| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wycena pozycji sprawozdawczych według standardów międzynarodowych

Wycena pozycji sprawozdawczych według standardów międzynarodowych

W niniejszym poradniku po Międzynarodowych Standardach Rachunkowości omawiamy świadczenia pracownicze, rezerwy, przychody, dotacje, kontrakty budowlane oraz podatek dochodowy. Opisujemy, jak standardy regulują ich zakres wyceny, jak należy je zaprezentować w sprawozdaniu finansowym, a także jakie problemy sprawiają w praktyce i jak je rozwiązać.

Wyceny aktuarialne
 
MSR nr 19 zaleca – nie wprowadzając jednak takiego wymogu – korzystanie z usług wykwalifikowanego aktuariusza w zakresie wyceny wszelkich istotnych zobowiązań na dzień bilansowy z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia.
Wyniki takiej wyceny powinny być aktualizowane po każdej istotnej operacji gospodarczej i innych istotnych zmianach okoliczności (w tym po zmianie cen rynkowych i stóp procentowych), które zaistniały do dnia bilansowego. W MSR nr 19 znajdują się szczegółowe wytyczne zilustrowane przykładami, wyjaśniające opisane wyżej czynności związane z wyceną.
 
Inne długoterminowe świadczenia
 
Kwota ujmowana jako zobowiązanie z tytułu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych stanowi różnicę pomiędzy wartością bieżącą zobowiązania z tytułu określonych świadczeń na dzień bilansowy (ustaloną metodą wyceny aktuarialnej) a wartością godziwą ewentualnych aktywów programu na dzień bilansowy, z których to aktywów zobowiązania mają zostać bezpośrednio uregulowane.
 
Rozwiązanie stosunku pracy
 
Warunkiem ujęcia tych świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy jest posiadanie przez jednostkę szczegółowego, sformalizowanego planu (bez żadnej realnej możliwości wycofania się z niego) rozwiązania stosunku pracy z pracownikami przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego lub zapewnienia świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie złożonej propozycji zachęcającej do dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy. Taki plan powinien spełniać wymogi szczegółowo określone przez MSR nr 19. Ponieważ świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy nie przynoszą jednostce przyszłych korzyści ekonomicznych, są od razu ujmowane w koszty. Świadczenia należne później niż dwanaście miesięcy od dnia bilansowego dyskontuje się według stopy dyskontowej (ustalonej na podstawie występujących na dzień bilansowy rynkowych stóp zwrotu z wysoko ocenianych obligacji przedsiębiorstw).
 
Ujmowanie przychodów
 
Kolejnym standardem, którego zasady warto przybliżyć, jest MSR nr 18 Przychody. Jego celem jest określenie podejścia do księgowania przychodów wynikających z określonego rodzaju transakcji i zdarzeń. W załączniku do MSR nr 18 można znaleźć wiele przykładów ilustrujących zagadnienia omawiane w standardzie, w szczególności dotyczące momentu uznawania przychodów.
Standard należy stosować do ujmowania następujących kategorii przychodów:
• ze sprzedaży produktów i towarów,
• ze świadczenia usług
• z użytkowania przez inne podmioty aktywów jednostki przynoszących odsetki, dywidendy i tantiemy.
Przychodami nie są zatem kwoty zbierane w imieniu osób trzecich, np. VAT. Podobnie, w przypadku relacji wynikających z umowy agencyjnej, wpływy obejmują kwoty zbierane w imieniu zleceniodawcy i jako takie nie stanowią przychodów. Przychodami są natomiast kwoty prowizji.
Podstawowym zagadnieniem dotyczącym księgowania przychodów jest ustalenie momentu ich ujęcia. W myśl ogólnie akceptowanych zasad rachunkowości generalnym warunkiem ujęcia przychodu jest prawdopodobieństwo, że w przyszłości jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne, które można wycenić w sposób wiarygodny.
CZYM SĄ PRZYCHODY
Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w wyniku (zwykłej) działalności gospodarczej jednostki, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikającego z wpłat udziałowców.
UJĘCIE PRZYCHODÓW
Warunkiem ujęcia przychodu jest prawdopodobieństwo, że w przyszłości jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne, które można wycenić w sposób wiarygodny.
WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW
Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej, uwzględniając kwoty rabatów handlowych.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK