| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wszystko o fakturach elektronicznych

Wszystko o fakturach elektronicznych

Faktury elektroniczne są coraz chętniej wykorzystywane przez przedsiębiorców. Możliwość ich wystawiania i przesyłania zagwarantowało obowiązujące od ponad roku rozporządzenie ministra finansów. Żeby jednak z tej możliwości skorzystać, trzeba spełnić odpowiednie warunki. Podstawowym warunkiem skorzystania z tej możliwości jest jednak uzyskanie uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury.

Korekta i duplikaty faktur elektronicznych
 
Tak jak zwykłe faktury, faktury elektroniczne mogą być korygowane i mogą mieć swoje duplikaty. Faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur elektronicznych powinny mieć co do zasady formę elektroniczną. Jeśli jednak z różnych przyczyn jest to niemożliwe, podatnik może dokonać korekty faktury elektronicznej w tradycyjny sposób. W przypadku przeszkód formalnych lub technicznych, które uniemożliwiają wystawienie i wysłanie korekty czy duplikatu faktury elektroniczniej wystawia się dokument papierowy. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy kontrahent cofnie akceptację. Wystawiając dokument w formie papierowej, trzeba będzie umieścić na nim adnotację, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.
Trzeba zaznaczyć, że przepisy rozporządzenia dotyczącego e-faktur nie określają, kiedy można fakturę skorygować czy wystawić jej duplikat. W tym przypadku obowiązują takie same zasady jak w przypadku faktur papierowych.
Przypomnijmy, fakturę korygującą wystawia się wtedy, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów. Chodzi o dokumentowane, prawnie dopuszczalne i obowiązkowe rabaty (bonifikaty, opusty, uznane reklamacje i skonta). Faktura korygująca wystawiana jest także w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych zmniejszających obrót, a także zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.
Faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:
• numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
• dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
– imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
– numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
– dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako Faktura VAT; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
– nazwę towaru lub usługi objętych rabatem;
• kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
• kwotę zmniejszenia podatku należnego.
Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:
• numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
• dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
– imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
– numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
– dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako Faktura VAT; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
– nazwę towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;
• kwotę podwyższenia ceny bez podatku;
• kwotę podwyższenia podatku należnego.
Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury musi zawierać numer kolejny oraz datę jej wystawienia oraz dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca (imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, NIP oraz daty sprzedaży wystawienia, numer faktury), kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.
Duplikat faktury wystawiany jest z kolei wtedy, gdy oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie. Wówczas sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz DUPLIKAT oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.
W tym miejscu mogą pojawić się wątpliwości. Bo nie wszystkie warunki zapisane w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym zawartości faktur da się wypełnić w przypadku faktury elektronicznej. Ponieważ jednak rozporządzenie w sprawie e-faktur nie określa w sposób szczególny tego, jak e-dokument powinien wyglądać, przyjmuje się, że zastosowanie mają takie same standardy jak w przypadku dokumentów papierowych.
Co do zasady faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:
• imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
• numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
• dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
• nazwę towaru lub usługi;
• jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;
• cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
• wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
• stawki podatku;
• sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
• kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
• wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;
• kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.
Zgodnie też z przepisami faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Oryginał faktury i faktury korygującej powinien zawierać wyraz ORYGINAŁ, a kopia faktury i faktury korygującej – wyraz KOPIA. Tu może pojawić się problem, jak ten sam dokument elektroniczny nazwać raz oryginałem, raz kopią. Eksperci wskazują, że przyczyną niedostosowania wymogów formy faktury do rzeczywistości jest brak wyłączenia pewnych elementów w stosunku do e-faktury z uwagi na trudności techniczne. Należy mieć jednak nadzieję, że nie stanie się to przyczyną kłopotów podatników. W tym celu warto zapoznać się ze stanowiskiem wyrażonym w jednej z wiążących interpretacji.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK