| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Nowe prawo w nowym roku - co się zmieniło w podatkach

Nowe prawo w nowym roku - co się zmieniło w podatkach

Dość szeroka nowelizacja ustawy o PIT spowodowała, że niektóre zmiany będą korzystne dla podatników, inne zaś - nie. Zostały wykreślone niektóre ulgi, a w zamian wprowadzono nowe.

Zmiany na plus i minus
Nowelizacja oprócz typowych zmian kosmetycznych i uściślających wprowadziła szereg nowych rozwiązań. Zmodyfikowano przepisy o odliczaniu 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, co ma ułatwić podatnikom przekazywanie tego typu wpłat. Rozszerzono korzystanie z odliczenia darowizn przekazanych również podmiotom zagranicznym. Z odliczenia od dochodu skorzysta również darowizna na rzecz organizacji działającej w innym państwie Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wprowadzono dwie nowe ulgi, czyli tzw. ulgę na krew oraz ulgę na dzieci. Z innych ulg zrezygnowano. Znikły z przepisów: ulga odsetkowa oraz ulga na nianie, z zachowaniem praw nabytych do tych ulg.

Od 2007 roku zmieniają się przepisy dotyczące opodatkowania alimentów przyznanych na rzecz innych osób niż dzieci. Do końca 2006 roku nie uznawało się za przychody alimentów otrzymanych na rzecz dzieci. Obecnie ze zwolnienia z podatku korzystają alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny. Ze zwolnienia skorzystają też alimenty na rzecz innych osób niż dzieci (np. alimenty dla byłego małżonka), zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Nadwyżka ponad 700 zł miesięcznie będzie podlegała opodatkowaniu.

Szybsza amortyzacja
Od tego roku istnieje możliwość szybszej amortyzacji. Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Zarazem jednak wprowadzono 40-letni okres amortyzacji dla budynków (lokali) niemieszkalnych przy indywidualnie ustalanych stawkach amortyzacyjnych.
Zbycie nieruchomości
Znacznie zmodyfikowane zostały przepisy dotyczące opodatkowania zbycia nieruchomości, w przypadku gdy zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Trzeba pamiętać, że obecnie obowiązuje wyższa stawka podatku, gdyż wynosi 19 proc., a nie jak było dotychczas - 10 proc. Jednak opodatkowaniu podlega dochód, co oznacza, że przychód ze sprzedaży można pomniejszyć o koszty uzyskania (np. cenę zakupu, prowizje od wcześniejszego zakupu). Dodatkowo należy też mieć na uwadze, że obowiązuje ulga w zapłacie podatku od sprzedaży nieruchomości. Zwolnione są z podatku przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu mieszkalnym na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Dodatkowo zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Nie będzie już zwolnienia dla zbywanych nieruchomości nabytych w drodze spadku lub darowizny. Stare zasady będą obowiązywały do nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed 1 stycznia 2007 r.
Zmiany w kosztach
Do końca 2006 roku nie uznawało się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25 proc. przychodu, chyba że reklama prowadzona była w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Od 2007 roku nie obowiązuje już ten limit zaliczenia do kosztów wydatków na reprezentację i reklamę. Nie oznacza to jednak, że do kosztów zaliczymy wydatki na reprezentację. Konsekwencją zmiany jest to, że wydatki na reklamę będą kosztem w całości, natomiast przepisy jasno określają, że za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Dokonano też podziału wydatków na bezpośrednie i pośrednie zaliczane w innym momencie do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK