| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak opodatkować najem majątku firmy

Jak opodatkować najem majątku firmy

Umowa najmu jest jednym z podstawowych rozwiązań, które umożliwia wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej cudzych składników majątku. Podstawowym celem zawierania tego typu umów jest przede wszystkim zmniejszenie czy też optymalizowanie kosztów prowadzonej działalności bez potrzeby nabywania wykorzystywanego majątku na własność.

Moment powstania przychodu
 
Pamiętajmy, że co do zasady przychody z najmu będzie można zakwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej wtedy, gdy działalność w tym zakresie zostanie zarejestrowana przy jednoczesnym spełnieniu wymaganych warunków właściwego jej zorganizowania. Chodzi tu przede wszystkim o kwestie związane ze zgłoszeniem takiej działalności do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego czy ZUS. Trzeba też dopilnować formalności związanych z założeniem firmowego rachunku bankowego. Inaczej mówiąc, jeśli podatnik dokona wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, podając najem jako przedmiot działalności i będą spełnione wspomniane warunki związane z jej zorganizowaniem, to wówczas przychody uzyskiwane z tego tytułu należy traktować jako przychody z działalności gospodarczej.
Jako przychody z działalności gospodarczej traktuje się również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeśli przedmiotem tych umów są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. Chodzi tutaj m.in. o sytuacje, gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą zawiera umowę najmu składnika majątku związanego z tą działalnością - np. wtedy, gdy przedsiębiorca wynajmuje na pewien czas halę produkcyjną będącą środkiem trwałym w firmie. Uzyskany przychód będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej.
A zatem generalnie przychody z najmu wtedy będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, jeśli najem będzie stanowił przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej lub wynajmowany składnik majątku będzie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W każdym innym przypadku będzie można mówić o najmie prywatnym, który co do zasady stanowi odrębne źródło przychodów.
 
Najem w działalności gospodarczej
 
Przychody osiągnięte z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy rozliczać tak, jak tego wymagają zasady określone dla tego źródła przychodów. Warto przy tym mieć na uwadze, że dla przychodów z umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem majątku są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje moment ich powstania. Do ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu najmu, którego przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością, będzie miał zastosowanie przepis art. 14 ust. 1e ustawy o PIT. I tak, za przychody z wymienionych umów uważane są przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne. Innymi słowy uznaje się, że przychód z najmu będącego przedmiotem działalności gospodarczej powstaje w dniu, w którym zgodnie z postanowieniami zawartej umowy najmu najemca ma obowiązek zapłaty czynszu. Przy czym trzeba pamiętać, że nie ma tutaj znaczenia, czy najemca faktycznie dokonał zapłaty i terminowo wywiązał się ze swojego zobowiązania. Przychód powstanie w dniu wskazanym w umowie jako dzień zapłaty niezależnie od tego, czy najemca dokona zapłaty w późniejszym terminie lub też nie zapłaci w ogóle.
Jeśli zaś przedmiotem umowy najmu będą składniki majątku, związane z prowadzoną działalnością, to jeśli wynajmujący przeniesie na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy między stronami nie wygasają, to wówczas do przychodów wynajmującego nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesionych wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę stanowią przychód wynajmującego w dniu wymagalności zapłaty. Te same zasady mają zastosowanie w odniesieniu do umów dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.
Warto pamiętać, że rozliczenie najmu, z którego przychody są uznawane za przychody z działalności gospodarczej powinno się odbywać na zasadach dotyczących właśnie tego źródła przychodów. Oznacza to, że w przypadku zasad ogólnych podstawę opodatkowania stanowi dochód, którym jest nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania. Dochody z tytułu najmu uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej mogą również podlegać opodatkowaniu 19-proc. podatkiem liniowym. Wybór metody opodatkowania należy do podatnika. Przy czym należy mieć na uwadze, że podatnik, który chciałby skorzystać z podatku liniowego, powinien złożyć odpowiednie oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym do 20 stycznia przyszłego roku.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK