkiem koniecznym i niezbędnym ujęcia składników wartości niematerialnych powstałych w wyniku prac rozwojowych jest zdolność jednostki do udowodnienia:
• możliwości, z technicznego punktu widzenia, i zamiaru ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży,
• sposobu, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne (m.in. istnienie rynku na produkty powstające dzięki składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik; jeśli składnik ma być użytkowany przez jednostkę – jego użyteczność),
• dostępności stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac rozwojowych,
• możliwości wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK