| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wycena pozycji sprawozdawczych według standardów międzynarodowych

Wycena pozycji sprawozdawczych według standardów międzynarodowych

W niniejszym poradniku po Międzynarodowych Standardach Rachunkowości omawiamy świadczenia pracownicze, rezerwy, przychody, dotacje, kontrakty budowlane oraz podatek dochodowy. Opisujemy, jak standardy regulują ich zakres wyceny, jak należy je zaprezentować w sprawozdaniu finansowym, a także jakie problemy sprawiają w praktyce i jak je rozwiązać.

Przychody z aktywów
 
Przychody powstające w wyniku użytkowania przez inne podmioty gospodarcze aktywów jednostki gospodarczej przynoszących odsetki, tantiemy i dywidendy ujmuje się na zasadach ogólnych. Należy przy tym przestrzegać zasad, aby:
• odsetki ujmować z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej,
• tantiemy ujmować memoriałowo, zgodnie z istotą stosownej umowy,
• dywidendy ujmować w momencie ustalenia praw udziałowców do ich otrzymania.
Zgodnie z MSR nr 18 wysokość przychodów należy ustalać według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej, uwzględniając kwoty rabatów handlowych.
W sytuacji odroczonej zapłaty wartość godziwa zapłaty może być niższa niż nominalna wartość środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów otrzymanych lub należnych. W takim przypadku, jeżeli umowa ma w efekcie postać transakcji finansowej, wartość godziwą zapłaty ustala się, dyskontując wszystkie przyszłe wpływy w oparciu o kalkulacyjną stopę procentową. Różnicę między wartością godziwą i nominalną wartością zapłaty ujmuje się jako przychody z tytułu odsetek oraz zgodnie z MSR nr 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.
W przypadku wymiany towarów i usług w zamian za towary i usługi o podobnym rodzaju czy wartości, wymiany takiej nie uznaje się za transakcje sprzedaży. Jeśli wymiana następuje w zamian za odmienne towary i usługi, to przychody wycenia się według wartości godziwej otrzymanych towarów lub usług, skorygowanej o kwoty otrzymanych środków pieniężnych lub ekwiwalentów środków pieniężnych. Jeżeli przeprowadzenie wiarygodnej wyceny wartości godziwej otrzymanych towarów lub usług nie jest możliwe, przychody wycenia się w oparciu o wartość godziwą towarów i usług przekazanych, skorygowaną o kwotę otrzymanych środków pieniężnych lub ekwiwalentów środków pieniężnych.
 
Umowy na usługę budowlaną
 
Wiele trudności sprawia księgowym zagadnienie usług budowlanych uregulowanych MSR nr 11 Umowy o usługę budowlaną. Głównym problemem w tego rodzaju umowach jest sposób przypisania przychodów i kosztów do poszczególnych okresów sprawozdawczych. Wynika to z faktu, że daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług budowlanych zwykle przypadają na różne okresy sprawozdawcze. Warto więc sięgnąć do MSR nr 11, który określa moment, kiedy należy ująć związane z umową przychody oraz wydatki jako przychody i koszty w rachunku zysków i strat, a także podaje liczne praktyczne wskazówki.
Umowa o usługę budowlaną może dotyczyć zbudowania pojedynczego składnika aktywów takiego jak most, budynek, statek czy tunel oraz także zespołu aktywów – np. rafinerii lub kompleksu zakładów przemysłowych. Dodatkowo zgodnie z MSR nr 11 umowa może dotyczyć:
• rozbiórki lub odbudowy aktywów, rekultywacji środowiska po rozbiórce składnika aktywów lub
• umowy na świadczenie usług, które bezpośrednio związane są z budową danego składnika aktywów, np. usługi związane z prowadzeniem i nadzorem budowy oraz architektoniczne.
Należy zwrócić uwagę na różnice w stosunku do przepisów ustawy o rachunkowości. Polskie przepisy zawierają dodatkowe warunki (okres realizacji umowy nie krótszy niż 6 miesięcy oraz istotny poziom zaawansowania usługi), których MSR nr 11 nie zawiera.
Przychody z umów o usługę budowlaną obejmują początkową kwotę przychodów ustaloną w umowie pomiędzy stronami umowy. Zaliczane do przychodów mogą być także kwoty wynikające z ewentualnych zmian dokonywanych w trakcie wykonywania umowy, roszczenia oraz premie, w takim zakresie, w jakim istnieje prawdopodobieństwo, że przyniosą one przychód oraz jeżeli możliwe jest wiarygodne ustalenie ich wartości. Strony mogą zawrzeć umowę w cenach stałych lub tzw. umowę koszt plus (na podstawie której wykonawcy są zwracane określone koszty, powiększone o ustalony procent tych kosztów lub o stałą opłatę).
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK