| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wycena pozycji sprawozdawczych według standardów międzynarodowych

Wycena pozycji sprawozdawczych według standardów międzynarodowych

W niniejszym poradniku po Międzynarodowych Standardach Rachunkowości omawiamy świadczenia pracownicze, rezerwy, przychody, dotacje, kontrakty budowlane oraz podatek dochodowy. Opisujemy, jak standardy regulują ich zakres wyceny, jak należy je zaprezentować w sprawozdaniu finansowym, a także jakie problemy sprawiają w praktyce i jak je rozwiązać.

Dotacje rządowe
 
MSR nr 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej, stosuje się przy księgowaniu oraz ujawnianiu informacji na temat dotacji rządowych oraz w związku z informowaniem o innych formach pomocy rządowej.
Pomoc rządowa jest działalnością podjętą przez rząd (pojęcie odnosi się do rządu, instytucji rządowych, agencji rządowych oraz innych podobnych organów lokalnych, krajowych lub międzynarodowych), która ma na celu dostarczenie pomocy jednostce gospodarczej lub szeregowi jednostek spełniających kryteria opisane w MSR nr 20.
Nie zalicza się do pomocy rządowej korzyści udzielonych jedynie pośrednio, drogą działań poprawiających ogólne warunki sprzedaży, takich jak wyposażenie w infrastrukturę obszarów rozwijających się lub nałożenie ograniczeń handlowych na konkurencję, ani też dotacji, którym nie można przypisać określonej wartości oraz transakcji prowadzonych z rządem, co do których nie istnieje możliwość odróżnienia ich od zwykłych transakcji handlowych. Przykładami pomocy, której wartości nie można w sposób racjonalny określić, są: bezpłatne doradztwo techniczne oraz marketingowe oraz udzielanie gwarancji. Podobnie pożyczki o zerowych lub niskich stopach procentowych są formą pomocy rządowej, lecz korzyści z nich płynących nie można ująć liczbowo przez naliczenie wysokości odsetek.
Do dotacji zalicza się:
• dotacje do aktywów, których udzieleniu towarzyszy warunek, by jednostka kwalifikująca się do ich otrzymania zakupiła, wytworzyła lub w inny sposób pozyskała aktywa długoterminowe (trwałe),
• dotacje do przychodu, które są dotacjami innymi niż dotacje do aktywów,
• pożyczki umarzalne (pożyczkodawca może podjąć decyzję o zrzeczeniu się spłaty po spełnieniu określonych warunków).
CO JEST ZOBOWIĄZANIEM WARUNKOWYM
• możliwy obowiązek, powstający na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli jednostki gospodarczej lub
• obecny obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu, ponieważ:
– nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku lub
– kwoty zobowiązania nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie.
CZYM JEST UMOWA RODZĄCA OBCIĄŻENIA
Umowa rodząca obciążenia jest umową, na podstawie której nieuniknione koszty wypełnienia obowiązku przeważają nad korzyściami, które – według przewidywań – będą uzyskane na jej mocy.
CO TO JEST RESTRUKTURYZACJA
Restrukturyzacja jest zaplanowanym i kontrolowanym przez kierownictwo programem, który zmienia w sposób istotny zakres działalności prowadzonej przez jednostkę gospodarczą lub sposób, w jaki działalność ta jest prowadzona.
AKTYWA WARUNKOWE
Zasadą podstawową, która dotyczy aktywów warunkowych, jest nieujmowanie ich w sprawozdaniu, natomiast ujawnia się w niektórych przypadkach informacje o występowaniu takich aktywów.
CO TO JEST DOTACJA
Dotacje rządowe są pomocą rządową, która przybiera formę przekazania jednostce gospodarczej środków w zamian za spełnianie przez nią, w przeszłości lub w przyszłości, pewnych warunków związanych z jej działalnością operacyjną.
JAK UJĄĆ REKOMPENSATĘ
Rekompensata za już poniesione koszty lub straty lub dotacja rządowa przyznana jednostce gospodarczej celem udzielenia jej natychmiastowego finansowego wsparcia, bez towarzyszących przyszłych kosztów, powinna zostać ujęta jako przychód w okresie, w którym stała się należna.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK