| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe

Jak sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe

Aby sprawozdanie finansowe przedstawiało prawdziwy obraz firmy, wszystkie jego elementy muszą być sporządzone prawidłowo. Dlatego ważne jest, aby odpowiednie zasady rachunkowości zastosowane przy jego tworzeniu były opisane we wstępie do sprawozdania. Konieczne jest również umieszczenie w tym miejscu informacji, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki.

Zakres regulacji

Warunkiem sporządzenia wiarygodnego sprawozdania finansowego jest właściwe przeprowadzenie inwentaryzacji oraz jej rozliczenie. Odpowiednia weryfikacja zarówno majątku firmy, jak i źródeł jego pochodzenia daje podstawy do wprowadzania korekt w księgach rachunkowych. Efektem takiego działania jest to, że na dzień tworzenia bilansu ewidencja księgowa odzwierciedla stan faktyczny posiadanych przez firmę aktywów i pasywów.

 

Kolejnym ważnym etapem jest właściwa wycena majątku na dzień bilansowy i prezentacja danych we właściwych pozycjach bilansu. W praktyce księgowi często nie przywiązują dużej wagi do odpowiedniej klasyfikacji aktywów i pasywów. Należy jednak pamiętać, że jest to niezwykle istotne dla odbiorców sprawozdań finansowych takich jak inwestorzy czy banki udzielające firmom kredytów.

Poprawny podział i prezentacja aktywów i pasywów wpływa na istotne wskaźniki finansowe używane dla potrzeb analizy finansowej i majątkowej spółki.

Przykładowo istotna jest klasyfikacja pozycji składników majątku trwałego i obrotowego. Informacja o wysokości kapitału obrotowego netto daje podstawę do analizy zdolności spółki do regulowania bieżących zobowiązań.

Wprowadzenie do sprawozdania

Należy jednak pamiętać, że wszystkie części sprawozdania finansowego muszą być prawidłowo opracowane, aby przedstawiały prawdziwy obraz firmy. Wobec tego niezwykle ważne jest, żeby np. zawarty we wstępie do sprawozdania finansowego opis polityki rachunkowości służył użytkownikowi sprawozdania do lepszego zrozumienia danych liczbowych opublikowanych w pozostałej części sprawozdania.

Konieczne jest więc zawarcie we wstępie zasad rachunkowości, które będą adekwatne do tych, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania. Jednak księgowi często traktują tę część swobodnie, wpisując ogólne stwierdzenia, m.in. sformułowania ustawowe, zamiast szczegółowych odniesień do stosowanych w spółce zasad.

Innym często popełnianym przez firmy błędem jest nie ujawnianie zagrożeń dotyczących kontynuacji działalności. Przykładowo pojawiają się one w sytuacji, gdy w bilansie wykazany jest ujemny kapitał obrotowy. W takim przypadku spółka powinna opisać potencjalne problemy z płynnością jak i sposób, w jaki zamierza te problemy rozwiązać.

Istotne jest też zamieszczenie informacji czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania. Jest to kwestia dość kontrowersyjna, a podczas badania sprawozdań obszar dyskusji pomiędzy audytorami a zarządami spółek, które niechętnie zamieszczają w sprawozdaniu informacje o problemach finansowych.

 

Elementy wprowadzenia

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości musi obejmować swoim zakresem przede wszystkim:

- nazwę (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr,

- wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

- wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

- wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

- wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

- w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów),

- omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

 

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Zarzycki

Doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Wieloletni praktyk z zakresu prawa podatkowego. Doradzał przy licznych transakcjach gospodarczych, przeprowadzał i nadzorował badania due diligence prawne i podatkowe, przeprowadzał procesy optymalizacyjne i restrukturyzacyjne. Zarządzał projektami w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz przygotowywania analiz porównawczych, polityk cen transferowych i dokumentacji grupowych (master file). Specjalizuje się w prawie podatkowym podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen transferowych, podatku u źródła, optymalizacji podatkowej, fuzji i przejęć oraz w zakresie podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 500 szkoleniach (ponad 3000 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, cen transferowych, podatku VAT, procedury podatkowej, podatku u źródła oraz fuzji i przejęć.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK