| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wycena pozycji sprawozdawczych według standardów międzynarodowych

Wycena pozycji sprawozdawczych według standardów międzynarodowych

W niniejszym poradniku po Międzynarodowych Standardach Rachunkowości omawiamy świadczenia pracownicze, rezerwy, przychody, dotacje, kontrakty budowlane oraz podatek dochodowy. Opisujemy, jak standardy regulują ich zakres wyceny, jak należy je zaprezentować w sprawozdaniu finansowym, a także jakie problemy sprawiają w praktyce i jak je rozwiązać.

Wyceny aktuarialne
 
MSR nr 19 zaleca – nie wprowadzając jednak takiego wymogu – korzystanie z usług wykwalifikowanego aktuariusza w zakresie wyceny wszelkich istotnych zobowiązań na dzień bilansowy z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia.
Wyniki takiej wyceny powinny być aktualizowane po każdej istotnej operacji gospodarczej i innych istotnych zmianach okoliczności (w tym po zmianie cen rynkowych i stóp procentowych), które zaistniały do dnia bilansowego. W MSR nr 19 znajdują się szczegółowe wytyczne zilustrowane przykładami, wyjaśniające opisane wyżej czynności związane z wyceną.
 
Inne długoterminowe świadczenia
 
Kwota ujmowana jako zobowiązanie z tytułu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych stanowi różnicę pomiędzy wartością bieżącą zobowiązania z tytułu określonych świadczeń na dzień bilansowy (ustaloną metodą wyceny aktuarialnej) a wartością godziwą ewentualnych aktywów programu na dzień bilansowy, z których to aktywów zobowiązania mają zostać bezpośrednio uregulowane.
 
Rozwiązanie stosunku pracy
 
Warunkiem ujęcia tych świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy jest posiadanie przez jednostkę szczegółowego, sformalizowanego planu (bez żadnej realnej możliwości wycofania się z niego) rozwiązania stosunku pracy z pracownikami przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego lub zapewnienia świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie złożonej propozycji zachęcającej do dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy. Taki plan powinien spełniać wymogi szczegółowo określone przez MSR nr 19. Ponieważ świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy nie przynoszą jednostce przyszłych korzyści ekonomicznych, są od razu ujmowane w koszty. Świadczenia należne później niż dwanaście miesięcy od dnia bilansowego dyskontuje się według stopy dyskontowej (ustalonej na podstawie występujących na dzień bilansowy rynkowych stóp zwrotu z wysoko ocenianych obligacji przedsiębiorstw).
 
Ujmowanie przychodów
 
Kolejnym standardem, którego zasady warto przybliżyć, jest MSR nr 18 Przychody. Jego celem jest określenie podejścia do księgowania przychodów wynikających z określonego rodzaju transakcji i zdarzeń. W załączniku do MSR nr 18 można znaleźć wiele przykładów ilustrujących zagadnienia omawiane w standardzie, w szczególności dotyczące momentu uznawania przychodów.
Standard należy stosować do ujmowania następujących kategorii przychodów:
• ze sprzedaży produktów i towarów,
• ze świadczenia usług
• z użytkowania przez inne podmioty aktywów jednostki przynoszących odsetki, dywidendy i tantiemy.
Przychodami nie są zatem kwoty zbierane w imieniu osób trzecich, np. VAT. Podobnie, w przypadku relacji wynikających z umowy agencyjnej, wpływy obejmują kwoty zbierane w imieniu zleceniodawcy i jako takie nie stanowią przychodów. Przychodami są natomiast kwoty prowizji.
Podstawowym zagadnieniem dotyczącym księgowania przychodów jest ustalenie momentu ich ujęcia. W myśl ogólnie akceptowanych zasad rachunkowości generalnym warunkiem ujęcia przychodu jest prawdopodobieństwo, że w przyszłości jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne, które można wycenić w sposób wiarygodny.
CZYM SĄ PRZYCHODY
Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w wyniku (zwykłej) działalności gospodarczej jednostki, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikającego z wpłat udziałowców.
UJĘCIE PRZYCHODÓW
Warunkiem ujęcia przychodu jest prawdopodobieństwo, że w przyszłości jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne, które można wycenić w sposób wiarygodny.
WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW
Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej, uwzględniając kwoty rabatów handlowych.
 
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Dr Irena Kamińska-Radomska

Trener etykiety biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »