| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wycena pozycji sprawozdawczych według standardów międzynarodowych

Wycena pozycji sprawozdawczych według standardów międzynarodowych

W niniejszym poradniku po Międzynarodowych Standardach Rachunkowości omawiamy świadczenia pracownicze, rezerwy, przychody, dotacje, kontrakty budowlane oraz podatek dochodowy. Opisujemy, jak standardy regulują ich zakres wyceny, jak należy je zaprezentować w sprawozdaniu finansowym, a także jakie problemy sprawiają w praktyce i jak je rozwiązać.

Przychody z aktywów
 
Przychody powstające w wyniku użytkowania przez inne podmioty gospodarcze aktywów jednostki gospodarczej przynoszących odsetki, tantiemy i dywidendy ujmuje się na zasadach ogólnych. Należy przy tym przestrzegać zasad, aby:
• odsetki ujmować z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej,
• tantiemy ujmować memoriałowo, zgodnie z istotą stosownej umowy,
• dywidendy ujmować w momencie ustalenia praw udziałowców do ich otrzymania.
Zgodnie z MSR nr 18 wysokość przychodów należy ustalać według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej, uwzględniając kwoty rabatów handlowych.
W sytuacji odroczonej zapłaty wartość godziwa zapłaty może być niższa niż nominalna wartość środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów otrzymanych lub należnych. W takim przypadku, jeżeli umowa ma w efekcie postać transakcji finansowej, wartość godziwą zapłaty ustala się, dyskontując wszystkie przyszłe wpływy w oparciu o kalkulacyjną stopę procentową. Różnicę między wartością godziwą i nominalną wartością zapłaty ujmuje się jako przychody z tytułu odsetek oraz zgodnie z MSR nr 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.
W przypadku wymiany towarów i usług w zamian za towary i usługi o podobnym rodzaju czy wartości, wymiany takiej nie uznaje się za transakcje sprzedaży. Jeśli wymiana następuje w zamian za odmienne towary i usługi, to przychody wycenia się według wartości godziwej otrzymanych towarów lub usług, skorygowanej o kwoty otrzymanych środków pieniężnych lub ekwiwalentów środków pieniężnych. Jeżeli przeprowadzenie wiarygodnej wyceny wartości godziwej otrzymanych towarów lub usług nie jest możliwe, przychody wycenia się w oparciu o wartość godziwą towarów i usług przekazanych, skorygowaną o kwotę otrzymanych środków pieniężnych lub ekwiwalentów środków pieniężnych.
 
Umowy na usługę budowlaną
 
Wiele trudności sprawia księgowym zagadnienie usług budowlanych uregulowanych MSR nr 11 Umowy o usługę budowlaną. Głównym problemem w tego rodzaju umowach jest sposób przypisania przychodów i kosztów do poszczególnych okresów sprawozdawczych. Wynika to z faktu, że daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług budowlanych zwykle przypadają na różne okresy sprawozdawcze. Warto więc sięgnąć do MSR nr 11, który określa moment, kiedy należy ująć związane z umową przychody oraz wydatki jako przychody i koszty w rachunku zysków i strat, a także podaje liczne praktyczne wskazówki.
Umowa o usługę budowlaną może dotyczyć zbudowania pojedynczego składnika aktywów takiego jak most, budynek, statek czy tunel oraz także zespołu aktywów – np. rafinerii lub kompleksu zakładów przemysłowych. Dodatkowo zgodnie z MSR nr 11 umowa może dotyczyć:
• rozbiórki lub odbudowy aktywów, rekultywacji środowiska po rozbiórce składnika aktywów lub
• umowy na świadczenie usług, które bezpośrednio związane są z budową danego składnika aktywów, np. usługi związane z prowadzeniem i nadzorem budowy oraz architektoniczne.
Należy zwrócić uwagę na różnice w stosunku do przepisów ustawy o rachunkowości. Polskie przepisy zawierają dodatkowe warunki (okres realizacji umowy nie krótszy niż 6 miesięcy oraz istotny poziom zaawansowania usługi), których MSR nr 11 nie zawiera.
Przychody z umów o usługę budowlaną obejmują początkową kwotę przychodów ustaloną w umowie pomiędzy stronami umowy. Zaliczane do przychodów mogą być także kwoty wynikające z ewentualnych zmian dokonywanych w trakcie wykonywania umowy, roszczenia oraz premie, w takim zakresie, w jakim istnieje prawdopodobieństwo, że przyniosą one przychód oraz jeżeli możliwe jest wiarygodne ustalenie ich wartości. Strony mogą zawrzeć umowę w cenach stałych lub tzw. umowę koszt plus (na podstawie której wykonawcy są zwracane określone koszty, powiększone o ustalony procent tych kosztów lub o stałą opłatę).
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK